Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА
НАСТАНАК
- Земља је стара неколико милијарди година
- живот на њој милијарду година
- човек се појавио пре нешто више од милион година
- култура није старија од четрдесет хиљада година
МЕСОПОТАМИЈА
- "међуречје" Еуфрата и Тигра,
у јужном делу се налазио Вавилон (северни део Вавилона звао се Акад, а јужни Сумер - населили јужни део Месопотамије око 5000. г.п.н.е.)
- једна од најстаријих култура на Земљи
АНТИЧКА КЊИЖЕВНОСТ
Грчка и римска књижевност,
најстарије литературе настале у Европи, називају се једним именом
античка књижевнос
т, а пошто су постале узор каснијим литаратурама називају се и
класична књижевност
ХЕБРЕЈСКА КЊИЖЕВНОСТ
КЊИЖЕВНОСТ СТАРИХ ЈЕВРЕЈА, ЧИЈИ СЕ ПОЧЕЦИ ЈАВЉАЈУ ЈОШ У 20. ВЕКУ ПРЕ НОВЕ ЕРЕ
КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ЕГИПТА
КЊИЖЕВНОСТ СТАРЕ ИНДИЈЕ
- настајала је на територији данашњих држава Авганистана, Пакистана, Индије и Бангладеша
ГРЧКА
ЛИРИКА

-као књижевни род је настала у античкој Грчкој у 7.в.п.н.е.
-првобитно име јој је било
мелос
- име лирика је добила по инструменту лири уз који је песма певана
-песникиња Сапфо прва пева о разбукталим страстима
-песник Анакреонт пише поезију пуну радости и оптимизма
РИМ
- НАСТАЛА ЈЕ ИЗ НЕПОСРЕДНОГ ДОДИРА СА ГРЧКОМ КЊИЖЕВНОШЋУ У ТОКУ РИМСКИХ ОСВАЈАЊА
- РИМЉАНИ СУ ИМАЛИ ГОТОВЕ УЗОРЕ У СВИМ ОБЛАСТИМА КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЊА И ПРОУЧАВАЊА КЊИЖЕВНОСТИ
- НИСУ СЕ СВИ ЖАНРОВИ ПОДЈЕДНАКО РАЗВИЈАЛИ И НИСУ ОСТАВИЛИ ПОДЈЕДНАКЕ РЕЗУЛТАТЕ
Први трагови културе и књижевности
настају у:
- Египту
- Месопотамији и Индији
- Кини
- хебрејској књижевности
- старој Грчкој и Риму

ПИСМО
настала је у долини реке Нила неколико десетина векова пре нове ере
У старом Египту
писало се
хијероглифама:
сликовно - појмовним
писмом у облику
фигура животиња
или предмета
КЊИЖЕВНОСТ
-најстарији записи овим писмом потичу из 25-23. века пре нове ере
- најстарију књижевност ван Европе чине:
-
Текстови пирамида, Текстови саркофага, Књиге мртвих
-
лирска песма
(химне, победничке песме, похвалне песме, тужбалице, гозбене песме, песме о раду, љубавно песништво, религиозне песме)
-
проза
(митске приче, бајке - најстарији записи на свету, приче
из живота, историјски и дидактички списи)
-
поуке мудраца
( посебан књижевни жанр који се јавља само у књижевности старог Египта)
-
мотиви
: загробни живот,
путовања на онај свет
КЊИЖЕВНОСТ
ВЕДЕ
(знање)- 4 божанске књиге писане око 1500. године пре нове ере у стиху и прози (химне, жртвене песме, враџбине и молитвене песме)
-друго по величини дело светске књижевности
-састоји се од 120 000 стихова
- настајала од 4. века пре нове ере до 4. века нове ере
- има историјских хроника, јуначких и митолошких епова и филозофских спевова; дворске баладе, легенде, верски стихови, прозне приче
ЕПОВИ
- састоји се од преко 20 000 стихова
- настајала је од 3. века пре нове ере до 3. века нове ере
- има романтичну љубавну садржину
АНТИЧКА ЛИРИКА
:
оде, химне, елегије, љубавне песме, анакреонске песме, политичке и патриотске песме
АНТИЧКА ЕПИКА
:

