Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szervezeti célok

No description
by

Eliza Eranus

on 25 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szervezeti célok

Szervezeti felépítések
Szervezeti célok
A szervezet felépítése
Célok
Értékek és prioritások
A szervezeti célok értékekből következnek, amelyekben az emberek hisznek.

Az
értékek
kínálata széles.

Az értékek közötti választást a
prioritás
teszi lehetővé.

A szervezet filozófiája:
szellemiséget teremt (tisztesség, igazságosság, hasznosság, béke értékei) anélkül, hogy megtagadná anyagi voltát.

=>
KÜLDETÉS
: a szervezet és a környezet viszonyát szabályozó elvek

Szervezeti politika
: a célok elérését szolgáló eljárások összessége => Konkrét feladatok

Szervezeti célok
A szervezeti felépítés szempontjai
Szervezeti felépítés és vezetés
Mi a cél?

A jelenben megidézett jövő.
Szervezet esetében:

Lehetőségek közül a kívánatos és nagy valószínűséggel bekövetkezendő kiválasztása

Milyen célok vannak?
Rövid távú célok
Hosszú távú célok
Általános jellegű célok
Specifikus jellegű célok
Szervezeti célok
Személyes célok
Cél ---------> szervezeti funkció
Szervezeti működés értékelése:

Szervezeti cél ~ szervezeti funkció

Szervezeti cél ~ szervezeti eredményekA célok: a szervezetet a kívánatos valószínűségek terében helyezik el a szervezetet.

A célok: a szervezet hivatására, társadalmi jelentőségére vetnek fényt.

Ideális esetben: a tagok azonosulnak a szervezeti célokkal
Elméleti szempontból (Etzioni):

Rend fenntartását szolgáló célok: fegyelmezőek, negatívak, nemkívánatos állapotok elkerülése
Működési célok: létrehozni kívánt termékek és szolgáltatások
Kulturális célok: társadalmi beágyazottság
Gyakorlati szempontból:

Termelési célok: termékek és szolgáltatások skálája
Mennyiségi célok: adott időszakban a termelés volumene
Eladási célok: adott időszakban az eladás mennyisége
Piaci részesedés: milyen a piacon betöltött pozíció
Profitcél: befektetés hasznosulása

Rendszerelmélet szempontjából:

Fogyasztói célok: a keresletre érzékeny termékek és szolgáltatások
Értékesítési célok: verseny esetében nagyon fontos
Működési célok: hatékony működés érdekében
Másodlagos célok: pl. szponzorálás, politikai támogatás
Stratégia
A stratégia biztosítja a célok, értékek, prioritások, szervezeti politika eredményességét.
A STRATÉGIA valóra váltása a TAKTIKA segítségével történik

A célokat, stratégiát és taktikát a TERV hozza összhangba.

KOCKÁZATVÁLLALÁS: a vezetés a negatív hatások kiküszöbölésében, illetve a pozitív hatások maximális kihasználásában érdekelt.

Feltétlenül vállalandó kockázat
Vállalható kockázat
Nem vállalható kockázat

TÁRSADALMI FELELŐSSÉG: társadalmi környezetbe ágyazott szervezetek
A szervezeti céloknak alárendelt pozíciók meghatározása.
MÉRET

Kis méretű szervezet:

Nincs formális struktúra
Bizalmon alapuló kapcsolatok
Spontán folyamatok

Nagy méretű szervezet:
Vezetés és végrehajtás szétválasztása
Munkamegosztás, szervezeti alegységek
Pozíciókkal járó jogok és kötelességek meghatározása
Bürokratikus szervezet

TECHNOLÓGIAKét szempont:

1. A technológia által megszabott munkafolyamat mennyire előrelátható szemben a változékonysággal (szalagmunka vs. divatszalon)

2. A munka során felmerült problémák milyen mértékben bonthatók fel elemi egységekre (analizálható munkafolyamat vs. nem elemezhető folyamat)KÖRNYEZET

Mennyire változékony a környezet?

Burns és Stalker alapján 2 ideáltípus:
Mechanisztikus felépítésű szervezetek
Organikus felépítésű szervezetek
ÁTTEKINTHETŐSÉG

CÉLSZERŰSÉG

KÖZVETLENSÉG: igazodik a funkcióhoz

EGYSZERŰSÉG: minél egyszerűbb irányítási lánc, kevés szint

PÁRHUZAMOSSÁGOK KIKÜSZÖBÖLÉSE: ne végezzék egymás munkáját, feszültséget teremt

BELSŐ ÉPÍTKEZÉS: a szervezeten belül kiemelkedő vezetők

A SZERVEZET SZINTJEI


MŰKÖDÉS

MŰKÖDTETÉS: vezetés, tervezés, koordináció és integráció

KÖRNYEZET: környezeti elvárásoknak való megfelelés

Ha a szinteken belül munkamegosztásra van szükség => egységek, vertikumok alakulnak

