Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POSTUPAK ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA

No description
by

Anja Anja

on 21 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POSTUPAK ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA

članak 540., stavak 2
Kazne i mjere
ZKP iz 1997.
KAZNENI NALOG
za tzv.
lakša kaznena djela

(propisana NOVČANA kazna ili kazna zatvora do PET godina)
Kada se može izdati?
SUDAC POJEDINAC
Odbacivanje zahtjeva za izdavanjem kaznenog naloga
mogu podnjeti
OKRIVLJENIK
ili njegov
BRANITELJ
PRIGOVOR protiv kaznenog naloga
SUDAC
kada
prihvati
zahtjev
Prihvat zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga
POSTUPAK ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA
I POSEBNOSTI PRIVATNE TUŽBE

brže
rješavnje pojedinih slučajeva
rasteretiti sudove
velikog broja kaznenih predmeta
smanjiti troškove
postupanja
optuženik se
ne izlaže nelagodnostima
javne rasprave
DRŽAVNI ODVJETNIK
zatražiti u
OPTUŽNICI
SUD
izda
KAZNENI NALOG
KAZNA
ili
MJERA
BEZ
provođenja glavne
RASPRAVE
(to stoji u
članku 540. st. 1. ZKP-a
)
novčana kazna
od deset do sto prosječnih dnevnih prihoda, tj. trideset do sto dnevnih iznosa u RH
uvjetna osuda
s izricanjem kazne zatvora do jedne godine ili novčane kazne, ili sudske opomene
oduzimanje imovinske koristi
pribavljene kd i
objavljivanje presude s kaznenim nalogom
u sredstvima javnog priopćavanja
zabrana upravljanja motornim vozilom
do dvije godine, odnosno oduzimanje predmeta
ODBACUJE
zahtjev za izdavanjem kaznenog naloga ako!
1. postoje
RAZLOZI ZA OBUSTAVU POSTUPKA
iz čl. 380. ZKP-a
2. se radi o
KAZNENOM DJELU
za koje se
TAKAV ZAHTJEV NE MOŽE POSTAVITI
3. je
DRŽVNI ODVJETNIK
zatražio
IZRICANJE KAZNE
ili
MJERE
koje po zakou
NIJE DOPUŠTENO
PRAVO ŽALBE

DRŽAVNOG ODVJETNIKA
protiv presude o izdavanju kaz. naloga - o njoj odlučuje
VIŠI SUD
!
SUDAC POJEDINAC

koji ocijeni da PODACI u optužnci
NE PRUŽAJU
:
a)
dovoljno osnova za izdavanje kaz. naloga
, ili
b) da se prema njima
može očekivati izricanje neke druge kazne ili mjere
(različite od one koju je zatražio drž. odvjetnik)
po
primitku optužnice
u sudu
dostaviti takvu optužnicu
OPTUŽNOM VIJEĆU
radi ispitivanja
Također,
OPTUŽENIKU
se
dostavlja
OPTUŽNICA
uz pouku o
PRAVU NA ODGOVOR
, te uz
OBAVIJEST
da
SUD NIJE PRIHVATIO zahtjev
drž. odvjetnika za izdavanje kaznenog naloga!!
PRESUDOM
izdaje

KAZNENI NALOG!!
on mora sadržavati:
naznaku da se
PRIHVAĆA zahtjev
drž. odvjetnika
OKRIVLJENIKU
se
izriče KAZNA ili MJERA iz zahtjeva
(
OSOBNI PODACI
okrivljenika - moraju biti
JASNO određeni
!!)
IZREKA PRESUDE
*
osobni podaci
o optuženiku
*
odluka
kojom se on proglašava
krivim
za djelo koje je optužen, ili kojom se
oslobađa
za isto djelo, ili kojom se
optužba odbija
* odluka
o imovinskopravnom zahtjevu
(ako je bio postavljen)
OBRAZLOŽENJE PRESUDE
*
DOKAZI
koji opravdavaju izdavanje kaznenog naloga
POUKA OKRIVLJENIKU
o pravu podnošenja
PRIGOVORA
protiv kaz. naloga
! Kazneni nalog se dostavlja:
* OKRIVLJENIKU
* BRANITELJU (ako ga ima)
* DRŽAVNOM ODVJETNIKU
* OŠTEĆENIKU
u roku od
OSAM dana
po primitku kaz. naloga
u
PISANOM
obliku
NE mora biti OBRAZLOŽEN
u njemu se mogu
predložiti DOKAZI
u korist obrane
okrivljenik se
MOŽE ODREĆI
prava na prigovor
NE MOŽE ODUSTATI
od podnesenog prigovora nakon započinjanja rasprave
plaćanje novčane kazne
prije isteka roka
za prigovor
NE SMATRA
se odricanjem od prava na prigovor
iz
OPRAVDANIH RAZLOGA
PROPUSTI ROK
za podnošenje prigovora
OKRIVLJENIK

