Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Debat Workshop

No description
by

tim haarlemmer

on 14 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Debat Workshop

Debattraining
De Belangrijke Les #1
Iedereen kan het leren!
Geen Stigmatisering!
Spreken voor groepen #1 angst
Doe eens een gok welk % sterven minder eng vindt dan presenteren
Maar kom op, dat kunnen wij beter:
wij zijn van de nieuwe generatie!
Oneindige mogelijkheden voor training
Jullie zijn slim!
Belangrijke Les #2:
Authenticiteit!
... Er is geen 'Gouden Formule'
Voorbeelden
Academicus?
Leraar?
Entertainer?
Politicus?
Predikant?
Wie ben jij?
Energiek, inhoudelijk, humoristisch, provocatief, persuasief, entertaining etc.

Wat zijn je sterke punten: bouw ze uit!
Zwakke punten: groeimogelijkheden

Vind een mix die bij jou past en bedenk hoe je wilt groeien: waar sta je over 5 jaar

Geen houding
aanmeten.
Tips #1:
De Eerste Stap
Ken je materiaal

Ken je publiek!

Ken je doel

Actie publiek
Presentatie gaat uiteindelijk om de ander!
Verwachtingen? Leef je in! Wat wilt de ander horen?
Verschil leek & expert
Comfortabel zijn, 'in je stof zitten'
Inhoudelijk onzekere presentator mag niet bestaan
Tim Haarlemmer
Overtuigen?
Informeren?
Actief maken?
Inspireren?
Provoceren?
Indruk maken?
Tips #2:
Structuur
Jou laten slagen?
Jou inhuren?
Interesse na de presentatie?
Intro
Body
Outro
Inspirerende opening
Stel je doel
Flashforward
Zet juiste energie & verwachting
Grootste deel
Structuur!
Kapstok structuur
Flashforward-Flashback (prezi)
Pas op voor sleur!
Tijdpad
Opsomming
Herhaling van hoofdboodschap(pen)
Conclusie
Afsluiting vindt aansluiting bij doel
Eindig positief
Bedanken publiek
Uitnodiging vragen / verdere actie
Blow them away!
Een boodschap overbrengen
...% is de effectiviteit van de woorden
Stem: 38%
Body language 55%
Stem
4 P's
Pitch
Power
Pace
Pause
Rust & diepte vs enthousiasme

Varieer voor aandacht!

Articulatie
Body Language
Ogen
Gezichtsuitdrukking
Uiterlijk
Houding
Aanwezigheid
Gebaren
Houd oogcontact
Vriendelijk, open, gezicht
Gebruik je handen
Zeker, maar relaxed
Zolang jij comfortabel bent

Toch Nerveus?
Even tussen jou en mij...
Loslaten
Alleen verbetering
Fouten maak je toch
Geen cafeïne
Zaal voelen
90% blij dat jij het doet
Succes voor jou!
Your Turn!
Iedereen zal je helpen
Oefenen
Q cards, niet uitschrijven!
Durf te benoemen
Noteer tics
Structureel: grijp elke kans
Go For It!!
Tips #4:
Publiek erbij betrekken
Vragen?
Rhetorische vraag
Handen in de lucht!
Vraag (algemeen/specifiek)
Betrek specifieke mensen
Gezichten publiek
Energie uit publiek
Vragen uit publiek
KISS: Keep It Short & Simple
Herhaling hoofdboodschap (of bv. tripartiet)
Signaleer (overgangen, benadruk)
Spelregels
Presenteren = Doen
Ervarings, doorleven
Iedereen zoveel mogelijk aan de beurt
Altijd staan
Iedereen is je publiek
Denk mee: na pauze jouw korte pitch
Presentatie + pitch les
er is alleen een gouden uitkomst: aandacht
Opdracht
Wat?
Onderwerp?
Presenteer!
Paar zinnen
Ik moet het begrijpen
Pitchen
If I am to speak ten minutes, I need a week for preparation; if fifteen minutes, three days; if half an hour, two days; if an hour, I am ready now. Woodrow Wilson
Timing - tijdpad
Oefenen, oefenen, oefenen - spiegel
Simpel: jij op het jeugdjournaal
Aantrekkelijk/creatief/spannend
Empathie: specificeer naar publiek (kennis, voorkeuren, (levens)stijl)
Toegevoegde waarde = belangrijkst
Dus focus!
Primaire doel: aandacht/enthousiasme
Secundaire doel: kennisoverdracht
Hoofdboodschap Hoe/wat herinnert luisteraar?
Probeer zelf!
 Wat is uniek aan dit onderzoek?

 Wat is er goed aan?

 Waarom kan juist jij dit zo goed?

 Waarom zou iemand aandacht willen investeren?

 Hoe wordt de wereld een betere plek?
Idee voor structuur
Harvard:
Wie ben je?
Wat doe je?
Waarom ben je uniek?
Wat is je doel?
Simon Sinek
Why
How
What
Tips #5
Ondersteuning
Incompleet:
-Mist pakkendheid
-Creativiteit, out of the box
-Relevantie/aansluiting publiek
-Is één met zichzelf en booodschap, draagt de boodschap
Ondersteuning!
Weinig / geen woorden: twitter
Jargon
Variëteit
Horen = schrijven
Structuur = intuïtief/logisch
Debat?
Oorsprong
Waar?
Hoe gaat dat?
Tips 1
The Battle
Tips 2
Genoeg gepraat: Toernooi!
2 onderwerpen
Elk voor en tegen
3 klassen
12 groepen
The Battle (2)
Je krijgt een onderwerp en groep
Elke klas 4 groepen
Met begeleiding van ons in de klas
Voorbereiden en debatteren
Probeer zoveel mogelijk lessen mee te nemen in het debat
Er is veel tijd voor feedback zodat je veel kan ontwikkelen in korte tijd
Wie is de winnende groep: cijfers
Truth arises from disagreement amongst friends - Hume

Débat: woordenstrijd (Frankrijk 13e eeuw)
Test van ideeën: vergelijk en contrast
Argumenten (wat), niet macht (wie)! (Habermas)
Overtuiging derde partij
Discussie versus debat, regels:
Deelnemers
Tijd
Stellingen
Doel
competitie-elementen, vorm
Dus een formele discussie

China (Chou dynastie, 3000 jaar geleden)
Westen: Grieken 5e eeuw v. Chr.: Democratie
Eigen gewin of voor wijze elite?
Plato, Aristoteles, Cicero, Quintillianus
Ethiek, de waarheid, het Goede
Welbespraakt/eloquent zijn: middel
Soms verboden!


