Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturhistoria

No description
by

Nicklas Brorsson

on 3 July 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturhistoria

http://www.youtube.com/watch?v=AL8Kl-8H9k8&feature=related
800 F.kr
2012
Antiken
500
Medeltiden
Renässans
1500
Upplysningen
1790
Realismen
Den här tiden runt 1860 var också den tid då vetenskapen om människan växte fram, exempel är framsteg inom läkarvetenskapen som medförde ökad livslängd, sociala reformer osv.
Andra vetenskapliga upptäckter är stålet vilket gav möjlighet till stora atlantkryssare, järnvägsnäten som bredde ut sig över allt större delar av världen, och industrierna som sköt upp och skapade nya förutsättningar för människorna. Sammantaget skapade det en positiv syn på vetenskapen. I denna tids optimistiska vetenskapstro blev också för första gången "samhället" en enhet man kunde undersöka, och "människan" ett objekt att sätta under vetenskapens lupp, hur påverkades de av arv, miljö och drifter?
Naturalismen
1900
1900-talet och
framåt...
Renässans = pånyttfödelse
Antiken var ofta det man tittade tillbaka på och
fantiserade kring. I den meningen kan man säga att det var antiken som "föddes på nytt".
Boktryckarkonsten.
Detta var en av de viktigaste händelserna i
tillgängligheten av det skrivna ordet.
Hur kan det komma sig?

Vi har alldeles nyss genomgått en lika stor teknisk revolution, en som vi faktiskt är mitt uppe i.
Vilken?
Och så kom kristendomen och intresset för antiken avtog. Nästan alla författare och konstnärer sysslade helst med religiösa motiv.
Man föreställde sig att det fanns en himmel
och ett helvete och att alla ens handlingar fick sin lön efter döden.
Dessa tankar om himmel och helvete fascinerade italienaren Dante Alighieri. Omkring år 1300 skrev han "Den gudomliga komedin".
Där får man följa Dante själv
på hans väg ner till jordens
medelpunkt, helvetet, och sedan
över skärseldens berg till målet:
paradiset.
Don quijote
Av: Miguel de Cervantes

En man förläser sig på riddarromaner. Han tappar förståndet och tror sig vara en riddare vid namn Don Quijote. Han får med sig en hjälpreda vid namn Sancho Panza i utbyte om att denne får bli kung i ett eget kungadöme. Varje försök att vara ädel slutar med att han blir lurad eller får storstryk.
Boken slutar med att han återvänder hem och bränner alla riddarromaner.
Romeo & Julia
Av: William Shakespeare

Boken handlar om Romeo & Julia som är förälskade i varandra. Deras släktingar sätter dock stopp för deras kärlek eftersom släkterna avskyr varandra.
Efter diverse intriger flyr Romeo och Julia tar ett gift som gör henne skendöd.
När hon vaknar ser hon att Romeo kommit tillbaka men att han tagit livet av sig eftersom han trodde att hon var död.
Julia tar därefter sitt eget liv.

Släktingarna skäms så mycket så de bestämmer sig för att sluta fred.
"I som här inträden låten hoppet fara."
Yggdrasil - världsträdet
Asgård - gudarnas boning
Midgård - människornas värld
Helhem - underjorden
"Arla i urtid fanns ingenting
ej sand eller hav
eller svala vågor
jord fanns icke
och ingen himmel
där fanns omättligt gap..."
Ur Voluspa
Den högste guden var Oden.
Havamal betyder "den höges sång" Det är en samling regler för hur man ska leva:
Bättre börda man ej bär på vägen än kunskap mycken.
Snorre Sturlason
En storman och författare på Island som har lärt oss mycket om de isländska ättesagorna. De skildrar delar av den isländska historien.
Under renässansen så blev begreppet "universalgeni" känt. Den kanske mest kände ser vi på bilden till vänster. Vem är det?

Att vara ett "universalgeni" blev sedan likställt med att vara en sann renässansmänniska. Det betyder att man inte bara behärskar naturvetenskapen och politiken utan även de musiska konsterna bild, skrift, dans och musik.
Vilka historier skrevs då under renässansen?
Ja visst är det datorn och internets utveckling vi tänker på...

