Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of GEORGE KELLY ( 1905 - 1967 )

No description
by

ali değerli

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of GEORGE KELLY ( 1905 - 1967 )

GEORGE KELLY ( 1905 - 1967 )
GEORGE KELLY
George Alexander Kelly, 28 Nisan 1905’te bir çiftlikte dünyaya geldi. Kelly fizyolojik psikolojiden daha insancıl bir şeylerle uğraşması gerektiğini düşünerek yoksul düşmüş insanlara psikolojik yardım vermek üzere psikoterapist olmaya karar verdi. ABD’de klinik psikoloji konusunda önemli bir isim haline gelmiş ve Amerika Psikoloji Birliği’nin klinik ve danışma bölümlerinde başbakanlığını da yürütmüştür.

''
Sorunu olan insanları dinliyor ve onların sorunlarını çözmeleri için yardım etmeye çalışıyordum. Kısa bir süre sonra bu insanların en çok gereksinim duyduğu şeyin, birisinin başlarına gelen şeyi açıklaması ve gelecekte başlarına gelebilecek şeyleri kestirebilmesi olduğunu anladım
. ''
KİŞİSEL YAPILAR KURAMI
George Kelly’nin kişilik yaklaşımı insanoğlunun benzersiz olduğu görüşüyle başlar. Kelly bu bakış açısına ‘bilim adamı-insan’ adını verir. Kelly tıpkı bilim adamları gibi insanların da sürekli olarak kendi dünyalarıyla ilgili hipotezler geliştirip bunları sınadıklarını belirtir. Bilim adamlarının inceledikleri şeyleri kestirmeye ve kontrol etmeye çalışmaları gibi, hepimiz yaşamımızda mümkün olduğu kadar çok şeyi kestirmeye ve kontrol etmeye çalışırız.
Olayların neden yaşandığını ya da çevremizdeki insanların nasıl davranacaklarını bilmemek rahatsız edici olabilir. Kestirilebilirlik gereksinimimizi karşılamak için Kelly’nin şablon eşleştirmesine benzettiği bir sürece gireriz. Yani dünya ile ilgili görüşlerimiz saydam şablonlara benzer. Bu şablonları karşılaştığımız olayların üzerine koyarız. Eğer birbirlerine uyarlarsa şablonları bir daha kullanmak üzere saklarız. Eğer uymadığını fark edersek şablonlarda değişiklik yaparız.

Kelly bu anlayıştan kişisel yorum kuramını geliştirdi.
Kelly olayları yorumlamak ve kestirmek için kullandığımız bilişsel yapıları ‘kişisel yapılar’ olarak adlandırdı. Hiçbir insanın kişisel yapıları bir başka insanınkine benzemez ve hiç kimse zihnindeki yapılarını birbirine benzer biçimde düzenlemez.
Kelly kişisel yapılarımızı çift kutuplu olarak tanımlar. Yani, ilgili nesneleri kendi yapılarımıza göre ve/veya şeklinde sınıflandırırız.

Kelly kişilik farklılıklarının büyük oranda insanların ‘dünyayı yapılandırma’ şekillerindeki farklılıktan kaynaklandığını belirtmiştir. Örneğin siz ve ben Yakup’la etkileşime girersek ben kendi izlenimlerimi oluştururken cana yakın-soğuk, eğlenceli-sıkıcı, dışa dönük-çekingen yapılarını kullanırım. Ancak siz Yakup’u nazik-kaba, duyarlı-duyarsız, akıllı-aptal yapılarıyla tanımlayabilirsiniz. İkimizde Yakup’la bir süre konuştuktan sonra ben onun cana yakın, eğlenceli ve dışa dönük bir insan olduğuna karar verebilirim. Siz ise Yakup’u kaba, duyarsız ve aptal bir kişi olarak tanımlayabilirsiniz.

Kelly kişilik kuramını, toplum bilimlerinde görülmeyen bir düzen ve yapıda sunmuştur. Tek bir basit varsayımla başlayıp bütün kuramı bunun üzerine kurmuştur. ‘Temel Varsayım’ diye adlandırdığı varsayımı şöyle der: “Bir kişinin bilgi işleme biçimi, olayları bekleyiş şekline göre psikolojik olarak yönlendirilir.”

Kişisel yapılar kuramı bir temel varsayımla ifade edilmekte ve destekleyici on bir önermeyle detaylandırılmaktadır.