Formeel: politiek, debatclubs, Lagerhuis
Overal gebruik je de vaardigheden
Let dus goed op en train zoveel je kan!
Tijd
3
3
1
1
Wat?
Opzet
Voorstander
Opzet
Tegenstander
Open debat
Conclusie
voorstander
Conclusie
tegenstander
Opstelling
Waarom?
Ruimer en genuanceerder denken
Groter inlevingsvermogen
Rationeel verantwoorden
Beter communiceren
Heldere analyse van overeenkomsten en verschillen
Balans van wat we wel en niet weten
Minder retoriek en schijn-overeenstemming
Grotere creativiteit

Beter dan: waarom moet iets worden ingevoerd?
Ja, gewoon!

Onderwerpen
1)
2)
Verdeling
Verzin de naam van je debat team. Churchill? Aristoteles, Quintillianus, Balkenende etc

Haal je materiaal op:
Jury & feedback formulier
Informatie over onderwerpen
Tips & Tricks debatteren

Gebruik ook je smartphone!
Planning
Pauze & inlezen in je klas (60 min)
Battle 1: Kunst groepen tegen elkaar
(20 min totaal, 12 min debat, 5 min voor feedback)
Battle 2: Medeplichtigheid groepen tegen elkaar
(20 min)
Omwisseling van voor en tegen (voorbereiding: 10 min)
Battle 3: Kunst groepen (20 min)
Battle 4: medeplichtigheid groepen (20 min)
Welke 2 groepen van de 3 klassen hoogste punten?
Bij extra tijd: Final Battle
Overtuigend presenteren

De ander!
Geloofwaardig, krachtig, zelfvertrouwen, kennis van zaken, overtuigend, leuk?
Authenticiteit & de presentatie zijn
Parelketting: kiezen en trainen

Overtuigend presenteren

Inleiden, vertellen, conclusie
Kapstokstructuur: bv in 3 stappen overtuigen
KISS: keep it short & simple
Signaleer: bv. financieel argument, doeltreffendheid
Label: bv. aankondiging 2e argument
Woordkeuze & Framing: pro life & pro choice
Herhaal hoofdboodschappen
Trek conclusie
Humor, bv zelfspot & sarcasme
Vertel het me en ik vergeet het
Laat het me zien en ik onthoud het
Betrek me en ik zal het begrijpen
Opdracht van de verkoper!
Kies een product
Verkopen aan je naaste
2 minuut denktijd
1 minuut presentatie
Maak gebruik van lessen
4
Pakkende inleiding, aandachtstrekker
Duidelijke verwoording van de stelling, kernboodschap
Geef belangrijkste argumenten

Geef belangrijkste argumenten tegen
Hoeft niet per se direct te reageren op voorganger

'open', interactie met elkaar
Voorstander reageert als eerst
Daarna over en weer strijden en vragen stellen
Debatleiding

Kijk terug op debat: waarom heb jij dus gelijk?
Herhaal en eindig met hoofdboodschap of uitsmijter

Kijk terug op debat: waarom heb jij dus gelijk?
Herhaal en eindig met hoofdboodschap of uitsmijter

Stellingen
Debattable: er wordt verschillend over gedacht
Expres twee zijden
Geen vraag of argument in stelling
NIET: Moet de doodstraf worden ingevoerd?
NIET: de doodstraf moet worden ingevoerd, omdat het potentiële moordenaars demotiveerd
MAAR: de doodstraf moet worden ingevoerd
Niet anders te interpreteren. Bv. "de stemplicht moet worden ingevoerd" herinterpreteren als "de plicht om piano's te stemmen"
Andere voorbeelden:
games maken mensen agressiever
er moeten metaaldetectors komen op alle scholen
Hoofddoekjes in openbare ruimten moet worden verboden

Standaard geschilpunten
Discussiepunten die altijd in de kern van een vraagstuk zitten opgesloten
Kan je dus altijd gebruiken: bewijslast
Gaan uit van "huidige beleid voldoet niet"

Probleem
er is een ernstig probleem (kwantitatief, kwalitatief)
de oorzaak van het probleem
Plan
de details van het plan
de uitvoerbaarheid van het plan
de doeltreffendheid van het plan
de bijwerkingen van het plan

Luisteren & Reageren
Speel vooraf 'advocaat van de duivel'!

1) Omschrijf het argument dat je aanvalt
2) Waarom zwak?
A Bepleit waarom dit argument onjuist of onvolledig is en voer daarvoor bewijzen en argumenten aan.
en/of
B Voer een zelfgevonden tegenargument (inclusief bewijs) aan ter versterking van jouw standpunt.

3) Geef de consequentie aan van de weerleggingen (2a en/of 2b): op welk punt moeten je toehoorders twijfelen; staat de tegenstander nu zwakker of uzelf sterker.

