Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Celdeling

Mitose & Meiose
by

Sita van Hasselt

on 29 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Celdeling

Het doel van mitose is ervoor zorgen dat er uiteindelijk erfelijk gelijke cellen zullen zijn. Elke cel die zo ontstaat, krijgt een bepaalde taak, waarvoor het zich moet ontwikkelen. Mitose maakt bij de mens cellen aan op plekken waar nieuwe cellen nodig zijn. Dit zijn vaak plekken in het lichaam met veel slijtage. Bijvoorbeeld de huid en het spijsverteringskanaal. Mitose is nodig als je gewond bent. Het maakt nieuwe cellen aam ter vervanging voor cellen die door de verwonding kapot zijn gegaan. Mitose zorgt ervoor dat er genezing optreedt. Celdeling Mitose & Meiose Inleiding Deze prezi gaat over mitose en meiose en is gemaakt in opdracht van de sectie biologie van de Boerhaave.

Mitose is de gewone celdeling waar vanuit één cel vier cellen ontstaan.

Meiose is de reductiedeling voor het maken van geslachtscellen. hierbij worden er uit een moedercel met twee chromosomen twee dochtercellen met elk een chromosoom gemaakt. Doelen van mitose De fasen van mitose De interfase De fase waarin de cel nog niet deelt heet de interfase. Je kan de chomosomen nog niet zien in de interfase. De profase Als de deling en dus de mitose begint heet het de profase. Bij deze fase wordt zichtbaar dat de chromosomen bestaan uit twee precies dezelfde draden, deze draden heten chromatiden. De chromatiden zijn met elkaar verbonden door centromeer. De chromatiden worden ook korter en dikker. Tijdens deze fase is het kernmembraan nog te zien. De metafase Tijdens deze fase verdwijnt het kernmembraan helemaal en verplaatsen de chromosomen zich naar het middenvlak van de cel. Hier gaan ze naast elkaar liggen. Vanuit de polen van de cel ontstaan draden van eiwit die in de richting van de chromosomen groeien waarna ze zich vastbinden aan het centromeer van de chromosomen. Deze draden worden spoeldraden genoemd. De spoeldraden bestaan uit trekdraden en spoeldraden Bronvermelding http://www.bioplek.org/animaties/cel/mitose.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitose
http://www.allesoverdna.nl/oefentoetsen/celcyclus-en-celdeling.html
http://biologiandu.blogspot.nl/2012_06_01_archive.html
http://biodesk.nl/erfelijkheid/verschil_tussen_mitose_en_meiose.php
Biologie boekje: celdeling pool pooll De anafase Bij deze fase deelt het centromeer zich, het gevolg is dat de chromatiden van elke chromosoom van elkaar worden afgehaald en bewegen de draden met elk 1 chromatid zich naar de polen. vanaf dit moment heten de bewegende chromatiden dochterchromosomen. Ze bewegen totdat ze bij de polen tegenover elkaar komen te liggen. De telofase Als de chromatiden bij de de polen liggen, krijgen de dochterchromosomen die nu sets zijn geworden een elk een nieuw kernmembraan. nadat er een celmembraan is ontstaan is de deling beëindigd gekomen. Er volgt nu de cytokinese waarbij de chromosomen weer steeds minder goed te zien zijn. Daarna volgt weer de interfase maar nu met de dochterchromosomen die worden verdubbeld. Overeenkomsten tussen mitose en meiose Nawoord We vonden het best wel interresant om deze powerpoint te maken. We wisten nog niet zo veel over mitose en meiose dus hebben er veel over geleerd. We begrijpen nu mitose en meiose beter zijn al goed voorbereid op eventuele toetsen.We vinden de powerpoint er mooi uitzien en als andere mensen het zullen zien zullen ze er veel van kunnen leren. De samenwerking ging erg goed. We hebben in de les wel wat kunnen doen maar hebben er het grootste deel thuis aan gewerkt door een taakverdeling te maken. Filmpje Door: Lisanne Kappert & Sita van Hasselt 1. Mitose en meiose twee hebben dezelfde fases waarin ongeveer hetzelfde gebeurd. 2. Het spiraliseren komt voor bij mitose en meiose. Spiraliseren is het dikker worden van de chromosomen waardoor je ze kunt zien. 3. Bij mitose en meiose komen allebei steun- en trekdraden voor. De steundraden zorgen ervoor dat van elk paar chromosomen een chromatide naar een van de polen van de cel wordt getrokken. De trekdraden zitten aan de beide kanten van de chromatiden. Er staat spanning op zodat de chromosomen naar het midden van de cel verplaatsen. Doelen Meiose De meiose of reductie deling heeft als doel het maken van geslachtscellen. Deze geslachtscellen worden ook wel gameten genoemd.

