Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gezonde School ROC A12

Ede
by

Sebastiaan Kuijper

on 25 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gezonde School ROC A12

Gezonde School
ROC A12
Een Gezonde School is een school die structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering werkt.

Structureel en voor een langere periode aan gezondheid werken!
Het gaat er niet om dat de school meer doet aan gezondheid, maar dat wat de school doet effectiever en meer gestructureerd is!
Landelijke werkwijze: Centrum Gezond Leven van het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu)
Signaleren
Aan welke thema's zou ROC A12 aandacht moeten/kunnen besteden
Welke thema's vinden we belangrijk ?
Aan deze thema's wordt planmatig, gestructureerd en op verschillende niveaus aandacht gegeven
Hoe word je een Gezonde School?
Voordelen van de Gezonde School
Gezonde studenten hebben meer kans op betere leerprestaties
Gezonde-School-beleid maakt het makkelijker om te kiezen uit de overdosis van initiatieven waarmee de school wordt geconfronteerd. Dit levert tijdswinst op.
Als je een gezonde school bent kun je het Vignet Gezonde School behalen waarmee je je als school kunt profileren
1e Gezonde School binnen Kenniscampus Ede
Aansluiten op regionale ontwikkelingen (Food Valley, Health Valley)
Verschillende thema's
Voeding en mondgezondheid
Sport en bewegen
Roken en alcohol
Relaties en seksualiteit
Fysieke veiligheid
Binnenmilieu
Persoonlijke verzorging
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Welke thema's vinden we als school belangrijk en passen bij ons profiel?
Aan elk gekozen thema wordt planmatig, gestructureerd, op verschillende niveaus aandacht gegeven
Speerpunt: Sport, Voeding & Gezondheid
Voorbeeld van een Gezonde School in het MBO
Bouwsteen 1: Gezondheidseducatie studenten
Huidige situatie (2013):

Leerjaar 1:
- Health Check 1 (fittest + leefstijltest) als
NU-meting incl. ontwikkelplan (10 uur)

- SportKeuzeProgramma (15 uur)
Leerjaar 2 (2014)
:
- inzet Vitaal Werknemerschap (lesmodule 15 uur)
- Health Check 2


Doel:
in 2015 uitbreiding sportprogramma binnen leerjaar 1 om te kunnen voldoen aan de 5% norm (vignet) met een goede borging binnen onderwijs!
Rode draad is ontwikkelingsplan Gezondheid student over leerjaar 1 en 2 (bewaakt door LB docent)!
Schoolgezondheidsbeleid ROC A12
Centraal programma met verankering van thema's gezondheid en actief beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid van medewerkers (BRAVO)

Communicatieplan

Locatie specifiek projectplan met pilot locatie RHW

Inrichten werkorganisaties en programmamanager/ beleidsmedewerker SVG
Educatie
Beleid
Bouwsteen 2: Topsport
Bouwsteen 4: Gezonde schoolomgeving
Speerpunt:

Sport, Voeding & Gezondheid
IMAGO

CULTUUR
Kansrijke ontwikkelingen
1. Nauwe samenwerking opleidingen binnen SVG

2. Samenwerking onderwijsinstellingen

2. Samenwerking partners in sport & gezondheid

3. Verbinding bedrijfsleven (lokaal - regionaal)
Vitaal Burgerschap binnen Loopbaan & Burgerschap (alle thema's)


Vitaal Burgerschap (Sport4You)
Ambitie
Versterkend en terugkerend effect
Opleiding Sport & Bewegen
Inzet studenten SB binnen 'SportEvents' Team
(erkend leerbedrijf)
Organisatie interne
en externe activiteiten
en evenementen (Schoolsport)
Imago
1. Intern leerbedrijf 'SportEvents'
Zichtbaarheid 'SportEvents' Team vergroot naamsbekendheid
Student
Praktijkleren
Events
ROC A12
Pallas Athene College
CSV / Arentheem/ Groenhorst
2. Samenwerkingen onderwijsinstellingen
Het Streek
HAN / WUR
CHE
Opleiding Sport & Bewegen
Gezonde leefstijl
Topsport-regeling MBO
Voeding
Sport
SportEvents
- Doorlopende leerlijn naar S&B

