Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Økonomi regnskapsanalyse, etikk og miljø

Økonomi regnskapsanalyse, etikk og miljø
by

Hanne Aarthun

on 3 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Økonomi regnskapsanalyse, etikk og miljø

Regnskapsanalyse, Etikk & Miljø God etikk er viktig i arbeidet med bedriftens regnskap. Etikk er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt. Revisoren har ansvar for at årsregnskapet skal gå rett for seg i en bedrift, altså det er revisoren som ser til at alt går riktig for seg i bedriften. De må da ha tillit ovenfor hverandre.

Det er viktig med tillit mellom bedriften og bedriftens interesser; bedriftens interesser må kunne stole på at de tallene som vises i bedriftens regnskap, er korrekte. Økokrim har tiltalt fem personer
innen bygg- og anleggsbransjen
for blant annet grov økonomisk
utroskap, grove
merverdiavgiftsbedragerier
og hvitvasking av utbytte. Det er nylig blitt etablert et nytt statistikkområde for miljøvernutgifter i industrien. I 2003 brukte store bedrifter 1,6 milliarder kroner på miljøvern, mesteparten til rensing av avløp og avfall.Og her er utgifter både driftsutgifter (i rødt) og investeringer (i blå) fordelt etter miljøformål. I det store og hele er regnskapsanalyse å vurdere lønnsomhet, likviditet og finansiering med utgangspunkt i nøkkeltall og å vurdere aktuelle tall i resultat- og balanse rapporter.

Bedriftens ledelse trenger regnskapsanalysen for økonomisk styring og kontroll. Svanemerket er symbolet for den felles nordiske miljømerkingen. Formålet med ordningen er å veilede forbrukere og innkjøpere til å velge de minst miljøbelastende produktene og tjenestene i markedet. miljømerking er en ordning der produkter som oppfyller bestemte miljøkrav bedre enn andre varer av samme slag, tildeles et særskilt merke Nøkkeltall for 2007:
Arbeidskapital: 2620kr - 2379kr = 241kr

Likviditetsgrad 1: 2620 * 100 = 110,1%
2379

Likviditetsgrad 2: (2620 - 1092) * 100 = 64,2%
2379

Nøkkeltall for 2008:
Arbeidskapital: 867kr
Likviditetsgrad 1: 138,2% Arbeidskapitalen er positiv Likviditetsgrad 2: 86,7% begge årene.

Likviditetsgrad 1 og 2 er
ikke oppfylt, men man kan
tydelig se forbedring fra
2007 til 2008.
Full transcript