PREDSJEDNIK VIJEĆA
dopušta
POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE
ODBACIVANjE PRIGOVORA
Sudac
RIJEŠENJEM odbacuje prigovor
(ako utvrdi da postoje opravdani razlozi:
nepravovremen ili podnesen od neovlaštene osobe
)
Ako
NE ODBACI

prigovor:
*
dostavlja optužnicu optužnom vijeću
radi ispitivanja (da li je optužnica podignuta temeljem vjerodostojne kaznene prijave)
* a može i odmah
otvoriti raspravu
(na što će posebno upozoriti privatni tužitelj i okrivljenik pri dostavi poziva)
ako optužno vijeće
NE POTVRDI optužnicu
,
RIJEŠENJEM
će se
staviti
IZVAN SNAGE
kazneni nalog
u odnosu na optuženika koji je podnio prigovor
(
isto postupa i
sudac pojedinac
pri donošenju NOVE PRESUDE
)
NIJE
VEZAN:
na
ZAHTJEV državnog odvjetnika
ni
zabranom REFORMATIO IN PEIUS
može:
IZREĆI
PRESUDU
koja je
za okrivljenika
NEPOVOLJNIJA
NEGO RANIJA
presuda s kaz. nalogom!
POSEBNOSTI POSTUPKA PO PRIVATNOJ TUŽBI
za kaznena djela za koja se progoni po privatnoj tužbi nadležan je
PRIVATNI TUŽITELJ
on može biti svaka
PRAVNA ili FZIČKA OSOBA
ovlaštena na kazneni progon punoljetnih i ubrojivih počinitelja za kaznena djela za koja je kaznenim zakonom propisano da se progone privatnom tužbom.
kaznena djela koja se pogone privatnom tužbom:
* tjelesna ozljeda, *prijetnja, *kaznena djela protiv časti i ugleda, *krađa stvari male vrijednosti, *utaja stvari male vrijednosti, *prijevara kojom je pribavljena mala imovinska korist ili prouzročena mala imovinska šteta, *zloupotreba povjerenja, *protuzakonit ribolov u tuđem lovištu, *samovlast
PRIVATNA TUŽBA se podnosi
NADLEŽNOM SUDU
(u
dovoljnom broju prmjeraka
za sud i okrivljenika)
Sudac pojedinac
:
prima privatnu tužbu
ispituje da li je
nadležan
da li je podnesena
od ovlaštenog tužitelja
da li je
propisno sastavljena
članak 525.
ukoliko sudac
ne donese rjšenje
koje se odnosi na prethodne slučajeve (a na području suda djeluju
MIROVNA VIJEĆA
i stranke imaju
prebivalište
na tom području)
SUD MOŽE
stranke uputiti tim vijećima -
pokušaj mirenja
.
sud tada određuje
ROK
ako
mirenje ne uspije ili rok istekne
-
postupak se nastavlja
po
isteku roka
sudac pojedicac - u roku od mjesec dana - zakazati
ROČIŠTE
(na koje poziva
privatnog tužitelja i okrivljenika
kojem uz
poziv
dostavlja i
privatnu tužbu
)
PRIVATNI TUŽITEJ NA ROČIŠTU MOŽE:
izjaviti da
ODUSTAJE
od progona
IZMIRITI
se s okrivljenikom
prihvatiti
ISPRIKU
okrivljenika
tada sud
ODBACUJE PRIVATNU TUŽBU!
Ako tužbu
NE odbaci
- sudac pojedinac - otvara
RASPRAVU
(na to se posebno
upozoravaju privatni tužitelj i okrivljenjik
pri dostavi poziva)
Ako sudac pojedina
ne otvori raspravu
- donosi odluku o tome koje će
dokaze izvesti na raspravi i zakazuje raspravu
PRIPREMNO ROČIŠTE
se
NE PROVODI
u postupku po privatnoj tužbi!!
Nakon određivanja rasprave
SUD
se
NE MOŽE
po službenoj dužnosti proglasiti
MJESNO NADLEŽNIM
OPTUŽENIK
može
PRIGOVOR MJESNE NADLEŽNOSTI
staviti nakasnije
do početka rasprave
RASPRAVA se može održati
ako
PRIVATNI TUŽITELJ NE DOĐE
(a ima prebivalište izvan područja suda) ako je
sudu
stavio
PRIJEDLOG
da se rasprava održi u njegovoj
ODSUTNOSTI.
Privatni se tužitelj može
ODREĆI
PRAVA NA ŽALBU
ili
ODUSTATI

od podnesene žalbe!
ANJA ZIRDUM
HVALA NA PAŽNJI!!
PRIVATNA TUŽBA
Full transcript