Voldoende weerlegd: opponent komt niet op terug en/of toehoorders zijn overtuigd

Voorbeeld
Voorstander:
1. probleem Criminaliteit is een groot probleem, met name in de grote steden

Ernst Dit is ernstig, want het veroorzaakt veel overlast en een gevoel van onveiligheid bij burgers. Daarnaast veroorzaakt dat veel materiële schade.

Oorzaak Voornaamste oorzaak is het afwezig zijn van ordehandhavers: politieagenten op straat

2. plan Ons plan is: De overheid moet zorgen dat er meer agenten op straat komen

+ uitvoerbaarheid Het plan is uitvoerbaar: door de oplopende werkloosheid is het eenvoudig om mensen te werven

+ doeltreffendheid Het plan is doeltreffend omdat is aangetoond dat de aanwezigheid van politie leidt tot minder crimineel gedrag

+ bijwerkingen Het plan heeft volgens ons geen zware nadelen. Wel moeten we meer geld uitgeven aan politieagenten, maar dat wordt weer gecompenseerd doordat er minder schade is vanwege de teruglopende criminaliteit na invoering van ons plan"Er moet meer blauw op straat"
De tegenstander zal natuurlijk op ieder punt de aanval openen.

1. probleem Criminaliteit is een probleem, maar wordt door de media en de onderbuikgevoelens van mensen wel stukken groter gemaakt dan het werkelijk is.+ ernst Dit is dus niet zo ernstig, want uit onderzoek blijkt ook dat criminaliteit een probleem is dat altijd al heeft bestaan en de laatste jaren niet explosief is gestegen+ oorzaak Voornaamste oorzaak ligt juist bij de burgers: die moeten eens wat mondiger elkaar aanspreken op gedrag.2. plan Het plan deugt dus niet. We moeten juist werken aan het mondiger maken van burgers, zodat ze zelf kunnen ingrijpen. Denk bijvoorbeeld aan de campagne: 'De maatschappij, dat ben jij'.+ uitvoerbaarheid Het plan is niet uitvoerbaar: er lopen al jaren campagnes om agenten te werven, en die zijn zinloos. Mensen willen dit soort werk niet doen+ doeltreffendheid Het plan is niet doeltreffend omdat, naast de al genoemde redenen, de politie toch nooit overal tegelijk aanwezig zal zijn+ bijwerkingen Het plan heeft ernstige nadelen. We zullen een politiestaat krijgen waarbij de rol van agenten steeds sterker wordt. Hierdoor zullen veel mensen zich steeds onprettiger voelen.
Do's
Hamburgermethode: Begin en eind sterke argumenten, middenstuk de zwakkere
Richt je op publiek dat te overtuigen is
Presenteer je argumenten als waarheden
Liever sterke dan veel argumenten

Don't's
Overselling: ik heb het beste onderzoek ooit
Te snel tegenargumenten weerleggen
Underselling: Wees niet bescheiden
Verwijs naar gelijksoortige situaties
Benoem oorzaak en gevolg
Benoem eigenschap en oordeel
Benoem de bron
De persoonlijke ervaring
Let op drogredeneringen: vraag argument!
Let op de aannames (Socrates)

Staart:
- Onderbouwing herhalen
- Kernboodschap herhalen
- Uitsmijter

Kop:
- Aandachttrekker
- Kernboodschap
- Aankondiging argumenten

Romp:
- Argumentatie uitwerken en voorbeelden geven

Kunst en cultuur moeten niet langer door de overheid worden gesubsidieerd

Omstanders zijn medeplichtig aan geweld dat zij redelijkerwijs hadden kunnen stoppen
Wat te doen
Pauze & inlezen in je klas
Verzin argumenten voor beide posities
Standaard geschilpunten
Geef je opzet voor de eerste spreekbeurt
Kies eerste spreker
Oefen een keer
Denk ook aan stijl, houding, woorden etc. (handout)
Gebruik internet

Jury
Jury
- 1 jurylid let op: lichaamstaal
- 1 jurylid let op: stem
- 2 juryleden letten op: argumentatie
- 1 jurylid op samenwerking
- De andere 4 letten algemeen op

Verder:
- Timekeeper: houdt op mobiel de tijd bij per spreker en van de duur van het totale debat
- Debatleider: Augustijn, Hock of Haarlemmer
- Vul de formulieren in, bespreek wie er heeft gewonnen en geef een cijfer
De Geboden
Feedback geven
Niet eigen mening debat, maar debat zelf objectief benaderen
wat je opviel (wat is goed en wat kan beter?)
Concreet
Constructief
Goed geformuleerd
Lief zijn: hoe zou jij het willen horen?
Als ontvanger: sta open, kijk wat je ermee kan
Let op de lessen, als handleiding voor tips
Moedig elkaar aan!

De Geboden 2
Zwijg wanneer een ander spreekt, spreek wanneer je de beurt krijgt van de debatleider
Respect in de omgang (ook beter voor jou!)
Een aanval op een argument is nog geen aanval op een persoon. Geen ad hominem!
Iedereen kans geven om te spreken
Samenwerken is essentieel!!!!
Luister naar de debatleider
De jury heeft gelijk, accepteer het oordeel
Heb vooral plezier in de uitdagingen!
Belangrijkste Lessen
Snel informatie analyseren, structureren en bruikbaar maken
Presenteren
Overtuigen
Inleven (wisseling standpunt)
Creatief zijn, spelen!
Doorzien van trucs
Luisteren
Effectief reageren & weerleggen
Feedback geven
Samenwerken

Let the Games begin!!!!!
tegenstander van de stelling: 'De winkelsluitingswet moet worden verruimd':

Verruiming van de winkelsluitingswet zal ertoe leiden dat de werknemers in deze branche sociaal geïsoleerd zullen raken, want ze zullen veel minder deel kunnen nemen aan vrijwilligerswerk, cursussen, sport, etc.

weerlegging door de voorstander:

