Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoe kan het cliëntsysteem van jongeren die op de intensieve

No description
by

Lotte ten Doeschot

on 10 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoe kan het cliëntsysteem van jongeren die op de intensieve

Deelvragen
- Wat is het beleid van Ambiq met de betrekking van het cliëntsysteem?

- Wat zijn succesfactoren om een goede relatie met het cliëntsysteem aan te gaan?

- Wat is de behoefte van het cliëntsysteem ten aanzien van de samenwerking met Ambiq?

- Wat ziet het cliëntsysteem als krachten van Ambiq op het gebied van de samenwerking?

- Wat ziet het cliëntsysteem als verbeterpunten voor Ambiq op het gebied van de samenwerking?

Hoofdvraag
Hoe kan het cliëntsysteem van jongeren die op een intensieve behandelgroep op de Veenelanden bij Ambiq behandeld worden, meer betrokken worden bij behandeling.

“het cliëntsysteem zijn personen waarmee de jongere een intensieve relatie heeft, er wordt binnen dit onderzoek vooral gericht op de ouders/verzorgers van de jongeren”
Aanleiding
Onderzoeksmethode
Inventariserend onderzoek

Literatuur onderzoek
Resultaat deelvraag 2
Wat zijn succesfactoren om een goede relatie met het cliëntsysteem aan te gaan?
Richtlijnen jeugdzorg
Waarden Rogers
onvoorwaardelijke postieve waardering
echtheid
empathie
Systeemgerichte/oplossingsgerichte benadering
Samenwerkingsrelatie
Resultaat deelvraag 1
Wat is het beleid van Ambiq met de betrekking van het cliëntsysteem?
Visie van Ambiq

Verwachting van de groepsleiding:
- Op de hoogte is van de visie met betrekking tot ouderparticipatie.
- Rekening houdt met de mate waarin de ouders/verzorger uiting geeft/kan geven aan zijn verantwoordelijkheid.
- Regelmatig contact onderhoudt met ouders/verzorgers.
- Ouders/verzorgers vertelt dat zij mee kunnen gaan naar dokter/tandarts enz.
- Ouders/verzorgers de mogelijkheid beidt om een mee te eten of een avond/middag mee te draaien.
- De ouder/verzorger benadert op een positieve ondersteunde manier.
- Vertrouwen en inzicht heeft in de mogelijkheden van de ouders/verzorger.
- Een sensitieve en responsieve houden heeft; is gevoelig voor signalen en kan zich verplaatsen in de ouder.
- Zich bewust is van zijn eigen normen, waarden en opvattingen en weet hoe om te gaan met ouders/verzorgers
die er andere normen en waarden op na houden.
- Ouders/verzorgers in hun waarde laat.

Inleiding onderzoek
Bachelor onderzoek Lotte ten Doeschot & Anne Geverink
Het transformatiedoel binnen de transitie jeugdzorg: preventie en het uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun ouders, met inzet van hun sociaal netwerk.


Ambiq heeft als doel om in 2020 de ouders/verzorgers en de jongere vanaf het begin van een traject zelf te laten bepalen waar ze naar toe werken en hoe lang de behandeling, begeleiding of ondersteuning duurt.

Gemeente
Resultaten
Conclusie hoofdvraag
Hoe kan het cliëntsysteem van jongeren die op een intensieve behandelgroep op de Veenelanden bij Ambiq behandeld worden, meer betrokken worden bij behandeling.
Duidelijkheid & Veiligheid

Intakeprocedure
Terugkeer naar huis
Mentor als algemeen aanspreekpunt
Jouw omgeving
Openheid van de groep richting ouders
Aanbevelingen
Aanbeveling 1:
Om gelijk duidelijkheid en veiligheid bij de ouders/verzorgers te creëren is een goede intake procedure belangrijk. Er wordt Ambiq aangeraden om een welkomsboekje te maken en opnieuw te kijken naar de intakeprocedure.

Aanbeveling 2:
De mentor is een belangrijk persoon in de behandeling van de jongere aangezien hij/zij contact heeft met het systeem. Het is belangrijk dat de mentor zich bewust is van zijn taak en dit serieus neemt met het betrekken van de ouders/verzorgers.

Aanbeveling 3:
Om ouders/verzorgers zo goed en mogelijk te informeren is het belangrijk dat de groepsleiders na elke dienst rapporteren naar de jongeren toe.

Aanbeveling 4:
De Veenelanden moet duidelijk hebben hoe ze de ouders/verzorgers op de groep een plek willen geven.

Aanbeveling 5:
Wij bevelen Ambiq aan om een vervolg onderzoek te doen en om daarin te kijken hoe er vorm gegeven kan worden in de praktijk aan de betrekking van ouders/verzorgers.

Vragen?
Resulaten
Data onderzoek
Semi gestructureerde vragenlijst

Benadering ouders
Wat is de behoefte van het cliëntsysteem ten aanzien van de samenwerking met Ambiq?
Meer contact met kind
Structureel en meer contact met mentor
Intake procedure duidelijker
Meer behandelplan besprekingen

Wat ziet het cliëntsysteem als krachten van Ambiq op het gebied van de samenwerking?
Contact
Gehoord worden
Behandeling

Wat ziet het cliëntsysteem als verbeterpunt voor Ambiq op het gebied van samenwerking?
Contact
De behandeling
De beginsituatie
Terugkoppelingen
Mentor
Gerichter te werk gaan

Resultaten deelvraag
3, 4 & 5
Full transcript