Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Implementering og spredning af social IT

Følgegruppemøde d. 7. oktober 2014
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 29 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Implementering og spredning af social IT

Formål:
Skabe et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på kommunens tilbud

Vi vil:

Understøtte en organisationsudvikling med fokus på systematisk implementering og koordinering af arbejdet med social IT

Metode:
Organisationsudvikling: task force & vidennetværk
Skabe øget videndeling
Tilbud <> tilbud, tilbud <> forvaltning kommune <> kommune
Udvikling og implementering af IT-handleplan
Invitere flere kommuner til vidennetværk
Projektformål og metode
Projekt støttet af Helsefonden
2014-2015
Gladsaxe, Rødovre, Ballerup, Gentofte og Region Sjælland
Socialt Udviklingscenter SUS som projektledere

Hvordan var det lige, det var...

Kommunal handleplan
for social IT

5 kommuner =
100 udfordringer...
Afdækning i kommuner og region
Etablering af task forces
Udvælgelse af social IT
Udarbejdelse af handleplaner i task forces
Udarbejdelse af lokale arbejdsplaner
Opstart af projekterne lokalt
Gennemførsel af tværkommnuale temaarrangementer om implementering og social IT
Etablering af vidennetværk og gennemførsel af første netværksmøde
Input fra kritiske venner/følgegruppemøder
Løbende opfølgning og lokal støtte


Gennemførte aktiviteter
Implementering og spredning af social IT
Landsdækkende undersøgelse af social IT på 346 bosteder fordelt på 64 kommuner (2012) viser:

Kun ca. 10% af de sociale tilbud støttes af forvaltningen i arbejdet med social IT
73 % af bostederne trækker ikke på erfaringer fra andre bosteder ift. social IT
Kun 38% af kommunerne mener at de understøtter videndeling om social IT mellem deres bosteder
77 % af kommunerne har ikke formuleret en plan, målsætning eller strategi for implementering af social IT
74% af kommunerne indsamler ikke systematisk viden om arbejdet med social IT
Baggrund for projektet


Social IT
Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær, underholdning, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere - betjeningsudstyr
Dagens program
Velkomst og hvem er vi her i dag?
Hvad var det lige for et projekt, og hvad er der sket siden sidst?
5 kommuner – 100 udfordringer
I udfordringen findes udviklingen -Input fra en gruppe kritiske venner (Jer!)
Afrunding
Implementering og spredning af social IT

Tirsdag d. 7. oktober 2014

Følgegruppe
Etablering af organisation
Udvikling af IT-handleplan
Implementering af projektmål
fra handleplanen
Indsatser m. social IT
Fra generel til lokal handleplan

Borgerinddragelse - hvordan?

At blive ved med at begejstres


I flere kommuner er basale forudsætninger som fx internet ikke på plads ved projektopstart. Hvordan får vi kommunerne til at effektivisere installering af internet etc.?
Mange steder har opstarten været meget lang pga. ferie, sygdom etc. Hvordan når vi i mål med konstante forsinkelser?
I nogle kommuner er der stor udskiftning i taskforcen eller blandt lokale nøglepersoner. Hvordan sikrer vi, at projektet ikke får et slip hver gang der er udskiftning?
Handleplanerne er lavet fælles i taskforcen og dermed overordnet for kommunen. Men hvordan får man den generelle handleplan til at give mening lokalt?
Social IT skal gøre en forskel i borgernes liv. Men hvordan giver vi dem overhovedet tilstrækkelig indflydelse i projektet?
Når alting går så langsomt, hvordan sikrer vi så, at der bliver ved med at være god energi i projektet?
I Region Sjælland og Gentofte Kommune
skal projektet indtænkes i andre IT-projekter - hvordan sikrer vi, at 'vores' projekt ikke drukner?
Projektets målgrupper er meget forskellige - kommunerne har ønsket inddragelse af både psykiatri og handicap. Hvordan finder vi fælles fodslag på tværs af målgrupper?
Selv inden for en enkelt målgruppe - handicap - er der et meget stort spænd ift. borgernes vanskeligheder. Findes der overhovedet social IT, der er relevant for alle?
Der er behov for systematisk evaluering i brugen af social IT. Men hvordan udvikler man et simpelt evalueringsværktøj, der kan anvendes meningsfuldt på tværs af målgruppe, mål og teknologi?
Et lille eksempel fra Rødovre
2 udfordringer

Farvel og tak

Udvælg 2 udfordringer, som du synes det kunne være spændende at dykke ned i - noter dem på en post-it
Præsenter de valgte udfordringer hver især - hvorfor har I valgt dem?
Blive enige om hvilke 2 udfordringer, som I vil diskutere i gruppen
herefter...


Diskutér:
Har I erfaringer med, hvordan udfordringen kan gribes an med succes (fra Jer selv eller andre)? Evt. konkrete værktøjer...

Hvem skal / kan involveres i eller udenfor projektet for at løse udfordringen?

Hvordan kommer vi videre her fra?

Christian Barding, Leder af Guldborgsund Handicap
Medlem af det Tværkommunale Videndelingsnetværk
Full transcript