Het winkelpersoneeel zou geen vrijwilligerswerk meer kunnen doen en uitgesloten zijn van cursussen en sport. (= stap 1)

Maar dat is toch een misvatting, want we moeten wel bedenken dat niemand verplicht is om zijn winkel langer open te houden; het mag, maar het moet niet. En wie hecht aan zijn vrije tijd kan de zaak dus gewoon om zes uur blijven sluiten. Met het sociale isolement zal het dus wel meevallen. (= stap 2a)

Een extra bewijs daarvoor vormen de honderdduizenden Nederlanders die nu in ploegendiensten en op onregelmatige tijden werken. Die hoor je toch ook niet klagen dat ze sociaal geïsoleerd zijn? (= stap 2b)

Kortom: Het sociale isolement kan geen reden zijn om de winkelsluitingstijden niet te veranderen. Daarmee gaat dit door u gestelde nadeel van ons plan niet op (= stap 3).

1. Onjuist beroep op causaliteit
‘Het aantal oogklachten is toegenomen nadat we nieuwe computers hebben gekregen. Dus er is iets met de beeldschermen aan de hand.’

7. Ontduiking van de bewijslast
‘Iedereen weet het toch…’. ‘Ik mag thuiskomen wanneer ik dat wil. Moet ik daar nog een reden voor geven?’
Week 8: Voorbereiding NK
Week 7: Voorbereiding NK
Week 6: Parlementair Debat, POI & Jury
Week 5: Refutatio & Reacties
Week 1: Inleiding & Presenteren
Week 2: Speech & Trucs
Week 4: Debat, SGM en Drogredeneringen
2. Media-aandacht voor terrorisme doet de samenleving meer kwaad dan goed
Start
Finish
Week 3: Debat & Standaardgeschillen
Jij
Welkom!
Debatteren
Presenteren
Speechen
Introductierondje 1:
Wie ben je?
Waarom doe je mee?
Ga staan en presenteer jezelf
Samen:
IK BEN ....!!!!
Introductierondje 2:
Wie ben je?
Wat weet je van debatteren
Wat vind/lijkt je er waardevol aan?
Wat vind je belangrijk in het leven?
Ben je overtuigend?
Waar gebruik je overtuiging nu in je leven?
Ga staan en presenteer jezelf
Opdracht van de Politicus!
Bepaal wat je belangrijk vind in je leven/de maatschappij
Bedenk argumenten waarom dit zo is
5 min voorbereiding
Maak gebruik van lessen
inleiding (prohoemium of exordium), waarin de toon gezet wordt en de rechter welwillend en geïnteresseerd gestemd moet worden.
Dan volgt de uiteenzetting van de feiten (narratio).
Het derde onderdeel is de bewijsvoering (probatio of argumentatio),
doorgaans direct gevolgd door een weerlegging (refutatio) van de argumenten van de tegenpartij.
Het geheel wordt afgesloten met een, vaak emotioneel, slotwoord (peroratio of epilogus).
Inventio:
Vinding. Allereerst moet hij bedenken hoe hij de zaak gaat aanpakken, welke standpunten hij zal innemen en welke argumenten hij daarvoor kan gebruiken
No church in the wild
[Hook: Frank Ocean]
Human beings in a mob
What's a mob to a king? What's a king to a God?
What's a God to a non-believer who don't believe in anything?
Will he make it out alive? Alright, alright, no church in the wild
[Verse 1: Jay-Z]
Tears on the mausoleum floor
Blood stains the Colosseum doors
Lies on the lips of a priest

Is Pious pious cause God loves pious?
Socrates asked whose bias do y'all seek?
All for Plato, screech
[Bridge: The-Dream]
I live by you, desire
I stand by you, walk through the fire
Your love is my scripture
Let me into your encryption

Two tattoos: one read "No Apologies"
The other said "Love is Cursed by Monogamy"
It’s something that the pastor don’t preach
It’s something that a teacher can’t teach
When we die the money we can’t keep
But we probably spend it all cause the pain ain’t cheap: preach
Zie de cirkel:
Steeds een baas
behalve de laatste
macht komt voort uit geloof
Cirkel in woorden
MOB
KING
GOD
NON
BELIEVER
Rijm collosseum - mausoleum & doors-floors
spel met tranen en bloed
het één is zielig en het ander vermaak
Priesters liegen
contrast scheppen
Uiteraard rijm
3 keer hetzelfde woord, met ander gebruik
verwijzing Eutyphro dilemma
Is iets goed omdat het goed is, of omdat de goden (de ander) iets goed vindt...?
Verwijzing naar Socrates: wiens goedkeuring zoeken wij?
Uitleg van zijn filosofisch-ethische positie: radicaal hedonisme. Alleen doen wat je verlangt om te doen. Hij ziet het als een religieus iets (in plaats van bv een god. Grappig eigenlijk, want hij geeft toe dat de antwoorden van verlangen versleuteld liggen: ze zijn eigenlijk nog onbekend
Over lessen die je alleen zelf kan leren
zie de rijm in teach-preach en het gebruik van autoriteiten die je eigenlijk neits wijs kunnen maken
Verder predikt hij dus zijn religie. Uiteindelijk blijft het geld niet met je doodgaan. Geef het dus allemaal uit. Hij geeft toe dat zijn stijl niet helemaal goed is. De pijn is niet goedkoop. Met pijn verwijst hij naar de dingen waarom het uiteindelijk echt gaat (liefde van ouders bv). Het is dan net alsof je pijn koop. of iets koopt om je pijn weg te doen
Pain & chamPAGNE
Stijl in detail