Om vi ser på effekten den förra uppfinningen hade på världen, vilka tror vi den vi upplever nu kommer att ha?
Napoleon Bonaparte
1700
Upplysningens tankar, kunskap och förnuft skulle råda och den enskilda individen blev viktig. Kunskap får man genom experiment, erfarenhet och sunt förnuft. Vetenskap blev otroligt viktigt.
Det startar i England med parlamentarismen och kulmen nås i Frankrike och den franska kulturen spreds över Europa. Det etablerades salonger där man träffades och läste. Franska språket hedrades och pratades vid hoven och i högre kretsar i hela Europa. Även rokokostilen inom arkitektur spreds från Frankrike. Det var mjuka former med de typiskt svängda benen. Franska språket talades vid hoven.
Olika synsätt fanns nu inte bara inom naturvetenskap och filosofi, utan man började ifrågasätta kyrkan och de enväldeshärskande kungarna. Detta var en av orsakerna till den Franska revolutionen 1789.
Denis Diderot, fransk författare,filosof och samhällsdebattör, var huvudredaktör för den stora franska encyklopedien. Detta var hans största litterrära insats och till sin hjälp anlitade han den tidens framstående vetenskapsmän andra kulturpersonligheter som Voltaire, Rousseau, Montesquieu m.fl. Encyklopedien skulle göra slut på all vidskepelse som fanns i Frankrike och samla all kunskap i en lättillgänglig form. Encyklopedien ses också som en orsak, till den franska revolutionen.
I sverige bildades Svenska Akademien - idag världsberömd, de utser nobelpristagaren i litteratur.
1700-talet karakteriseras av upplysningens och förnuftets århundrade. Samtidigt pågick krig i många länder och främsta orsaken till krigen var maktanspråk.
England hade förlorat sina kolonier under amerikanska frihetsrevolutionen, tekniska uppfinningar ökade produktionen och industrialismen tog fart.
Arbetsförhållandena var hårda, dåliga löner, långa arbettsdagar, förfärliga arbetsmiljöer och barnarbetet var utbrett.
De enväldiga kungarna "Kungen av Guds nåde" började ifrågasättas och kyrkans makt avtog. Människorna trodde på att Gud var skaparen av universum men att det är människorna som med sin kunskap, utforskning och förnuft står för förändring och utveckling.
Sen kommer 1700-talet som karakteriseras av upplysningens och förnuftets århundrade. Samtidigt pågick krig i många länder och främsta orsaken till krigen var maktanspråk.
De enväldiga kungarna "Kungen av Guds nåde" började ifrågasättas och kyrkan ifrågasattes.
Det som skrevs var satirisk och riktat mot kung och kyrka. Böcker brändes på bål.
Människorna trodde på att Gud var skaparen av universum men att det är människorna själva som med sin kunskap, utforskning och förnuft står för förändring och utveckling.
I Sverige fick inte upplysningen någon egentlig genomslagkraft men en ny litteratur växer fram då det inte enbart skrevs i kyrkans och statens tjänst. Nu kunde man läsa och skriva för att roa sig eller för att debattera.
Karl von Linné gjorde forskningsresor där han systematiserade och namngav växter.
Kända litterära personer
Daniel Defoe - Robinson Crusoe
Jonathan Swift - Gullivers resor
Henry Fielding - Boken om Tom Jones
Francois de Voltaire - Candide
La Fontaine - fabler
Carl Michael Bellman - Fredmans epistlar
Johan Henric Kellgren - poet
Anna Maria Lenngren - poet
Jordbruksmetoderna förbättrades och folket började få det bättre. Samtidigt blev klyftorna i samhället större.
Tekniska uppfinningar ökade och industralismen tog fart i England vid 1750-talet.
Under amerikanska frihetskriget/amerikanska revolutionen förlorar England de kolonier de skaffat sig i nuvarande Amerika.

Typiska drag i islänningasagan
•Presentation av huvudpersonerna
•Man anger en bestämd släkt och en bestämd plats
•Det är ofta drömmar och ödestro som visar vad som kommer att hända
•Har man lovat något så får man inte bryta sitt löfte
•Hämnd
•Dråp och misshandel
•Rättsprocedurer
•Det är ett enkelt och vardagligt språk
•Ofta underdrift:
”Jag ser att det är modernt med bredbladiga svärd i år.” (Precis när man håller på att dö.)
Istället för överdrift: ”Jag tror jag dör!” (När man blivit stungen av ett bi.)
http://www.youtube.com/watch?v=AL8Kl-8H9k8
Frihet
Jämlikhet
Broderskap
Systerskap?
Förnuft och kunskap i all ära,
men själen då? Romantiken
präglas av det mystiska, i själen
och i naturen. Vilda, starka krafter.
Passion.