- Sport High School MBO

- Gezonde leefstijlinterventies VO

- Topsportvriendelijke school
- Partner Sportknooppunt

- SportEvents KennisCampus Ede

- Doorlopende leerlijn naar S&B

- Gezonde leefstijlinterventies VO

- Topsportvriendelijke school
- Partner Sportknooppunt

- SportEvents KennisCampus Ede

- Doorlopende leerlijn MBO - HBO

- Gezonde leefstijlinterventies HBO


- Doorlopende leerlijn MBO - HBO

- Ontwikkeling gezonde leefstijl-interventies (Voeding)
Gezonde leefstijlinterventies VO
Sport- en leefstijlprogramma voor studenten én medewerkers
Sport- verenigingen/ organisaties
Gezondheids-organisaties
3. Samenwerking met partners in sport & gezondheid
Prioritering
Uitvoering
Omgeving
Gezonde Schoolkantine op alle locaties (voeding)

Realisering Gezond Schoolplein (locatie Ede - Reehorsterweg)

Inrichting sportieve en beweegvriendelijke omgeving Kennis Campus Ede

Nieuwe sportfaciliteiten Zandlaan (Ede) en Gruttostraat (Velp)
Deze thema's zijn opgenomen in implementatieplan Gezonde School voor de komende 3 jaar
Beleid
Wat is een Gezonde School?
Signalering
Bouwsteen 3: Signalerings- en zorgstructuur
Resultaten per opleiding/ locatie bepaalt inrichting onderwijs en schoolomgeving m.b.t. gezondheid
Inzet zorgteams (Succes A12)
Samenwerking partners binnen de zorg
4. Verbinding met bedrijfsleven
ROC A12 als Gezonde School
Thema's MBO
Voeding
Bewegen en sport
Roken, alcohol en drugs
Relaties en seksualiteit
Psychosociaal welbevinden
Deze thema's zijn verbonden het zgn. vignet Gezonde School in MBO.
Waarom vignet?
Erkenning van inspanningen
Profilering (belang vitaliteit)
Verantwoording en borging van beleid
Duidelijk kader voor activiteiten
ROC A12 : ambitie voor 2014-2016?
Met welke 'bouwstenen' bouwen
we aan onze Gezonde School ?
Strategisch Perspectief COG
Doelen:

1. Onze scholen werken systematisch aan de ontwikkeling en prestaties van leerlingen, studenten en cursisten.

2. Ons onderwijs kenmerkt zich door betrokkenheid en is kleinschalig georganiseerd.

3. Onze medewerkers blijven zichzelf ontwikkelen om het beste van zichzelf te geven.

4. Ons onderwijs is afgestemd op de vraag van onze omgeving. Elke school heeft een bekend profiel.
Doelen > realisatie
We zijn een gezonde school; we besteden aandacht aan gezondheid; we bieden een gezonde omgeving waarin toegang is tot gezonde voeding en sportfaciliteiten.
Profiel ROC A12
Bouwen aan een Gezonde School

1.Bouwstenen bepalen;
2.Programma's ontwikkelen;
3.Beleid ontwikkelen;
4.Middelen ter beschikking stellen.
Individueel maatwerk voor topsporters en talenten
Samenvatting
Welke 'bouwstenen' verdienen aandacht? Keuzes ?!

Wat is nodig?

Hoe richten we het in?

Positionering Sportbureau 2.0
Vragen?
Bouwsteen 5: SportEvents
Leerbedrijf studenten MBO
Horeca
Zorg- en welzijn
Sport & Bewegen
ICT, Podium- en evenementen-techniek
Marketingcommunicatie
Samenwerking opleidingen
Voeding
SportEvents
Leefstijltrainer
SportEvents
Ede: Sport High School MBO (doorlopend vanuit VO)
(Noot: Strategisch Perspectief COG, 2012-2015)
Feiten 1e jaars studenten ROC A12
36% beweegt te weinig
19% obesitas
52% te veel sedentair gedrag
35% ontbijt niet dagelijks
52% voldoet niet aan alcoholnorm
36% rookt
31% ooit drugs gebruikt; 14% recentelijk
Bron: TJL, 1 mrt 2014
Full transcript