Als geneesmiddel tegen sombere emoties
Of het afdoen van een probleem, afweermechanisme
Er zijn vele manieren om terug te slaan, en de aardigste is die welke de steun krijgt in woorden die sterk lijken op wat de eerste spreker heeft gezegd. Tot Suillius, die zei: ‘Als dat zo is, gaat u in ballingschap’, sprak bijvoorbeeld Trachalus: ‘Als dat niet zo is, gaat u weer naar huis.’
Of die van Churchill:
Lady Nancy Astor: "Winston, if you were my husband, I'd poison your tea.
Churchill: "Nancy, if I were your husband, I'd drink it.”
Leugen met leugen beantwoorden
Doe alsof de ander gelijk heeft en trek dat door

Amplificatie & afzwakking
Metafoor
Regel van 3
Opsomming
Analogie
Hyperbool
Eufemisme
Alliteratie
Contrasteren
Door woordkeuze (en dus perspectief) kan je iets in een gunstiger (of voor je tegenstander ongunstig) daglicht stellen. Voorbeelden:
Dapper, ipv roekeloos
Vrijgevig, ipv verkwistend
Spaarzaam, ipv gierig
Hang naar luxe -> onbekrompenheid
Schraapzucht --> spaarzaamheid
Onachtzaamheid --> naïviteit

Voorbeeld van onze koning: de uitkeringen krijgen een meer 'activerend karakter'

Je kan het ook later inzetten. Door plotselinge wisseling van perspectief ontstaat verwarring!


War on terror...
Abortus debat: pro life & pro choice

Ethos, Pathos, Logos
Ethos, Pathos Logos intro
Aristoteles:
Er zijn veel verschillende manieren om je punt over te brengen
Wie denkt dat het alleen om argumenten gaat?
Wat kan je nog meer bedenken? Bedenk in tweetallen hoe je allemaal over gehaald kan worden
((later op terug komen en indelen in de drie))
De motivatie en het begrip van mensen gaan via veel verschillende wegen. Er is geen één deur, maar velen. Zorg altijd dat je er meerdere probeert!

Pathos
Het appèl op de emoties.
Bv: ‘Beth is haar man verloren bij 9/11, ze zit daar. Ze is nu helemaal alleen etc…’
Het woord emotie komt van het Latijnse ‘emovere’ dat ‘in beweging zetten’ betekent. Door emoties wordt je in beweging gezet, je voelt je betrokken.
Is het bericht dat er 1000 mensen zijn overleden in Palestina even erg voor je als wanneer je het gezicht van je buurman ziet wanneer zijn huis afgebrand is?
Vaak kan je pathos ook gebruiken om de fantasie van het publiek te stimuleren. Schets een emotioneel beeld van hoe mooi de toekomst eruit ziet wanneer je op deze partij kiest.
Denk ook aan een voorbeeld in de marketing!

Logos
Het logische ‘appèl’ dat je gebruikt om iemand te overtuigen: de Rede. Logica is hiervan afgeleid. Aristoteles favoriete methode. Vaak het hart van je betoog.
Dit valt nog vaak tegen. Luister eens naar sommige speeches, reclames of politici: hoe vaak worden er nu echt argumenten gegeven. Het lijkt vaak wel een argument…
Roken is slecht (stelling), want de kans is 40% (?) dat je daaraan overlijdt (arg. 1). Ook kost het alle verzekerden veel geld, terwijl zij daar niet voor kiezen (arg 2 & 3)
Bij logos is het belangrijk hoe goed het argument je punt ondersteunt (effectiviteit) en
Hoe helder het argument is (begrijpelijk voor anderen)

Ethos
Het appèl op het karakter van de spreker (geloofwaardigheid, autoriteit, ethiek).
Bv: ‘ik weet hoe ik dit moet genezen, ik ben een dokter’
We geloven mensen sneller voor wie we respect hebben (door beroep, behaalde resultaten, vriendelijkheid etc.). Je bent het waard om naar te luisteren en je bent een kenner op het gebied waar je over schrijft of spreekt
Het kan ook zo zijn dat een spreker een hoge integriteit heeft. Iemand is dan eerlijk, oprecht en niet corrumpeerbaar (omkoopbaar)
Is (iemand van) Louis Vuitton een geloofwaardige spreker?

Check
Bedenk argumenten voor George Bush om Amerika te mobiliseren voor oorlog
Verdeel ze in ethos pathos logos

Tips:
Pathos: welke emoties bewegen mensen tot oorlog?
Logos: Welke cijfers en feiten zou je aandragen om mensen ervan te overtuigen (verzin ze als je ze niet kent, of kijk op je mobiel)
Ethos: je bent Bush, president van Amerika, ook piloot geweest van een f-102, heeft gewerkt in de olie-industrie, heeft Ivey League universiteiten gedaan etc.Wat woorden doen
Speech Bush
Onze medeburgers, onze levenswijze en zelfs onze vrijheid zijn vandaag met een reeks doelbewuste en dodelijke terreurdaden in gevaar gebracht.

De slachtoffers zaten om een vliegtuig of op hun kantoor: secretaresses, zakenlieden, militaire en federale ambtenaren, moeders en vaders, vrienden en buren. Aan duizenden levens kwam plotseling een einde door kwaadaardige, verfoeilijke terreurdaden.

De beelden van vliegtuigen die gebouwen in vliegen, van oplaaiende vuren, van instortende, enorme torens hebben ons vervuld van ongeloof, vreselijk verdriet en een kalme maar onwankelbare woede. Deze massamoorden waren bedoeld om ons land angst aan te jagen en ons tot chaos en terugtrekking te dwingen. Maar dat is mislukt. Ons land is sterk
Analyse
Amplificatie: Regel van 3
Amplificatie: doelbewust en dodelijke terreurdaden. Bewuste intentie maakt het erger, net als dat ze dodelijk zijn
Amplificatie: noemen van alle verschillende soorten mensen die zijn overleden. Klein maken.
Woordkeuze: meest harde varianten
Beeldspraak: Visueel maken van de aanval door opnoemen van facetten aanval

Maakt al een (voor hem zekere) speculatie over waarom ze het doen. Gewoon angst zaaien. Als het al waar is dan heeft een land waarmee je oorlog voert recht op een tegenaanval?

