Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A védőszentek és titulusok kutatása és jellegzetességei

No description
by

Katalin Ignáth

on 1 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A védőszentek és titulusok kutatása és jellegzetességei

A patrocíniumok kutatása és jellegzetességei
1. A kutatás jellegzetességei, forrásadottság
A patrocínium kifejezés
- egyházjogi jelentése: védőszent ünnepe

- világi értelemben: tágabb értelmű

templom, kolostor, kápolna, oltár, de akár egy nép, közösség vagy önmaguk oltalmára is választhatták
A forrásadottság
- nem dolgozhatunk teljeskörű eredményekkel < régészeti terepkutatások is alátámasztják

- ismert templomok nagyjából 35%-nak ismert patrocíniuma

- írott források legtöbbször később keletkeztek
Statisztikai elemzések
- esetszámok gyakorisága szerinti beosztás

- Kovács Béla általános körű gyűjtése 2490 patrocíniumot eredményezett
96 féle védőszent vagy titulus közül
A helynévtörténet
- Mező András: 1390 patrocíniumos helységnév

- kápolnák, plébániatemplomok vagy
szerzetesi rendházakból alakulhattak ki
2. A védőszent kiválasztásának megfogható indokai
A választás legfontosabb tényezője
- egyházi előírás nem vonatkozik rá, mégis szűk körből történt a választás

-Kovács Béla eredménye: 80, 77%-os egyezést mutatott ki a kötelező megűlésű szentek ünnepeivel
Karácsony, Szt. István vértanú, Szt. János evangélista, Aprószentek, Circumcisio, Vízkereszt,
Gyertyaszentelő Boldogasszony
, Húsvét,
Szt. György
, Szt. Fülöp és Jakab,
Szt. Kereszt feltalálása
, Áldozócsütörtök, Pünkösd,
Keresztelő Szt. János
,
Szt. Péter és Pál
, Szt. Lőrinc,
Nagyboldogasszony
,
Szt. István király
, Szt. Bertalan,
Kisboldogasszony
,
Szt. Kereszt felmagasztalása
, Szt. Máté, Szt. Gellért,
Szt. Mihály
, Szt. Simon és Júdás,
Mindenszentek
, Szt. Imre,
Szt. Márton
, Szt. András és Szt. Tamás ünnepének megülését
A 10 leggyakoribb védőszenthez kapcsolódó ünnepek a történeti Magyarország területéről- pirossal jelölve
László király 1. törvénykönyvének 38. törvénycikkébe foglaltak:
Esetlegesen megjelenő indokok
- az alapító saját keresztény nevével azonos védőszentnek tiszteleg
- uralkodó családhoz való kapcsolódás:
kitüntetett figyelemmel övezett szentek,
személyes kapcsolatban állt és
Árpád- házból származó szentek
- az országban megforduló, esetleg életútja fontos színhelyéül szolgáló helyen emlék állítása
- ereklyék szerepe
- szerzetesrendek szerepe
- betelepülő lakosság magukkal hozott szentjei
3. Elkülönülés a középkori patrocínium választásban
Európai viszonylatban
Köln:
1: 17%
2: -
Róma:
1: 10%
2: 1 templom
Konstantinápoly: 1: 6%
2:-
Rusz fejedelemségek:
1: 20,4%
2: 1 templom
1: harcos szentek, 2: Mindenszentek

Magyar Királyság:
1: 26-39% között
2: 5, 26%.

A történeti Magyarország területén
- püspökségek:
megkülönböztetés lehetett az elsődleges szempont
választás befolyásolói között nagy a bizonytalanság

- falusi templomok:
hasonulás
püspök feltehetően csak jóváhagyó szereppel
A leggyakoribb hazai patrocínium
Szűz Máriát egységes tisztelet övezte
Erdély képez ez alól csak kivételt
- 1018 első hazai bazilika megalapítása dicsőítésére
- hatalmas tisztelete középkorban
- minden szerzetesrend terjesztette kultuszát
- Szt. Gellért szerepe
Ünnepei az Árpád korban:- aug. 15 Nagyboldogasszony,
- szept. 8 Kisasszony
- febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
- nov. 21 Mária bemutatása
-dec. 8. Szeplőtelen Fogantatás
tájolás vizsgálata
Szt. Péter és Pál apostol- 1190 körülről
Gyulafehérvár
Szt. János, Szt. Kozma és Szt. Damján
Csaroda
III. András házioltára
Mária feje
Veszprém- Gizella kápolna
Köszönöm szépen a figyelmet! :)
Szalonna
Szt. Margit legenda freskó
Full transcript