George Kelly’nin Temel Varsayımı ve On bir Sonucu
Temel Varsayım
: Bir kişinin bilgi işleme biçimi, olayları bekleyiş şekline göre psikolojik olarak yönlendirilir.
Yapılanma Sonucu
: Bir kişi zihninde benzerlerini yapılandırmak suretiyle olaylarla ilgili beklenti geliştirir.
Bireysellik Sonucu
: Kişilerin olayları zihinlerinde yapılandırma biçimleri birbirinden farklıdır.
Düzenleme Sonucu
: Her kişi, olayları bekleyiş şekline uygun olarak zihnindeki yapılar arasındaki sıralama ilişkisini kapsayan bir yapılandırma sistemi geliştirir.
İkilik Sonucu
: Bir kimsenin yapılandırma sistemi sınırlı sayıda iki değerli yapıda oluşur. Kelly’e göre tüm kişisel yapılar iki kutuplu bir özellik taşımaktadır ancak bu durum dünyayı sadece siyah ya da beyaz şeklinde uç kutuplarda gördüğümüz, gri tonlara hiç yer vermediğimiz anlamına gelmektedir.
Seçim Sonucu
: Kişi iki uçlu bir yapıda, kendi sistemini genişletme ve tanımlama olasılığının en yüksek olduğunu düşündüğü alternatifi seçer.

Genişlik Sonucu

:
Bir yapı sadece sınırlı bir genişlikteki olayları yordamada uygundur.
Deneyim Sonucu
: Kişinin yapılandırma sistemi olayların tekrarını başarılı bir şekilde yapılandırdıkça değişime uğrar.Olayların belli bir beklenti çerçevesinde tahmin edilmesi kişisel yapılar kuramının temelini oluşturur.
Modülasyon Sonucu
: Kişinin yapılandırma sisteminin değişkenliği, kişisel yapılarının geçirgenliği ile sınırlıdır.Bu önerme deneyim önermesinden ortaya çıkmış ve deneyim önermesini biraz daha genişletmiştir.
Bölümlendirme Sonucu
: Kişi birbiriyle uyumsuz çeşitli yapılandırma alt sistemlerini ardı ardına kullanabilir.
Benzerlik Sonucu
: Kişinin uyguladığı deneyim yapılandırması bir başka kişininkine ne ölçüde benziyorsa bu kişinin psikolojik süreçleri de diğerlerininkine o kadar benziyordur.
Toplumsallık Sonucu
: Kişi diğer bir kişinin yapılandırma sürecini yorumlayabilidiği ölçüde diğer kişiyi içeren sosyal süreçlerde rol oynayabilir. Kelly rolleri sosyal perspektiften daha çok psikolojik perspektiften yorumlamıştır.

Kişisel Yapı Sistemleri
Kendi kişisel yapılarımızın nasıl olduğunu anlamak için insanlarla ilk karşılaştığınızda neye dikkat ettiğinizi düşünün. Aklınıza gelen ilk düşünceler büyük olasılıkla başka insanları ve davranışlarını anlamlandırmak için kullandığımız yapılar olacaktır.
İki insanın aynı yapıları kullanması ama dünyayı farklı şekilde yapılandırması mümkündür. Yani ben birinin akıllı olduğunu düşünebilirim ama siz aynı kişiyi aptal bulabilirsiniz.
Hatta iki insanın yapıları bir kutupta aynı diğerinde ayrı olabilir. Örneğin ben dışadönük-çekingen yapısını kullanırken siz dışadönük-melankolik yapısını kullanırsınız. Bu durumda benim çekingen olarak gördüğüm bir davranışı siz melankolik olarak görürsünüz.

Yani sizin ve benim birbirimizden farklı davranışlar göstermemizin sebebi hepimizin farklı yapılar kullanmasıdır. Bir başka neden de yapılarımızı değişik şekillerde düzenlememizdir.


Kelly’e göre bazı yapıları diğerlerine göre daha çok kullanırız. Örneğin benim için bir insanın cana yakın olup olmadığını bilmek önemlidir. Yeni tanıdığım insanın cana yakın olduğunu belirledikten sonra bu kişiyi daha iyi tanımak için daha az önemli yapılar kullanırım.

Yapılar Arasındaki İlişki
Cana Yakın- Soğuk

Dışa Dönük- Sessiz
Bu yapılandırma sistemi içerisinde soğuk bir insanı dışa dönük ya da sessiz olarak değil sadece soğuk olarak tanımlayabilirim.
Öte yandan aynı yapıları kullanarak farklı bir düzenleme de yapabiliriz.
Cana Yakın – Soğuk

Dışa Dönük-Sessiz
Dışa Dönük-Sessiz

Bu durumda birisini Cana Yakın ya da Soğuk olarak yapılandırsanız bile bu kişiyi Dışa Dönük ya da sessiz olarak da yapılandırabilirsiniz.
Bu iki yapıyı şu şekilde düzenlemek de mümkündür.
Dışa Dönük – Sessiz

Cana Yakın-Soğuk
Cana Yakın-Soğuk
Bu durumda birisinin sessiz olduğuna karar verdikten sonra bile bu kişinin Cana Yakın ya da Soğuk olup olmadığını bilmek isteyebilirsiniz. Aynı kişi için farklı zamanlarda farklı yapı düzenlemesi yapmak da mümkündür. Dünyamızı anlamlandırmak için sonsuz sayıda yapı kullanabiliriz.

