Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİTKİLER ALEMİ

No description
by

Kübra Çelebi

on 7 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİTKİLER ALEMİ

2-Damarlı Tohumsuz Bitki
Bitkilerin genel özellikleri:
-Çok hücreli ökaryot canlılardır.
-Kloroplast içerdiklerinden dolayı kendi besinini üretebilen ototrof canlılardır.
-Hücre duvarları selüloz yapılıdır.
-Glikozun fazlasını nişasta olarak depo ederler.
-Canlılıklarını devam ettirebilmeleri için güneş ışığı,su,mineral ve gaz alışverişi gereklidir.
Bitkilerin sınıflandırılması
1-Damarsız Tohumsuz Bitkiler
-İletim demeti olmayan bitkilerdir.
-Çiçeksiz bitkiler olup tohum oluşturamazlar.
-Gelişmişlik derecelerine göre ciğer otları,boynulu ciğer otları ve kara yosunları olmak üzere üçe ayrılırlar.

-Organik ve inorganik maddelerin taşınması için özelleşmiş iletim demetlerine sahiptirler
-Gerçek kök,gövde ve yaprakları bulunur.
-Kökten alınan su ve minerallerin yaprağa,yaprakta oluşan organik besinlerin köklere taşınması iletim demetleri ile gerçekleşir.
-Tohum oluşturamazlar ve metagenez ile ürerler.
-Üreme döngüleri kara yosunlarına benzese de bazı farklılıklar gösterir.Sporofit kısmı kloroplast içerdiklerinden fotosentezle besin üretebilir.
-Kibrit otları,At kuyrukları,Eğrelti otları bunlara örnektir.
3-Damarlı Tohumlu Bitki
-iletim demetleri bulunduran ve tohum oluşturan bitkilerdir.
-Gerçek kök,gövde ve yaprakları bulunur.
-Tohumları sayesinde yeryüzünde geniş alana yayılma şansı bulmuşlardır.
-Tohum yapısına göre açık ve kapalı tohumlu olmak üzere ikiye ayrılır.
Açık tohumluların en iyi bilinen grubu kozalaklı bitkilerdir.Bu bitkilerde tohum kozalak yapraklarının altında açıkta bulunur.Kozalak pulları açılınca tohumlar yere düşer.Tohumların çimlenmesiyle yeni bitkiler oluşur.Çam,ardıç,ladin,köknar kozalaklı bitkilerdir.Sekoya ve ginkgo ise açık tohumlu diğer bitki örnekleridir.
B-Kapalı Tohumlu Bitkiler
-Gerçek çiçekleri bulunur.
-Çiçekleri dıştan içe doğru yeşil renkli çanak yaprak,farklı renklerdeki taç yaprak,erkek organ ve dişi organdan oluşur.
Dişi organ,erkek organ,taç ve çanak yaprağı beraber bulunduran çiçeklere Tam Çiçek denir.Bu yapılardan bir tanesi eksik olan çiçeklere ise Eksik Çiçek adı verilir.
A-Açık Tohumlu Bitkiler
-Gerçek çiçekleri yoktur.
-Tohumları çevreleyerek kapalı tutan meyve yapısını içermezler.Tohum açıkta meydana gelir.Bu nedenle açık tohumlu olarak adlandırılır.
-Açık tohumlular odunsu bitkilerdir.Çoğunlukla ağaç ya da ağaçcık,bazıları çalı biçimindedir.
-Yaprakları iğne veya pul şeklinde olup yavaş yavaş dökülürler.Bu nedenle her zaman yeşil renklidirler.
Açık tohumlu bitkilerin yapraklarının iğya pul biçiminde olması,gözeneklerinin yaprak yüzeyinin iç kısmına yerleşmesi,yaprakların kalın bir kütikula ile kaplı olması bu bitkilerin kurak ortamlara uyumunu sağlar.
BİTKİLER ALEMİ
Damarsız
Tohumsuz
Bitkiler
Damarlı
Tohumsuz
Bitkiler

Damarlı Tohumlu Bitkiler
Açık
tohumlu
bitkiler
Kapalı
tohumlu
bitkiler
Çift çenekli bitkiler
Tek çenekli
bitkiler
Kara yosunları,karasal ortamda yaşamalarına rağmen nemli bölgeleri tercih ederler.Gerçek kök,gövde ve yaprak içermezler.Sporofit,gametofit ve rizoit olmak üzere üç farklı kısımdan oluşurlar.
Çanak yapraklar yeşil renkte olup fotosentez yaparlar.Taç yaprak ise farklı renkte olup,böceklerin ilgisini çekerek tozlaşma olayına yardımcı olur.Tohum taslağı yumurtalığın içinde kapalı olarak bulunur.Tohum taslakları döllenerek tohum haline gelir.
Kapalı Tohumlu Bitkiler tek ve çift çenekli olmak üzere ikiye ayrılır:
a. Tek Çenekli Bitkiler (Monokotiledon):
Tohum içerisindeki embriyo tek çeneklidir. Çenek çimlenme sırasında embriyonun beslenmesinde rol oynayan özelleşmiş bir yapıdır.
Genellikle bir büyüme dönemi yaşayan (tek yıllık) otsu bitkilerdir. Gövdelerinde ikincil büyümeyi yani kalınlaşmayı sağlayan özelleşmiş büyüme dokusu (kambiyum) bulunmaz. Çoğunda
yapraklar paralel damarlı olup gövdeyi sararak çıkar ve saçak kök tipine rastlanır.

Orkideler, yoncalar, zambaklar (soğan, sarımsak, pırasa), palmiyeler,çimenler, şeker kamışı ve tahıllar (buğday, mısır, pirinç, arpa, yulaf vb.) tek çenekli bitkilere örnektir.

b. Çift Çenekli Bitkiler (Dikotiledon):
Embriyoları çift çeneklidir.Tek çeneklilerin büyük bir bölümünün otsu olmasına karşın çift çenekli bitkiler otsu ya da odunsu olabilir. Ayrıca bir, iki ya da çok yıllık türlerden oluşmaktadır. Gövdelerinde yeni iletim demetlerinin yapımıyla birlikte büyümeyi ve kalınlaşmayı sağlayan özel dokular (demet kambiyumu) bulunur. Genellikle bir sap ile gövdeye bağlanmış, ağsı damarlanma gösteren yapraklar ile kazık kök sistemine rastlanır.

Güller, bezelyeler, düğün çiçekleri, ayçiçekleri, meşeler, akçağaçlar çift çenekli bitki gruplarındandır
Full transcript