Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Гаалийн мэдүүлэг

No description
by

Oyu Ulanka

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Гаалийн мэдүүлэг

МУИС ЭЗС Эчнээ 1-р курс У.Оюу-Отгон
Гаалийн мэдүүлэг-Customs declaration

Мэдүүлэх
” гэдэгт гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийн талаархи шаардлагатай бүх мэдээллийг гаалийн мэдүүлгийн маягтын дагуу бичиж, холбогдох бичиг баримтын хамт гаалийн байгууллагад өгөхийг ойлгоно. 

.
,
Бараа мэдүүлэх хэлбэр:
        1.       Бичгээр;
        2.       Мэдээллийн сүлжээгээр;
        3.       Зорчигч хувийн хэрэглээний эд зүйлийнхээ, мэдүүлэгч улс хоорондын шуудан илгээлтийн тухай тус тус амаар;
        4.       Зорчигч улаан, ногоон гарцыг сонгох буюу үйл хөдлөлөөр

Гаалийн мэдүүлэг
Гаалийн мэргэжлийн удиртгал багш Чимгээ
-Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг нь барааг мэдүүлэгчийн сонгосон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд байршуулах, гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл гаргах үндсэн баримт болно.

Барааны мэдүүлэг нь 4 хэсгээс бүрдэнэ.
1-р хэсэг Ерөнхий мэдээлэл 1-20 хүснэгт
2-р хэсэг Барааны тухай мэдээлэл 21-43 хүснэгт
3-р хэсэг Гаалийн тариф, татварын мэдээлэл 44-50
4-р хэсэг Бичиг баримтын мэдээлэл 51-р хүснэгт

Гаалийн мэдүүлэг нь үндсэн, нэмэлт гэсэн төрөлтэй байдаг. Нэмэлт мэдүүлэг нь үндсэн мэдүүлгийн салшгүй хэсэг юм.
Үндсэн маягт
Full transcript