Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben

No description
by

Nora Bank

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben

Az intertextualitás jelenségei az irodalmi és nem irodalmi szövegekben
Intertextualitás
Posztmodern előtt
Posztmodern értelmezés
korábban eredetinek értelmezett szövegeknek sem tulajdonít rögzített jelentést, azaz a mai befogadó az évszázadok alatt született művek ismeretében már a klasszikus szövegeket is máshogy értelmezi ( nem korabeli olvasóként fordul feléjük )
tehát a későbbi szövegek átírhatják a korábbi szövegek jelentését
az egyirányúság megszűnik
nem meghatározott, hanem korlátlan számú szöveg egymásra hatását vizsgálja
a szöveg az összes előző szövegre pretextusként (előszöveg) tekint
Az intertextualitás típusai
idézet
lábjegyzet
mottó
toposz
közhely
embléma
célzás, utalás
felülírás
parafrázis : átfogalmazás ( paródia, felidézés )
Irodalmi példák
Petőfi Sándor : Egy gondolat bánt engemet

"....ágyban párnák közt halni meg"

József Attila : Kész a leltár

"....de ágyban végzem néha ezt remélem "
Irodalmi példák
Vörösmarty Mihály : Szózat

Hazádnak rendületlenül,
Légy híve, oh magyar,
Bölcsőd az, s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

Arany János : Hasadnak rendületlenűl

Hasadnak rendületlenűl,
Légy híve, oh magyar !
Bölcsődtül kezdve sírodig
Ezt ápold, ezt takard
Irodalmi példák
Ady Endre : A magyar Messiások

Sósabbak itt a könnyek
S a fájdalmak is mások,
Ezerszer Messiások
A magyar Messiások.

Kovács András Ferenc : Új magyar Messiások

Jósoknak itt ma könnyebb
S a fájdalmak mismások
Milliós Messiások
Magyar sok Messiások.
latin : inter ( között ) + textus ( szöveg )
a "szövegközi szöveg" , azaz más szövegből ( a világirodalom bármely művéből ) tudatosan allúzió ( utalás, célzás ) szándékával beemelt idézet
a mű más alkotásokkal való párbeszéde, a szövegek egymás közötti átjárhatósága
az irodalomtudomány az 1960-as évek óta használja ( Julia Kirsteva )
tágabb értelemben: mindazon jelenségek, melyek egy műben felidéznek egy másik művet vagy művek csoportját
a műfaj, a stílus, a hangnem, mind a szövegköztiséget szolgálják
szövegköztiség : transztextualitás, az intertextualitás tágabban értelmezett formája
szűkebb értelemben : idézés
mindig meghatározott szövegek esetében vizsgálták
fontos szerep jutott a kulturális-vallási alapműveknek
például : Biblia, és a a klasszikusként értékelt szerzők művei
-> eposzi hagyományok, ódaköltészet horatiusi hagyománya
egyirányúság !
az efféle intertextualitást a kulturális vagy alapszövegek imitációjaként fogták fel, tehát az eredeti szövegtől a visszautaló irányába hatnak
kezdetet feltételez : léteznek bizonyos alapszövegek,melyeknincsenek értintve a szövegek egymás kzötti kapcsolatában, nem utalnak semmi korábbira
Megjelenése irodalmi és nem irodalmi szövegekben
Irodalmi példák
Márai Sándor : Halotti beszéd

-többszörös intertextus :

"Látjátok feleim szemtekkel.." - Halotti beszéd és könyörgés

"Az nem lehet, hogy annyi szív "- Szózat

"Ha van ki eltemet.. "- József A. Ime, megleltem hazámat

"A Mikó utca gesztenyefái.. " Kosztolányi, Hajnali részegség
Az intertextualitás nem irodalmi szövegekben
mindennapi nyelvhasználatban ( idézetek, szállóigék, közmondások)
politikai beszédekben ( nagy elődök idézése )
pubicisztikai szövegekben ( idézetek, anekdoták, példázatok )
tudományos munkákban ( érvként, bizonyításként idézetek )
prédikációkban ( bibliai idézetek )
Full transcript