Effect
Impact maken. Relevantie aantonen.
Geen introductie!
Angst en haat zaaien. Tegemoet komen aan gevoelens van Amerikanen
Doel: angst aanjagen, maar zeggen dat het niet is mislukt (hoewel hij zelf net allemaal angst zaait). Doel is dus mobiliseren, maar niet het koele hoofd verliezen. Vandaar ook koele, maar onwankelbare woede

Speech Bush
Een groot volk is in beweging gekomen om een groot land te verdedigen. Terroristische aanvallen kunnen onze hoogste gebouwen op hun grondvesten doen schudden, maar de grondvesten van Amerika zijn onwankelbaar.

Deze daden verpulveren staal, maar zijn machteloos tegenover het staal van onze vaste wil. Amerika is als doelwit van deze aanval gekozen omdat wij de helderste baken zijn voor vrijheid en de gelijkheid van kansen ter wereld zijn. En niemand zal dat licht kunnen doven.

Ons land heeft vandaag kwaadaardigheid gezien – het slechtste uit menselijke aard – en wij hebben met het beste gereageerd. Met de onverschrokkenheid van onze reddingswerkers en met onze zorg voor buren en buitenstaanders die bloed kwamen geven en op alle mogelijke manieren hulp boden
Analyse
Stijl & pleonasme: heldere baken (baken is altijd helder, maw die van US is nog helderderderder)

Verpulveren staal (beeldspraak), vaste wil.

Framing: zij vallen idealen aan waar je niet tegen kan zijn, en daardoor zijn zij slecht

In US erg weinig gelijke kans. If you want to live the American dream, you should live in Denmark

Wij zijn onverschrokken + voorbeeld

Wij helpen elkaar, ook al kennen we elkaar niet

Effect
Let weer op tegenstellingen: wij de goeden en zij de kwaden. Wij groot, zij laffe, kwaadaardige terroristen

Hoewel zij iets krachtigs gedaan worden is een vaste wil nog veel krachtiger. Wij zijn de sterken.


Aantonen van onderlinge verbondenheid van de US. Aanwakkeren nationalisme


Speech Bush
Ik heb onmiddellijk na de eerste aanval de noodplannen van onze regering in werking gesteld. We hebben een sterk en goed voorbereid leger. Onze rampenbrigades werken in New York en Washington DC en steunen de plaatselijke reddingsoperaties.

Onze hoogste prioriteit is hulp aan de gewonden en voorzorgsmaatregelen om onze burgers thuis en elders ter wereld tegen nieuwe aanvallen te beschermen.

Onze regering werkt ononderbroken door. Federale diensten in Washington, die vandaag ontruimd zijn, laten vanavond hun belangrijkste ambtenaren weer toe en gaan morgen weer aan het werk. Onze financiële instellingen blijven sterk en ook de Amerikaanse economie draait morgen gewoon weer door.
Analyse
Begint met een leugen. Hij luisterde eert nog naar my little goat

Elders ter wereld: het is niet alleen hier maar nu overal
Doorwerken: Wij zijn niet geraakt door de aanval. We werken gewoon weer verder. Wij zijn sterk

Effect
Essentie: US is er klaar voor. Niet bang zijn


Ultieme bangmaker: nergens meer veilig

Geen excuus, gewoon verder gaan. Kracht US volk aantonen. Beurzen kalmeren (lagen stil)

Speech Bush
De speurtocht naar hen die achter deze kwaadaardige aanslagen schuilen, is aan de gang. Ik heb alle hulpmiddelen van de inlichtingendiensten en de politie ingezet om de verantwoordelijken op te sporen en te berechten.

Wij zullen geen verschil maken tussen de terroristen die deze daden gepleegd hebben en degenen die hen beschermen.
Analyse
Pleonasme: kwaadaardige aanslagen

Berechten: het is een criminele daad en geen oorlogsdaad. Het recht staat aan onze kant

Geen verschil daders en sponsors/beschermers

Effect
Ultieme oorlogsverklaring

Alleen zetten van de vijand door geen verschil te maken

Speech Bush
Ik heb grote waardering voor de parlementsleden die deze aanvallen even krachtig veroordelen als ik. En namens het Amerikaanse volk dank ik de vele wereldleiders die hulp en condoleances hebben aangeboden.

Amerika en onze vrienden en bondgenoten verenigen zich met allen die naar vrede en veiligheid streven. Schouder aan schouder zullen wij de oorlog tegen het terrorisme winnen.
Analyse
Even krachtig als ik: iedereen is dus zo heftig als ik. Ik zal wel gelijk hebben


Framing: zorgen voor vrede en veiligheid. Dat is nu juist wat ze niet doen. Ze gaan oorlog voeren en levens beëindigen. Je kan echter niet tegen vrede of veiligheid zijn

Beeldspraak: schouder aan schouder. Broederschap. Uniformiteit. Wij samen

Ultieme framing: oorlog tegen het terrorisme

Effect
Aanstippen van bondgenootschappen: we staan niet alleen. Daarbij: oproep aan de bondgenoten, je kan nu niet stilzitten, je moet iets doen!
Ultieme oorlogsverklaring 2.0. Een oorlog waar geen eind in zit. Wat is terreur en wanneer houdt het op?

Speech Bush
Ik vraag vanavond uw gebeden voor allen die rouwen, voor de kinderen wier wereld verbrijzeld is, voor allen wier gevoel van veiligheid ondermijnd is.