Bij deze reductiedeling worden de chromosomen van één moedercel verdeelt over vier dochtercellen. De moedercel bevat van elke chromosoom een paar, dit heet een diploïd of in afkorting 2n. De dochtercellen bevatten van elke chromosoom maar een paar, een haploïd of n.

Na deze deling ontstaat of een eicel of een spermacel. Fase van de Meiose De interfase Tijdens de interfase kun je de chromosomen niet zien. Je ziet alleen twee chromatiden. Profase Tijdens de profase spiraliseren de chromosomen zich en zijn daardoor zichtbaar met een microscoop. Spiraliseren is een duur wordt voor verdikken. Aan het einde van de profase verplaatsen de chromosomen zich naar het equatoriale vlak, het midden. Meta fase Als de paren homologon chromosomen in het equatoriale vlak liggen spreken we van de metafase. Tijdens de metafase worden er vanuit de polen steun- en trekdraden gevormd. De trekdraden dienen om de diploïden uit elkaar te trekken. de steundraden lopen van pool tot pool en dienen voor de steun.(ja serieus steundraden voor de steun) De anafase De homologe chromosomen worden van elkaar gescheiden zodat er van elk paar chromosomen één op elke pool ligt. Telofase In de telefase vormen vormen zich de nieuwe cel kernen met daarin het helft aantal chromosomen als gebruikelijk. Deze nieuwe cel is of een eicel of een spermacel. Interkinese De interkinese is een rustfase en is te vergelijken met de interfase bij mitose. Alleen vindt bij deze fase geen verdubbeling van het DNA plaats. Na de interkinese is het tijd voor de meiose 2. De meiose 2 vind plaats met de haploïden en zorgt ervoor dat twee cellen er vier worden Profase 2 Tijdens de tweede profase spiraliseren de chromosomen zich weer zodat ze zichtbaar Metafase 2 Bij de tweede metafase liggen de haploïden weer op en equatoriale vlak. En ontstaan er vanuit de polen steun- en trekdraden. Anafase 2 Wanneer de de trekdraden de haploïden uitelkaar trekken richting de polen is de anafase bezig. Telofase 2 In deze fase ontstaan vier cellen met ieder een complete set chromosomen. Deze chromosomen zijn enkele chromatiden maar worden vanaf dit moment toch weer chromosomen genoemd, de oorzaak van dit wetenschappelijke blunder is niet duidelijk. Inhoudsopgave Inleiding
Doelen mitose
Fase mitose
Doelen meiose
Fase meiose
Overeenkomsten tussen mitose & meiose
Verschillen tussen mitose & meiose
Nawoord
Bronvermelding Inleiding Verschillen tussen mitose en meiose 1.Een groot verschil tussen mitose en meiose is dat mitose plaats vindt in alle lichaamscellen en meiose alleen in de geslachtscellen 2. Na de mitose zijn de dochtercellen gelijk aan de moedercellen. Bij meiose is dit niet zo, de moedercel en de dochtercellen zijn identiek. 3. Het doel van mitose is nieuwe cellen aanmaken voot herstel of groei, het doel van meiose is geslachtscellen maken. De cellen die ontstaan zijn uit mitose kunnen daardoor op meerdere manieren worden toe gepast. De cellen die ontstaan als gevolg van meiose kunnen alleen als geslachtscellen worden gebruikt.
Full transcript