A SZERVEZET DIMENZIÓI

SPECIALIZÁCIÓ: megszabja a munkamegosztást, az elvégzendő feladatokat

STANDARDIZÁCIÓ: a véletlen, rendszertelenség, előreláthatatlanság kivédésére

FORMALIZÁCIÓ: a standardizáció mennyire támaszkodik leírt elvekre és szabályokra

CENTRALIZÁCIÓ: a szervezeti hierarchia

ALAKZAT: az utasítástól a végrehajtásig vezető lánc hossza

REND ÉS RENDSZER

SPECIALIZÁCIÓ: megszabja a munkamegosztást, az elvégzendő feladatokat

STANDARDIZÁCIÓ: a véletlen, rendszertelenség, előreláthatatlanság kivédésére

FORMALIZÁCIÓ: a standardizáció mennyire támaszkodik leírt elvekre és szabályokra

CENTRALIZÁCIÓ: a szervezeti hierarchia

ALAKZAT: az utasítástól a végrehajtásig vezető lánc hossza

MUNKAMEGOSZTÁS ALAPELVEI

SZAKOSODÁS: ipari vállaltok esetében például kutatás-fejlesztés, termelés, piackutatás, finanszírozás.

TERMÉKPROFILOK: egyes termékeket előállító egységekben történik a munkamegosztás.

FÖLDRAJZI KÖZELSÉG ÉS TÁVOLSÁG: az egyes egységeknél a munkamegosztás ugyanaz, de a szervezési logika a távolságon alapul.

MUNKAJELLEG: eltérő feladatok egy egységben
IDŐBELI EGYBEESÉS

KÖZÖS RÉSZMOZZANATOK

MINŐSÍTÉSI CSOPORT

KLINESTÍPUSOK

KOORDINÁCIÓ


5 KOORDINÁCIÓS MECHANIZMUS:

KÖLCSÖNÖS ALKALMAZKODÁS

KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁS

AUTOMATIZÁCIÓ

KIMENTSZABÁLYOZÁS

VIZSGA

A szervezés:

Kiindulópont: a cél.
A célnak megfelelő cselekmény. Megfelelő helyen és időben.
Ellenőrzés.
Írott szabályok.
Probléma esetében gyors reagálás.

Business Intelligence

Organikus szervezet->
feladatellátás alatt a belső és külső
információk feldolgozására szorul

Adattárházak
Szervezés
Környezetfigyelés
Társadalom és piacismeret


AZ ELLENŐRZÉS TERJEDELME


Átlag: közvetlenül ellenőrzött egységek vagy személyek száma maximum 5.

Valóságban: technológia és termelési módszer függvénye

Ha a vezetési zóna túl nagy: nincs naprakész információ, az ellenőrzés gyenge, különutak

Ha a vezetési zóna túl szűk: az integráció nehézkes, a szervezet egységei között akadozik a kommunikáció
Egy szervezetben milyen viszony van az ellenőrzési zóna kiterjedése és a HIERARCHIKUS SZINTEK száma között.

Széles ellenőrzési zóna + kevés szinte = lapos szervezeti piramis

Szűk ellenőrzési zóna + sok hierarchikus szint = nyúlánk szervezeti piramis

POZÍCIÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK

Hierarchikus kapcsolatok: a ranglétra teteje felé haladva egyre nagyobb a felelősség

Funkcionális kapcsolatok: nincs közvetlen alá- vagy fölérendeltség

Bizalmi kapcsolatok (szürke eminencia): pl. tanácsadókból és szakértőkből álló vezérkar

Mellérendelt kapcsolatok (laterális kapcsolatok): azonos beosztású személyek között

FELADATVEZÉRELT CSOPORTOK
Projekt: keresztbe metszi a szervezetet, több funkciót is átölel

Projektcsoportok: mátrixelrendezősdést eredményez a szervezetben
A szervezeti működést vizsgálva
PARKINSON TÖRVÉNYE:

A szervezetek leállíthatatlanul növekednek hacsak nincsenek belső vagy külső gátak.

Oka: a vezetők hatalomvágya.

Brit haditengerészet:

1914-1928 között

Hajók száma 68%-kal csökkent
Hajón dolgozó alkalmazottak száma 31%-kal csökkent
Dokkmunkások száma 9%-kal nőtt
A dokkot irányító szervezet létszáma 40%-kal nőtt
A tengerészet hivatalnokainak száma 78%-kal nőtt

TRIVIALITÁS TÖRVÉNYE:

A döntéshozók a probléma súlyával arányosan kevesebb időt szánnak annak megvitatására.

Például: milliárdok felett villámgyorsan döntenek, míg a takarítónő bére felett órákig vitatkoznakPETER-ELV:

Minden beosztott addig megy felfelé a ranglétrán amíg el nem éri azt a beosztást, amit már nem képes ellátni.

Az előrelépés külső és belső erőktől függ.
Külső erők: rokoni, baráti kapcsolatok, barátságok, ismertségek
Belső erők: a pályával való azonosulás, érdeklődés, karriervágy
Full transcript