Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Döntéselőkészítő rendszerek 2013. október 21.

Balanced ScoreCard
by

Álmos Dinnyés Dr.

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Döntéselőkészítő rendszerek 2013. október 21.

Döntéselőkészítő rendszerek
2013. október 21.
Balanced Scorecard (BSC)

Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer
Robert S. Kaplan and David P. Norton
/Harward 1990/
Célja:
a komplexitás nagyfokú csökkentése
a stratégia lefordítása mutatószámokká
a mutatószámok (és így az egyes vállalati célok, területek, folyamatok) közötti hatásbeli összefüggések feltárása

Ezeken keresztül a BSC értékelési és vezetési rendszer is
a szervezeti célok megvalósításának, a szervezeti teljesítmény mérésére alkalmazott mutatószámok
KPI: Key Performance Indicator
(mutatószámok)
Típusok:

rövid távú
hosszú távú

financiális (pénzügyi)
nem pénzügyi mutatók

eredménymutató
teljesítményokozók

A BSC alkalmazásával biztosítható a különféle mutatók közötti egyensúly.
általánosan (a legtöbb vállalatnál, illetve iparágon belül) használt
vállalat specifikus

Kvantitatív: mennyiségekkel leírható
Kvalitatív: minőségi (szubjektív) értékekkel írható le
felülről lefelé tervezés: a jövőkép és a stratégia tisztázása és lebontása intézkedésekké (akciótervekké, projektekké)

összekapcsolja a stratégiai célokat számszerűsített mutatókkal

A BSC logikája
a mutatók megfelelő kommunikálása:
a tervezés alapja,
az elvárások rögzítése
összehang a stratégiai intézkedésekkel

az intézkedések eredményének visszacsatolása, a szervezeti tanulás elősegítése
Hogyan kellene pozícionálni a vállalatot a befektetők felé?
Mit kell elérni ahhoz, hogy a tulajdonosok szerint a vállalat pénzügyileg sikeres legyen?
A BSC nézőpontjai
Mely folyamatokat kell optimalizálnunk, hogy megfeleljünk vevőink elvárásainak?
Mely folyamatokban kell kiváló teljesítményt nyújtanunk ahhoz, hogy vevőink és tulajdonosaink elégedettek legyenek?
jövedelmezőség növelése
árbevétel megkétszerezése
magas működési nyereség elérése
nyereségesebb megbízások a vállalat számára stb.
Példák a BSC nézőpontok stratégiai céljaira
Mit kell tennünk azért, hogy vevőink elégedettek legyenek?
Hogyan jelenjünk meg a vevők előtt úgy, hogy stratégiánkat sikeresen megvalósítsuk?
Vevői nézőpont
Pénzügyi nézőpont
Hogyan kell a szervezetnek továbbfejlődnie, hogy megvalósítsa a jövőképét?
Mit kell tennünk a szervezeti és egyéni tanulás, illetve az innováció érdekében azért, hogy képesek legyünk a változásra?
Működési folyamatok nézőpontja
Tanulás-fejlődés nézőpontja
értékesítési hatékonyság növelése
folyamatorientáltság érvényesítése
gyorsabb ajánlatkérés
stratégiai partneri hálózat kialakítása stb.
A stratégia értelmezése. Milyen stratégiát kívánunk követni a jövőben?

A stratégiai célok meghatározása. A négy nézőpont mentén meghatározott célok, és ezek összefüggéseinek megértése.

Mutatók kiválasztása, elvárások meghatározása. Mivel tudom mérni a célok teljesülését? Milyen elvárásnak kell megfelelni a cél eléréséhez?

Akciók megfogalmazása. Mit kell tennem a célok teljesüléséért?
A BSC kialakítása

kiegyensúlyozott mutatószámrendszer összehangolása a vállalati struktúrával
BSC összekapcsolása a stratégiával
A BSC lebontása
piaci pozíció megerősítése
új imázs felépítése
ismertség növelése
ügyfelek megtartása stb.
A pénzügyi nézőpont stratégiai céljai
A vevői nézőpont stratégiai céljai
munkatársak célirányos képzése
elérhető tudásbázis kialakítása
ösztönzői és előrelépési rendszer kialakítása
új kompetencia kiépítése stb.
A folyamat nézőpont stratégiai céljai
A tanulási és fejlődési nézőpont stratégiai céljai
3) Az ok-okozati láncolatokon keresztül minden mutatót hozzá kell rendelni a pénzügyi célokhoz.
2) Az utólagos indikátorok (eredménymutatók) és az előrejelző mutatószámok (teljesítményokozók) kiegyenlítettségére kell törekedni.
1) Az ok-okozati összefüggések megteremtése elengedhetetlen az eredmény és a teljesítményokozók között, illetve az egyes nézőpontok között.
Full transcript