- епика у стиху (епови)
-епика у прози (антички роман, сторијски роман, митолошки роман, утопистички роман)
АНТИЧКА ДРАМА
:
-трагедија
- комедија
ХЕЛЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ
ПОСТАВЉЕНИ ТЕМЕЉИ ПРИРОДНИМ И ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА И ЦЕЛОКУПНОЈ УМЕТНОСТИ
ЕПИКА
- доминирају Хомерови епови
Илијада
и
Одисеја
(естетика, књижевна критика и историја књижевности зачели су се у прочавањима ових дела)
- прозни списи:
Роман о Александру, Роман о Троји
ДРАМА
- настала у 6. в.п.н.е.
- трагичари: Есхил, Еурипид, Софокле
- комедиограф: Аристофан
ЕПИКА
- остао је сачуван велики Петронијев роман
Сатирикон
-еп Публија Вергилија Марона
Енеида
(оригинално прича о настанку римске империје)
ЛИРИКА
-Катул пише љубавне епиграме и елегије
-Тибул је елегичар
- Хорације пише љубавне песме, винске песме и песме о животу
ДРАМА
- комедиограф Плаут
ПИСМО
ПИСАЛИ СУ КЛИНАСТИМ ПИСМОМ, КОЈЕ ЈЕ СТАРИЈЕ ОД ЕГИПАТСКОГ ХИЈЕРОГЛИФСКОГ ПИСМА - НАСТАЛО ЈЕ ОКО 3200.Г.П.Н.Е.
ДОБИЛО ЈЕ ИМЕ ПО ЗНАКОВИМА СЛИЧНИМ КЛИНОВИМА И КУКАМА, А ЧИТАЛО СЕ С ЛЕВА НА ДЕСНО
КЛИНАСТИМ ПИСМОМ ЗАПИСАНА ЈЕ НАЈСТАРИЈА КЊИЖЕВНОСТ СВЕТА
- последњи асурски краљ Асурбанипал (7. век старе ере) основао је велику библиотеку с великим бројем глинених плоча - око 200 000 књига
КЊИЖЕВНОСТ
- настајала усменим путем
- карактер дела био је религиозан
-неговале су се бајке, легенде, химне, епови, басне, погребне песме, елегије, шаљиве и сатиричне песме
- од њих потичу антички митови о стварању света и о потопу
- најзначајније дело је херојски еп о Гилгамешу
- најстарији писани споменици потичу из 14.в.п.н.е.
-писани су на папирусима, кожи и пергаменту (зато су многи пропали и нестали)
КЊИЖЕВНОСТ
- неговали су митове, бајке, каже(саге), легенде, приче, мудре изреке, песме, епске творевине
-
Библија (Стари завет)
- најстарија хебрејска књига: обилује лирским врстама (химне, молитве, псалми, тужбалице, љубавне и свадбене песме, ругалице)
- на Стари завет се наставља
Талмуд
(2.век пре нове ере - 6.век нове ере)
КЊИЖЕВНОСТ СТАРЕ КИНЕ
- писана је пиктографским писмом (старо око 4000 година)
- књижевност почиње од 3600. г.п.н.е.када је у Кини уведено писмо
- књижевност почиње када је Лао Це реформисао стару веру, а Конфучије средио верску и књижевну оставштину у пет књига
- жанрови у књижевности: народне песме, празничне и жртвене песме, легенде о херојима, говорљива лирика, љубавна поезија, песме о природи, дитирамби
НАСТАНАК
ВЕДЕ
МАХАБХАРАТА
РАМАЈАНА
настанак
АСУРБАНИПАЛОВА БИБЛИОТЕКА
КЊИЖЕВНОСТ
КЛАСИЧНА КЊИЖЕВНОСТ
НАСТАНАК И РАЗВОЈ
СПОМЕНИЦИ
Full transcript