En ik bid dat zij getroost worden door een Macht die groter is dan een van ons en waarover psalm 23 al vele eeuwen geleden zei: ‘al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zoude geen kwaad vreezen, want Gij zijt met mij.’
Analyse
Amplificatie: regel van 3
Opsomming versterkt. Tot iedereen spreken

Inbrengen van het hogere. Hij staat niet alleen, maar we staan ook met God. Een hogere macht is het met de president eens.

Effect
Aantonen dat het goede/hogere aan zijn kant is.
En dat is objectiever en inspirerender
Speech Bush
Op deze dag verenigen alle Amerikanen uit alle lagen van de samenleving zich in ons streven naar recht en vrede.

Amerika heeft al eerder vijanden uitgeschakeld en zal dat ook nu doen. Niemand van ons zal deze dag vergeten, maar we gaan voorwaarts en verdedigen de vrijheid met alles wat goed en rechtvaardigheid is in onze wereld

Dank u. Ik wens u een goede nacht. En God zegene Amerika

Analyse
Aantonen van onderlingen verbondenheid (alweer)
Weer zekerheid geven (wij kunnen het)
Weer zekerheid geven (het is goed dat we dit doen)
Weer zekerheid geven (afsluiten met het vertrouwde en bekende 'God Bless America'

Effect
Geruststelling, zekerheid, duidelijkheid van doel
De Opdracht
Schrijf alleen of met zijn tweeën een speech
Over iets wat jij/jullie belangrijk vinden
(mag hetzelfde zijn, of daag jezelf uit en bedenk iets nieuws)
Bedenk op welke belangrijke plek/op welk moment je de speech geeft
Lengte maakt niet uit: overtuiging wel!
Later: speech geven
Hoe doe je dat?
Structuur 1
Structuur 2
Inspiratie:
Welke toespraak had jij willen houden bij het neerstorten van de MH17 bij de United Nations?
Wat zou je tegen Putin willen zeggen als je hem zou spreken (bv. als wereldleider)
Stel je was Martin Luther King, wat had jij dan gezegd om racisme en discriminatie te beëindigen
Een speech over vrijheid vanuit iemand die uit Noord Korea is gevlucht
Een vlammend over waarom hondenpoep beter moet worden opgeruimd in openbare ruimtes
waarom abortus legaal/illegaal moet zijn
Waarom Oekraine al dan niet moet toetreden tot de EU
Waarom Miss Verkiezingen verboden moeten worden
Waarom het sneller ontslaan van leraren leidt tot verbeterd onderwijs
Dispositio:
Ordening. In deze ordening plaatst de redenaar alle elementen die hij bij de vinding heeft opgespoord, in de juiste volgorde
Elocutio:
Het aldus geordende materiaal wordt daarna in een stilistisch passend gewaad gehuld. De stijldeugden: het taalgebruik moet foutloos zijn, helder, fraai en gepast.
Memoria:
Het vierde onderdeel van de retorica, geheugentraining of mnemotechniek geheten
Pronunciatio:
Tenslotte moet het betoog op overtuigende wijze voor het voetlicht gebracht worden, want hoe briljant een verhaal ook is, als het stuntelig gepresenteerd wordt heeft het geen effect.
Begin Speech
Ethos, Pathos, Logos
Framing
Specifieke Trucs
Meer Voorbeelden
Vandaag
Speech schrijven
Steeds trucs
Toepassen trucs
Presenteren speech in 2 groepen (Natascha & Tim)
Doel: kracht woorden en presenteren
Sterker maken of juist niet
Beeldspraak (Voetbal is oorlog)
Opsomming van 3 = kracht +1
Lange metafoor: vergelijking met situatie
Humor
Sterker maken (bv +diversiteit)
Overdrijving (het heeft eeuwen geduurd)
Verbloemen van iets negatiefs; bv. reorganisatie
Beginnen met dezelfde letter(s)
Verschil tussen twee tegenstellingen
Introductie
Debatopzet
Oefendebat 1
Standaardgeschillen
Oefendebat 2
Evaluatie
Oefendebat 1
2) Bedenk een stelling

3) Werk uit in 4 teams van 5 (15 min)
begin speech
de beste argumenten
de verwoording
de presentatie
4) 2 debatten (15 min)
Standaardgeschillen
Oefendebat 2
Stellingen voorrondes NK Scholieren 2014/2015
1. De samenleving moet bewegingen die strijden voor de acceptatie van overgewicht afkeuren
2. Media-aandacht voor terrorisme doet de samenleving meer kwaad dan goed
3. De overheid moet aparte vwo-scholen* realiseren ten koste van schoolgemeenschappen
*= zoals gymnasia, technasia et cetera.

Debat
Stellingen voorrondes NK Scholieren 2014/2015
1. De samenleving moet bewegingen die strijden voor de acceptatie van overgewicht afkeuren
2. Media-aandacht voor terrorisme doet de samenleving meer kwaad dan goed
3. De overheid moet aparte vwo-scholen* realiseren ten koste van schoolgemeenschappen
*= zoals gymnasia, technasia et cetera.