Man intresserade sig även för det ursprungliga:
Bröderna Grimm samlade in folksagor.
Ju ursprungligare desto bättre.
Ossians sånger...ooops!
Man intresserade sig för det ursprungliga:
Bröderna Grimms sagor
Ossians sånger...ooops!
"Should auld acqaintance be forgot
and never brought to mind"
av Robert Burns
Romantiken
Systrarna på heden:
Emily och Charlotte Brontë
Emily skrev Svindlande Höjder och
Charlotte skrev Jane Eyre.
Båda romanerna handlar om kvinnor som förälskar sig i mörka, vilda män.
Båda böckerna har filmats flera gånger.
Båda systrarna skrev under manliga pseudonymer.
Den unge Werther
Percy Shelley var också en känd poet. Han ramlade från båten och drunknade. Hans fru och vänner brände hans kropp på stranden. Hans fru Mary Shelley skrev Frankensteins monster = skräckromantik. För under romantiken var man också fascinerad av det mystiska; kyrkogårdar, spöken, ruiner, mörker...
Snorres badtunna
Poeter betraktades som genier.
Lord Byron var en adelsman som gjorde sig omöjlig.
Han hade en affär med sin halvsyster och fick fly ut i Europa. Han var känd som en passionerad älskare och dog i grekernas krig mot turkarna.
Wordsworth är ett exempel på
att man kunde dyrka även den mindre vilda naturen.
"Daffodils" (1804)

I WANDER'D lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.
Som motreaktion till romantiken och dess hyllning av fantasin och naturmystiken uppkom realismen.

Realismen präglas av att allt skulle återges som det observerades.

Då man skrev om saker man kände till och det var noga med att inte avvika mot den verklighet man levde i så blev de texter man skrev ofta opinionsbildande.
Det var just under realismen man på allvar fick det genomslaget, folket skriver till folket om saker som berör och det polariserar människors uppfattningar och värderingar.
Ett tydligt exempel på detta är Charles Dickens bok om Oliver Twist.
Oliver Twist
Boken, som till vissa delar stämmer väl överens med författaren (Charles Dickens) uppväxt, handlar om en föräldralös pojke.

Pojken lever ett hårt liv och en mängd orättvisor spänner upp historien. Efter ett slagsmål så rymmer Oliver och träffar en tillsynes snäll man vid namn Jack Dawkins.
Denne visar sig vara ond och han utnyttjar Oliver till att stjäla.
Boken slutar med att rättvisan segrar och Oliver återfinner sina föräldrar, de onda straffas.

Boken kan ses som en symbol för hela realismen. Skildringarna är precisa och detaljerna många. Samtidigt ser man tydliga tecken på att åskådliggöra de många orättvisor som fanns och skapa opinion mot dem.
Vilka orättvisor lever vi med idag?
Samtala om detta tillsammans och skriv upp dem på tavlan!
Skriv ett tal i realismens tecken om denna orättvisa!
Talet ska var minst 100 ord långt.

Du kommer sedan att få ett tal av någon annan som du skall träna på att läsa upp.

