Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ILS: Vurdering for Læring - forelesning

PPU3220, 2. semester integrert uke (2014)
by

Lisbeth M Brevik

on 17 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ILS: Vurdering for Læring - forelesning

Vurdering for Læring
Lisbeth M Brevik, Universitetet i Oslo
Kompetanse
Hva kjennetegner den kompetansen DU skal vurdere?
"...feedback was most powerful when it is from the student to the teacher..." Hattie (2009:173)Hva mestrer eleven her?
Hvordan vil du fortelle det til eleven?
Hvordan kan eleven fortelle det til deg?
TRE FASER
Prøv å designe undervisningen med planlagte og spontane vurderingssituasjoner i tre faser
Definere mål og hensikt
ETTER
AGENDA
Begrepsavklaringer
Hvordan planlegge og gi feedback?
Veiledningsdokumentet som planleggingsredskap.
Medelevvurdering og egenvurdering.

Bruke pennen: hva kan du vurdere her?
Åpne spørsmål bidrar til at elever gjør seg vurderbare
Filmer om underveisvurdering til repetisjon hjemme
UNDER-VEIS
Lisbeth M Brevik
l.m.brevik@ils.uio.no
FØR
UNDER-VEIS
ETTER
FØR
UNDERVEIS
ETTER
Definere mål og hensikt
(Hattie: goals & behavioral objectives)
Aktivere forkunnskaper
(Hattie: advance organizers)
Overvåke egen forståelse
Ta grep ved manglende forståelse
(Hattie: concept mapping & learning hierarchies)
Memorere (huske)
Utdype
Organisere
Kontrollere
(Hattie: Meta-cognitive strategies & student control over learning)
Aktivere forkunnskaper
før?
underveis?
etter?
FØR
Ta grep ved manglende forståelse
Overvåke egen forståelse
Utdype
Kontrollere
Organisere
Memorere (huske)
Lese med øynene:
hva kan du vurdere her?
Kilde: Brevik, "Core English" (2011)
Kilde: Brevik, "Core English" (2011)
Halve gruppa lukker øynene.
De andre skumleser i 30 sekunder.
Så bytter dere...
Hovedinnhold???
Skumlese
Skanne
Martine
Henrik
Frida
Venn-diagram
www.wordle.net
Hattie (2009) deler ikke inn i faser, men henviser til hver av vurderingssituasjonene
Summeoppgave:
HVOR i veilednings-dokumentet vil du beskrive vurderings-situasjoner?
Hvordan kan du planlegge medelevvurdering og egenvurdering av kompetanse?
"Blir dette vurdert, lærer?"
Når forstår elevene det de leser?
Hvordan kan du vurdere hva de forstår?
DO

YOU

YES

ONE

WHICH

IN

BELIEVE

GOD
Kilde: "Les mindre - forstå mer!", Brevik & Gunnulfsen 2011
Brevik & Gunnulfsen (2012)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Marte Blikstad-Balas (2013)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Medelevvurdering må trenes på
Core English (Brevik, 2012)
Core English (Brevik, 2012)
Core English (Brevik, 2012)
Yggdrasil
Yggdrasil
Yggdrasil
Marte Blikstad-Balas (2013)
Hattie (2009):
concept-mapping (graphical representation, visual displays)
Hattie (2009): Organizing and transforming
Hattie (2009): Rehearsing and memorizing
Hattie (2009): Self-monitoring & Student control over learning
Hattie (2009): Help-seeking
Hattie (2009): Advance organizers
Referanser
Blikstad-Balas, Marte (2013). "Vurdering for læring - knyttet opp mot grunnleggende ferdigheter". Presentasjon 14/8-13
Brevik, Lisbeth M. (2012). "Core English. Basic skills. Vg1". Oslo: Cappelen Damm.
Brevik, Lisbeth M. og Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2011). "Les Mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1.-7. trinn". Oslo: Gyldendal Akademisk.
Brevik, Lisbeth M. og Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). "Les Mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8.-13. trinn". Oslo: Gyldendal Akademisk.
Engh, Roar (2011). "Prosjekt bedre vurderingspraksis, nasjonale standarder og kjennetegn på måloppnåelse " i Vurdering for læring i skolen. På vei mot en bærekraftig vurderingskultur, Kap. 7, ss. 80-94. Høyskoleforlaget.
Engh, Roar (2011). "Tilpasset opplæring og elevvurdering " i Vurdering for læring i skolen. På vei mot en bærekraftig vurderingskultur, Kap. 16, ss. 160-166. Høyskoleforlaget.
Hattie, John (2009). "Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement": Ch. 9. The contributions from teaching approaches – part I. Routledge.
Tveit. Sverre (2014). "Vurdering og kompetanse. Hva er vurdering? Innhold og begreper. VFL, VAL og VSL". Presentasjon, UiO, 7/1-14
Wiliam, Dylan (2010). "The Role of Formative Assessment in Effective Learning Environments" i Dumont Hanna; Istance, David og Benavides, Francisco (red): The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice. Kap. 6, ss. 135-155. OECD Publishing.
Her kan du si noe om vurderingssituasjoner du vil legge opp til
Og her
...og noe om tidsrammen for vurderingen her, f.eks. 2 min muntlig presentasjon pr elev (tar antakelig 2 skoletimer), eller at du skal stille et åpent spørsmål til hver elev mens de leser en tekst.
...og her kan du planlegge hvordan du vil gi tilbakemelding til elevene.
Du kan jo også planlegge AT du vil ha en SPONTAN vurderingssituasjon, og så bestemmer du hva den skal være der og da (altså spontant).
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Brevik & Gunnulfsen (2012)
Brevik & Gunnulfsen (2012)
Begreper
Formativ vurdering
Summativ vurdering
Kompetansebegrepet
Vurdering for læring (VFL)
Sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering
Hva vurdering IKKE kan være
Vurdering
Sluttvurdering
(standpunktkarakterer)

Underveisvurdering

(alle vurderingssituasjoner i løpet av skoleåret)
Vurdering for læring (VFL)
Vurdering av læring (VAL)
Vurdering som læring (VSL)
Underveisvurdering
Sluttvurdering
Kompetansemål
I St. meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring, er kompetanse beskrevet som "hva man gjør og får til i møte med utfordringer".

Videre står det:
"Kompetanseberetningen (Kap.3) beskriver kompetanse som
evnen til å møte komplekse utfordringer
. Det er oppgaven, eller kravene individet står overfor, som er avgjørende for hvilken kompetanse som kreves.
Kompetanse er forstått som hva man
i møte med utfordringer
. Denne definisjonen har støtte i OECDs prosjekt DeSeCo, som definerer kompetanse som
”evnen til å mestre utfordringer eller en kompleks aktivitet eller oppgave”
. Denne funksjonelle definisjonen knytter kompetanse til det å kunne mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan.
Et viktig grunnlag for læring og utvikling blir derfor at elever og lærlinger settes i situasjoner hvor de får relevante utfordringer for å utvikle sin kompetanse.
"
Kilde: Udir.no

http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Veiledning-i-lokalt-arbeid-med-lareplaner/Artikler/Mer-om-Kunnskapsloftet/
Kilde: Udir
Kilde: Udir
Ikke gruppevurdering,
MEN individuell vurdering
Ikke gjennomsnitt
Ikke innsats,
MEN målrettet arbeid underveis
Kilde: Udir
gjør og får til
Full transcript