2) Bedenk een stelling


3) Werk uit in 4 teams van 5 (15 min)
begin speech
de beste argumenten
de verwoording
de presentatie
4) 2 debatten (15 min)
Extra Ideeën
Google docs voor alle argumenten, speeches, reacties etc
schrijf op laptop of digitaal apparaat
Film de debatten/speeches voor beter leereffect
anything else?
Wat hebben we allemaal geleerd?
Stelling
Wat betekenen de woorden
Wat is kwaad/goed? Welke media-aandacht, van wie? Welk deel van de samenleving? Wat is terrorisme?
Wat is het verband tussen deze media-aandacht en het kwaad? Hoe zorgt het een voor het ander?
Is het mogelijk dat dit verband niet bestaat of verkeerd is uitgedrukt?
Ken je er voorbeelden van?
Aan welk probleem doet het je denken?
Oefenen
Werk debat / argumenten uit in 4 teams van 5 (15 min)

Speech
de beste argumenten
de verwoording
de presentatie

2 debatten (15 min)
Drogredeneringen
Oefenen (omdraaien)
Tips
SGM
Probleem
er is een ernstig probleem (kwantitatief, kwalitatief)
de oorzaak van het probleem
Plan
de details van het plan
de uitvoerbaarheid van het plan
de doeltreffendheid van het plan
de bijwerkingen van het plan
6. Persoonlijke aanval
‘Iemand met zo’n kapsel kunnen we per definitie niet serieus nemen.’
5. Cirkelredenering
‘Ik mag thuiskomen wanneer ik dat wil, omdat ik dat zelf mag bepalen.’

4. Generalisatie
‘Kijk, daar staat Eddy bij het fietsenhok. Dus de hele klas zal al wel vrij zijn.’
3. Foutief autoriteitsargument
‘Het is waar, het staat in de Bijbel’. ‘Morgen wordt het slecht weer, dat zegt mijn opa (die geen weerman is)’.
2. Verkeerde vergelijking
‘Ik vind het heel gevaarlijk om jou alleen te laten beslissen. Kleine kinderen laat je ook niet alleen oversteken.’
9. Het bespelen van het publiek
‘Iemand met zo’n kapsel kan toch niks zinnigs te vertellen hebben, of wel jongens?’
8. Vertekening van standpunten (je overdrijft nu datgene wat je tegenstander gezegd heeft)
Tegenstander: ‘De meeste feesten ontaarden in zuippartijen’.
Jij: ‘Nee hoor, niet alle feesten. Kijk maar naar ons laatste schoolfeest’.
Tegenstander: ‘Alle feesten, heb je mij ook niet horen zeggen’.
Werk debat / argumenten uit in 4 teams van 5 (15 min)

Speech
de beste argumenten
de verwoording
de presentatie

2 debatten (15 min)
Wat hebben we geleerd?
Oefendebat 1
3. De overheid moet aparte vwo-scholen* realiseren ten koste van schoolgemeenschappen
*= zoals gymnasia, technasia et cetera.
Oefendebat 2
Zelfde stelling
Wisselen van kant
Wat betekent deze stelling?
Wat zie je erachter?
Welk beleid?
Voor- en nadelen?
Debat met interruptie
Werk debat / argumenten uit in 4 teams van 5 (10 min)

Verdeel taken?

Speech(je)
de beste argumenten
de verwoording
de presentatie

2 debatten (15 min)
Vandaag
Het NK format: Parlementair Debat
Points of Information (POI)
Jury: teamsamenstelling
Parlementair Debat
Points of Information (POIs)
Tijdens speech mag iemand een vraag stellen
Spreker geeft aan wanneer en of dat kan
Spreker hoeft geen beurt te geven
Spreker bedankt vragers en vragers moeten minimaal 10 sec stil zitten
Vrager staat op en heft linkerhand op, met handpalm naar gezicht
Mag niet bij laatste 2 spreekbeurten
1 vraag per spreekbeurt is wenselijk
Jury
Argumentatie:
aansluiting argumenten, analyse (scherpte), reacties, creativiteit
Presentatie:
visueel, vocaal, verbaal, structuur
Being the argument, contact jury, aantrekkelijke stijl, structuur en duidelijkheid


Tips
Interpreteer stelling (waarom deze bewoording)
3 hoofdargumenten (met evt subargumenten en synergie)
Niet alleen beweren, maar onderbouwen: is het waar wat je zegt en (waarom) is het goed/slecht
Voorbeelden voor redeneringen en redeneringen bij voorbeelden. SXI: statement, explanation, illustration
Maak aantekeningen! (maar lees niet voor)
Bedenk de reactie van de opponent
Nu
Stelling 1:
De samenleving moet bewegingen die strijden voor de acceptatie van overgewicht afkeuren
groepen van 4
let op rolverdeling
10 min voorbereiding
let op spreektijd
probeer POI
Maak aantekeningen
(en maak gebruik van andere tips)
Parlementair Debat
Oefendebat 1
Stelling 2
Media-aandacht voor terrorisme doet de samenleving meer kwaad dan goed

Evt
Wissel van positie
Parlementair Debat
Oefendebat 1
Stelling 2
Media-aandacht voor terrorisme doet de samenleving meer kwaad dan goed

Wissel van positie
ballondebat
Vanaf 11.00 Inloop teams
11.20 Sluittijd ontvangst teams
11.45 Opening
12.10 Bekendmaking stelling 1 (voorbereid)
12.30 Begin debatten ronde 1
Lunchpauze: 13.30u – 13.55u
13.55 Bekendmaking stelling 2 (voorbereid)
14.15 Begin debatten ronde 2
15.15 Bekendmaking stelling 3 (improvisatieronde)
15.40 Begin debatten ronde 3
16.40 Ballondebat
16.55 Bekendmaking uitslag
Met een behoorlijke rugwind nadert een grote luchtballon met daarin vijf bekende personen een steile rotswand. De luchtballon daalt ook nog snel: de ballon lekt en de vijf mensen zijn samen veel te zwaar! Alleen als vier mensen de ballon verlaten, zal de ballon aan de rotswand ontsnappen, en zal de vijfde persoon overleven. De vraag bij deze oefening is dus: wie van de vijf bekende mensen verdient het om te overleven? Het is aan vijf leerlingen, die ieder een beroemd personage spelen, om in twee rondes uit te leggen waarom zij belangrijker zijn dan hun medepassagiers.
3 overleven eerste sessie, dan 2 rondes
Publiek: motiveer waarom je zo stemt
Full transcript