Kişisel yapılar kuramı ilk baktığımızda çok farklı görünen iki insanın birbiriyle nasıl iyi anlaşabildiklerini de açıklar. Hepimiz ortak bir yönleri olmamasına rağmen birbirine çok bağlı eşler ya da iyi arkadaşlar tanımışızdır. Kelly bu ilişkileri yapılandırma sistemleriyle açıklar. Kelly’e göre yapılandırma sistemimizi ne kadar iyi anlarsanız başkalarıyla geçinme olasılığınız da o kadar yükselir. Araştırmacılar benzer yapılandırma sistemine sahip insanların iyi arkadaş veya romantik eş olabildiklerini göstermiştir ancak birisiyle geçinmek içim onunla aynı yapılandırma sistemine sahip olmak zorunda değiliz.
Kelly’e göre;
''

Birisiyle anlaşabilmek için o kişinin dünyasını nasıl yapılandırdığını anlamam yeter yani neyi neden söylediğini ve yaptığını anlamam yeter.''

Psikolojik Sorunlar
Diğer kişilik kuramcıları gibi Kelly’ de kişilik ile ilgili görüşlerini psikolojik sorunları anlamak ve iyileştirmek için kullanan bir psikoterapisttir. Diğer kuramcılardan farklı olarak Kelly psikolojik rahatsızlıkların geçmişte yaşanan sarsıcı deneyimlerden kaynaklandığı görüşünü kabul etmez.

İnsanların psikolojik sorunlar yaşamasının nedenini yapılandırma sistemlerindeki arızalarından kaynaklandığını öne sürer. Kelly ayrıca çeşitli rahatsızlıkları sınıflandırmak için karmaşık teşhis koyma yöntemleri geliştirmeye de karşıydı. Bütün rahatsızlıkları hatalı yapılandırma sistemleriyle açıklıyordu.

Kelly psikolojik sorunların kökeninde kaygının yattığına inanıyordu.
Kaygının ortaya çıkma nedenleri;
-
Yapı kuramı içerisinde geleceği kestiremediğimiz zaman


-
Kişisel yapılandırmamız çevremizdeki olayları anlamlandırmada başarısız olduğu zaman


-
Bazı insanların neden o şekilde davrandığını ya da bazı durumlarda nasıl davranacağımızı bilemediğimiz zaman

Esas sorun yapılandırma sistemlerimizin mükemmel olamamasıdır. Sağlıklı insanlar eksi ve yetersiz yapılarının yerine sürekli yeni yapılar yaratır. Örneğin Anna ile yapacağımız konuşmanın sıkıcı geçeceğini düşünür ama daha sonra bu konuşmayı ilginç bulursanız gelecekte Anna ile olan konuşmalarınızla ilgili beklentilerinizi değiştirirsiniz. Bu yeni bilgiyi göz önünde bulundurmazsanız Anna ile bir sonraki karşılaşmanızda ne olacağını kestirme beceriniz azalır.

Uygulama: Bilişsel Psikoterapi
‘‘ En iyi bilim adamı, incelediği kişiye bir klinik uzmanı kadar iyi davranan kişidir… En iyi klinik uzman da danışanını yaşamın kontrollü incelenmesinde kendisine katılmaya davet eden kişidir’’
George KELLY

Bilişsel kişilik kuramında olduğu gibi, psikolojik sorunları iyileştirmeye çalışan bilişsel yaklaşımda da George Kelly öncü olmuştur. Kelly’nin bir psikoterapist olarak hedefi, danışanlarının yeni yapılar oluşturmalarına, yapı hiyerarşilerini yeniden şekillendirmelerine ve eski yapılarını, olayları daha iyi kestirecek şekilde değiştirmelerine yardım etmektir.

Örneğin, danışanların yapıları belirsizse, Kelly onlardan daha belirgin yapılar oluşturmalarını, sınıflara uyan ve uymayan öğelere örnekler vermelerini istemiştir. Bu şekilde danışanlar dünyalarını yapılandırma süreçlerine dikkat etmeye ve olayları kestirmedeki doğruluklarını sınamaya zorlamıştır.

Kelly ayrıca ‘sabit rol terapisi’ denilen bir işlem geliştirmiştir. Bu işlemde, bir araştırmacı ekibi, danışanların canlandırması için bir hayali bir insan yaratır. Başka bir insanmış gibi davranan ve bu dünyayı bu insanın algıladığı gibi algılamaya çalışan danışanlar, yeni yapılar denerler. Eğer bu yapılar yararlı olursa, danışanlar canlandırma işleminden sonra da bu yapıları kullanmaya devam edebilirler.
Full transcript