Slutligen så får du hålla det talet inför din klass!
1870
Naturalismen växte fram ur realismen. En bra liknelse som förklarar skillnaden mellan de bägge är:
Om realismen hade beskrivit soptunnan hade naturalismen lyft på locket och dissekerat innehållet.
Naturalismen var mycket influerad av realismen, och kan enklast beskrivas som en extrem variant av realismen.
Författarna kallade sig "naturalister", ordet kommer från franskans "naturaliste" som betyder naturvetenskapsman.
Deras litterära texter var ett slags socialpsykologiskta experiment, där de testade olika föreställningar om hur människor fungerar.
1830
Gustave Flaubert 1821-1880
Skrev Madame Bovary som handlar om Charles Bovary som på sin mors inrådan gifter sig med en rik änka. Senare visar det sig att hon inte alls är rik, Charles träffar av en händelse Emma och blir kär. När änkan dör gifter han sig med Emma. När nyhetens behag är över svalnar Emmas känslor och hon skaffar sig flera älskare. Skulder och lögner kväver henne till slut och hon begår självmord med arsenik.
Émile Zola 1840-1902 skrev Thérèse Raquin som handlar om en ung kvinna som tas om hand av madame Raquin. Hon har en sjuklig son, Camille, som Thérèse tvingas gifta sig med. Camille tar en dag med sig en gammal vän, Laurent, hem. Thérèse och Laurent dras till varandra och inleder ett otrohetsförhållande. De finner bara en utväg och beslutar sig för att undanröja Camille. De dränker honom och får det att se ut som en olycka. Madame Raquin får en hjärtinfarkt och blir förlamad. Mordet förändrar även Laurents och Thérèses relation. Ångest och skuld driver dem till paranoia och vansinne. Thérèse svävar ut i dryckenskap och prostitution och Laurent tillbringar tiden hemma med att måla tavlor, dricka och umgås med kvinnor. Hatet mellan dem ökar och driver dem till vansinne, de står inte ut och innan de hinner mörda varandra begår de båda gemensamt självmord.
Fjodor Dostojevskij 1821-1881 skrev Brott och straff som handlar om Raskolnikov, en fattig student som mördar en pantlånerska och hennes dotter samt stjäl pengar och smycken från hennes affär. Efter brottet får man följa Raskolnikov i hans ångest och vånda efter dådet. Dostojevskij beskriver på ett så detaljrikt rikt sätt att läsaren känner det som personen man läser om känner, luktar och ser. Till slut står Raskolnikov inte ut utan avslöjar sig själv och döms till ett långvarigt fängelsestraff i Sibirien.
August Strindberg 1849-1912, den mest framstående svenske författaren under denna tidsera. Han skrev bl.a. Röda rummet, men det är främst ett par av hans dramer som räknas till naturalismens verk.
Naturalismen liksom realismen var även inom konsten en reaktion mot den förskönade och idealiserade bilden skapad under romantiken. Verkligheten målades som den såg ut även om den inte var vacker.
Oljemålning på duk från 1888 av Den franske konstnären Alfred-Philippe Roll målade det här porträttet 1888. Roll förespråkade naturalismen och brukar betraktas som en av dess företrädare.
Naturalismens författare drar fram verkligheten i ljuset och verkligheten beskriver även det som tidigare varit tabubelagt, till exempel äktenskapet, otrohet, prostitution, brottslighet och mord.
Dramat handlar om dottern till en greve, själva Fröken och guvernörens betjänt, Jean. Det hela utspelar sig på midsommarnatten i köket där även betjäntens fästmö, kokerskan, sliter och arbetar. Fröken och betjänten är vakna medan kokerskan sover, då ett maktspel utspelar sig mellan både samhällstatus och kön. Till slut ger båda efter för sina lustar och utför en sexakt tillsammans. De vet att konsekvenserna för deras handling är att antingen stanna i landet och hånas och vanäras eller helt enkelt fly utomlands. Betjäntens föreslår att de ska starta ett hotell och startkapitalet vill han få av fröken. Julie säger att hon inte har några pengar, endast hennes far greven har större summor pengar. Dispyterna pendlar mellan ömkan, kärlek och hat i en väldig fart och det hela slutar med att fröken tar sitt liv med en rakkniv.
Fadren handlar om kampen mellan man och kvinna samt hur omgivningen, i synnerhet deras barn dras in i den. Fadern vill att dottern ska lämna hemmet och börja på lärarinneutbildning och modern att hon ska vara kvar hemma och utveckla sin konstnärliga talang. Fadern anser att han har makten att fatta beslutet eftersom han försörjer såväl modern som barnet. En händelse som nyss inträffat spelar modern i händerna och hon väcker frågan om en man någonsin kan vara säker på att ett barn är hans. Hon hetsar sin make som i ren desperation kastar en brinnande lampa mot henne. Detta blir hans fall, omgivningen som tidigare lyckats hålla sig någorlunda utanför striden sluter upp på moderns sida. Fadern framstår som psykiskt sjuk och farlig för sig själv och sin omgivning. Dramat slutar med att de kvinnor som varit centrala i faderns liv – amman, hustrun och dottern – går samman emot honom. Amman får på honom en tvångströja och kort därefter konstaterar läkaren att han drabbats av ett slaganfall.
Ord sagda av Dostojevskij:
Att träta med en kvinna är som att försöka läsa en tidning i storm
Uppgift: Ni ska i en given form (t. ex. i form av en fjäril, ett hjärta, ett timglas) skriva en dikt som passar in i naturalismens anda. Det som det skrevs om var verkligheten-detaljrikedomen-vetenskapen-intresset för människans arv och påverkan utifrån-psyket. Tidigare tabubelagda ämnen - mord och otrohet.
Under realismen så sökte sig folk från landsbygden och in till städerna där stor fattigdom uppstod.
Detta kom att forma en stor del av epoken!
Sverige:

1842 blev det allmän folkskola så läskunnigheten ökade. Böcker och tidningar var lyx men man läste, t ex billig kiosklitteratur, skillingtryck, och den romantiska litterturen i Sverige blev nationalromantisk, vi hyllade det svenska.
Full transcript