Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

El Filibusterismo:

No description
by

Nicole Perez

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El Filibusterismo:

El Filibusterismo:
Kabanata 20: Ang Ponente
Kabanata 21:
Tipos Manilenses
Kabanata 22: Ang Pagtatanghal
Tema
-kahit ang pinakamatalinong tao ay nangangailangan din ng tulong o opinyon mula sa iba

-ang isang aksyon ay dapat isinasagawa para sa ikabubuti ng lahat, o kahit para sa pinakamaraming tao na posibleng kayang matulungan
Mahahalagang
Pangyayari:
Mahahalagang
Kaisipan/Pahayag
-Don Custodio - "ang pinakamasigasig na ponente sa daigdig" kilala bilang "Buena Tinta", reputasyon lamang ito
-Kahit siya ay kilala bilang Masipag, Masigasig, Malalim, Matalino, at iba pa, siya ay humingi ng tulong kay Senyor Pasta at Pepay (ukol sa paaralang Kastila)
-Hindi siya makapagdesisyon ukol sa hiling ng dalawang estudyante dahil ginugusto niyang aliwin ang kagustuhan ng lahat (gobyerno, prayle, kabataan, at iba pa)
-Walang desisyon ang nagawa ukol sa kaso ng pagpapatayo ng paaralang Kastila
Tema
diskriminasyon sa pagitan ng mga mayaman at mahirap
Mahahalagang
Pangyayari
Nagtipon-tipon ang mga tao sa teatro upang manood ng Les Cloches de Corneville. Nagkita sina Camaroncocido na isang reporter at ang kanyang kaibigan na si Tio Quico na tagapagdikit ng mga kartel ng dulaan. Nakita ni Camaroncocido si Simoun na may kausap na isang lalaki at narinig ang mga salitang: "Isang putok ang hudyat."
Mahahalagang
Kaisipan/Pahayag
"Ang totoo, salungat sa gaong palabas ang mga fraile sa pamumuno ni Pade Salvi at maging ang ilang sekukar na pinamumunuan ni Don Custodio."
-Camaroncocido
Estilo
Simbolismo - sinisimbolo ni Camarincocisdo ang kabataan na walang pakialam sa mganangyayari sa kanilang kapaligiran.
Tema
pagbabalat-kayo
Mahahalagang
Pangyayari
Maraming tao sa teatro ngunit hindi pa nagsisimula ang palabas dahil wala pa ang Kapitan Heneral. Ang mga tao ay naaaliw kay Don Primitivo dahil ayaw niyang umalis sa kanyang inuupuan. Malungkot si Isagani dahil kasama ni Paulita si Juanito. Dumating si Makaraig na malungkot at dala ang sulat galing kay Don Custodio na magkakaroon ng paaralan ngunit ito ay sa pamamahala ng mga Dominikano. Ang mga estudyante ay umalis upang pumunta sa pansiterya.
Mahahalagang
Kaisipan
Kabanata 19-24
Kabanata 19: Ang Mitsa
Kabanata 23: Isang Bangkay
Kabanata 24:
Mga Pangarap
Tema
Mahahalagang
Pangyayari
Mahahalagang
Kaisipan
Estilo
Suliraning Panlipunan
Kulturang Pilipino
Estilo
Suliraning Panlipunan
Kulturang Pilipino
Suliraning Panlipunan
Kulturang Pilipino
Estilo
Suliraning Panlipunan
Kulturang Pilipino
Tema
Mahahalagang Pangyayari
Mahahalagang
Kaisipan/Pahayag
Estilo
Suliraning Panlipunan
Kulturang Pilipino
Tema
Mahahalagang Pangyayari
Mahahalagang
Kaisipan/Pahayag
Estilo
Suliraning Panlipunan
Kulturang Pilipino
Pagkikita ni Simoun at Placido. Sa eksenang ito, nagkita ang dalawang taong may iisang hangarin – makapaghiganti laban sa mga pari.
Eksena sa kubo dahil mula dito, napag-aalaman natin na mayroon pinaplanong rebolusyon – isang mabigat na pangyayari – si Simoun.
"Filipino time" - ang mga importanteng tao ay ipinagmamalaki ang kanilang pagiging huli dumating
Kasakiman sa kapangyarihan
-ayaw umalis ni Don Primitivo sa kanyang inuupuan kahit na hindi ito sa kanya ngunit walang ginagawa ang mga tao
-Gusto ng mga prayle na mamahala sa paaralan ng Kastila
pagiging tsismoso at tsismosa
panonood ng mga dula sa mga teatro.
paghihiganti
mga payapang tao ay sumasabog din kapag sobra nang natapakan ang kanilang dignidad. Katulad ni Placido Paterno na noog umpisa ay nagtitiis at nagtitimpi, sa bandang huli ay nagalit na siya dahil sa sobrang pangungutya ni kanyang Guro.
Respetuhin at tratuhin ng maayos ang lahat ng ating nakakasalamuha. Hindi dapat nating ibaba ang kanilang pagkatao.
nagpokus ang may-akda sa mga kaisipan ng mga tauhan
napakadamdamin
umiiral pa ring paggamit ng karahasan upang makamit ang kagustuhan

pagiging makasarili ng mga tao
matiis at walang imik
hindi mahilig maghanap ng away
at kadalasan ay lumalayo tayo sa gulo.
pagiging mapanghusga
pagkakalat ni tsismis
Pumunta si Isagani sa Paseo de Maria Cristina upang kitain si Paulita. Malapit sa monumento ni Anda narinig ni Isagani si Ben Zayb na sinasabi sa kanyang kausap na si Simoun ay may sakit. Nagkita si Isagani & Paulita ngunit kasama nito si Donya Viktorina at nadiskubre nilang gusto nitong maging asawa si Juanito
sakripisyo
parallelismo
pagbibigay importansya sa hindi mahahalagang bagay
ang paghuli ng mga suso at talangka sa dalampasigan
"Namatay ang mahal ko habang ipinaglalaban ang mga karapatan ng aking Inang Bayan"
"Pagkaraan mapalo, aawit at magpapasalamat pa tayo! Super flumina Babylonis sedimus! (Sa tabi ng ilog Babylonia tayo nakaupo!)"

omniscient
flashback - isinalaysay ang malaking bahagi ng buhay ni Don Custodio
Inutisan ni Simoun si Basilio na ilabas si Maria Clara sa kumbento ngunit siya'y nanggaling na doon at ibinalita na lamang na siya'y pumanaw na, na huli na ang lahat.
ang may kapangyarihan ang nasusunod kahit ang desisyon nito ay makasarili, kawalan ng hustisya
pagkamatulungin
bayanihan
mahirap na proseso ng pagdesisyon para sa marami
simbolismo
-sinabi ni Basilio na ang lason ay laganap na sa katawan at sagot ni Simoun ay "Tulad ng Pilipinas."
Kahit na maraming problema na nararanasan, ang iba ay mayroon pa ring pag-asa.
Ang pagkawalang bahala sa buhay dahil ayaw nang maramasan ang kahirapan, dahil sa panahon na iyon ay mahirap umangat sa buhay.
pagkawalang bahala sa buhay
Ang pagsabi ni Simoun na "Tulad ng Pilipinas.", ang lason ang mga Kastila at unti-unting naiimpluwensyahan o nalalason ang kaisipan ng mga Pilipino.
Full transcript