Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teoria komunikacyjna integracji politycznej

No description
by

Simon Pazniak

on 28 November 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teoria komunikacyjna integracji politycznej

Komunikacyjna teoria integracji politycznej Karla Deutscha Panstwo narodowe - podstawowym podmiotem międzynarodowych stosunków politycznych Integracja - „wspólnotay państw” okresślonej przez wysoki stopienń współpracy
dyplomatycznej
gospodarczej
społecznej
kulturowej mieędzy tworzaącymi jąa podmiotami Wspólnota urzeczywistnia:
suwerennośćsc
samookreśslenie pańnstwa narodowego
mieędzynarodowy pokój
bezpieczeńnstwo orężae mające na celu skonstruowanie odmiennego paradygmatu wzajemnych relacji między państwami głównym celem integrujących się państw - „wspólnotą bezpieczeństwa” − „poczucie wspólnoty”: oznacza wiarę osób tworzących grupę w osiągnięcie wspólnego porozumienia, przynajmniej co do tego, że pojawiające się problemy muszą i mogą być rozwiązane w drodze „przemian pokojowych”


− „przemiany pokojowe”: rozwizywanie problemów, zwykle poprzez odwoływanie si do procedur stosownych instytucji i bez uciekania si do uycia siły Poziomy procesu integracji Poziom międzyrządowo-dyplomatyczny = „dyplomatyczno-strategicznym”= „polityką wysoką” (high politics) wg Hoffmana Poziom społeczny Poziom jednostki utrzymanie pokoju i bezpieczeńnstwa oraz zachowanie autonomii każzdego z krajów członkowskich

Integracja - przezwyciezenie stanu wojny miedzy panstwami Dużzy stopien komunikacji i wzajemnego zrozumienia mięedzy pańnstwami

Wszelkie konflikty i nieporozumienia rozwizywane sa w sposób pokojowy "Poczucie my”:
wzajemnaą sympatiaę i lojalnośćsc
wzajemne poszanowanie zaufanie
wspólnotę interesów i wartosści Czynniki,ważzne dla procesu integracji:
kanały komunikacji (społeczne i geograficzne)
mobilnośćsc osób
wieloscść i równowaga wzajemnych transakcji
wymiana ról mięedzy grupami
przewidywalnoscść wzajemnych zachowańn „wspólnota”, „wzajemne rozumienie (otwarcie)” „poczucie my”, „percepcja”, „wyobrażenia” Psychologiczno-społecznego wymiar integracji Definicje podstawowe:

− „wspólnota bezpieczestwa”: grupa pastw, które zostały „zintegrowane"
Full transcript