Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tidslinje Hinduismen.

No description
by

Terje Pedersen

on 2 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tidslinje Hinduismen.

Tidslinje Hinduismen.
3000 fvt.–1750 fvt.
Induskulturen er den eldste vi kjenner
fra Sør-Asia. Under utgravninger er
det funnet både templer
og gudefigurer som viser at dette var
en høyt utviklet kultur. Fordi man ikke
har klart å tyde skriftspråket deres,
vet vi likevel lite om denne kulturen.
Phase 2
1750 fvt.–500 fvt.
På denne tiden kommer det et folk kalt
arierne og bosetter seg i India. De har
med seg sine hellige skrifter,
Phase 3
Det oppstår flere asketbevegelser i
India. Asketener velger å
leve utenfor samfunnet, alene eller
i grupper.
De påvirker hinduismens tanker
omkring gjenfødsel og karma.
500 fvt.–400 fvt.
Buddhismen
utvikles til å bli
en egen religiøs
retning i India.
268 fvt.–239 fvt.
Keiser Ashoka er en av Indias
største herskere. Han omvender
seg til buddhismen og
innfører den som statsreligion.
Det fører til at buddhismen i
en periode får stor utbredelse.
Ashoka tar mye av makten fra
hinduprestene, og han legger
større vekt på ikke-vold.
200 fvt.–400
De store
fortellingene
Mahabharata
og Ramayana
skrevet ned.
320–500
Etter lange tider med uroligheter blir
India samlet under Gupta-styret.
Gupta-perioden er en gullalder i
hinduismen, både for og mer.
500-tallet
500-tallet
De første
hindutemplene
bygges.
700–750
Filosofen Shankara
skriver om
innholdet i de
religiøse skriftene,
og han legger stor
vekt på den ene
guden Brahman.
1000–1757
I denne perioden erobrer muslimene stadig
større områder i India, og etter hvert er nesten
hele India samlet under de muslimske
mogulene. En mogul er en fyrste.
1757
Britene tar kontroll over
India, og India blir lagt
under britisk styre. Hindubevegelser
som kjemper for en
uavhengig indisk stat.
1869
Mahatma Gandhi blir født. Han blir
en viktig forkjemper for Indias
frihet, og han ønsker et samlet
India, der alle religioner skal være
likeverdige. Gandhis tanker om
ikke-vold er kjent over hele verden,
og han er et ideal for mange som
arbeider for fred og rettferdighet.
500 fvt.–200 fvt.
Full transcript