Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

aangepaste Rubicon Basistraing Dag 1 Blended Care basistraining 2017

dag 1
by

Koen van Zeeland

on 31 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of aangepaste Rubicon Basistraing Dag 1 Blended Care basistraining 2017

Free CV resume prezi
resume prezi
free cv prezi
free rezume prezi
free cv prezi template
Welkom bij de basistraining
Blended Care hulpverlening
Wat kunnen jullie verwachten:
Wat kunnen jullie niet verwachten:
ter introductie op het onderwerp
Digitale middelengebruik in ons leven
Wat wordt nu eigenlijk bedoelt met de concepten online & blended care hulpverlening en het concept community?
Online hulpverlening =
maakt binnen het hulpverleningstraject gebruik van een zo optimaal mogelijke mix van face to face contacten en online contacten
hulp die instellingen bieden bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen, waarbij gebruik gemaakt wordt van internettechnologiën
Blended care hulpverlening =
Community=
Digitale werkomgeving waarbinnen de gehele blended care hulpverlening plaats vindt. Hierin zitten dus het dossier, registratie, inhoud en hulpvormen.
Werkafspraken:
opbouw training:
13.00- 14.00
14.15- 16.00
16.00- 17.00
13.00-14.30
14.30-16.00
16.00-17.00
dag 1
dag 2
: Introductie
kern 1: Waarom?
kern 2: Hoe?
kern 3: Wat?
topping: bv mail
topping: bv chat
0
Schrijf op wat je verwachting is voor de komende 2 trainingsdagen
Waar sta je nu voor je gevoel mbt digitaal hulpverlenen?
Schrijf op:
Wat ga je er zelf aan doen om te zorgen dat dit voor jou 2 nuttige trainingsdagen worden & jouw verwachtingen bereikt worden?
Digitaal Bingo
Warming up & tevens start:
Doelen van de trainingsdagen:
1/ Basiskennis en bewustzijn van de rol van digitaliteit en
digitale middelen op verschillende gebieden.
2/ Bewustwording en ontwikkeling van de eigen
competenties als blended care hulpverlener
3/ Basiscompetenties om blended care hulpverlening en specifieke
onderdelen hiervan toe te kunnen passen in eigen casuïstiek en werkwijze.
Pauze van 14.00-14.15
Speeddate:
Ga in 2 tallen tegenover elkaar aan een tafel zitten...
...en ga op date over de wereld van digitale middelen
Kern 1:
Theoretisch kader:
(Mediawijsheid)
Belang van mediaopvoeding
Theoretisch kader:
Blended Care
Casussen
Individuele opdracht:
Waar zou jij blended care hulpverlening toe willen passen in een eigen casus?
Waar denk je nu dat blended care hulpverlening iets toe zou kunnen voegen?
De virtuele ontwikkeling van kinderen en jongeren (Delfos, 2009):
18 – 25 jaar: ontwikkeling van seksualiteit en relaties. Proces van contact naar diepgang in
vriendschap en relaties. Opleiding en carriere. Veel communicatie via internet.
Knelpunten vanuit cliëntperspectief m.b.t. de huidige wijze van ontvangen hulpverlening:
Saai
Star
Onduidelijk
Geen regie
Enkele voordelen online/ blended care hulpverlening:
- niet gebonden aan tijd of plaats
- betere reflectiemogelijkheden
- hogere snelheid & hogere effectiviteit
- schaamtebeladen problematieken
bv. pesten, verslaving, schulden, huiselijk geweld, psychische klachten, angst
- sluit aan bij de (informatie) behoefte
Praktijkvoorbeeld:
Geoffrey (18)
Groepsvoorbeeld
Plenair uitwerken en koppelen aan Care4u
Brainstormsessie over de mogelijkheden binnen de organisatie
Pauze van 15.45-16.00
Kern 2: Hoe
Ga in tweetallen zitten
ga samen op ontdekkingsreis binnen Care4u
opdrachten maken
chatten
afspraken & reminders
doelen
mailfunctie
forum
serious gaming
bibliotheek
Uitleg over online hulpmiddelen die beschikbaar zijn
Doel:
Wanneer te gebruiken:
Hoe te gebruiken
Voordelen
Risico's
Pauze: 14.30-14.40
Groepsoefening:
Mine field
Opdracht in 3 tallen:
Opdracht in 2 tallen
Jullie krijgen per 2tal een casus.
Deze lees je door en maakt aantekeningen.
Hierna ga je met zijn tweeën de keuze maken wanneer je in de casus zou kiezen voor:
1/ Informeren
2/ Advies
3/ Online hulp
4/ Face2 face hulp
5 min break
Theoretisch kader
Aarzelingen van de jeugdhulpverleners waardoor ze het gebruik van digitale hulpmiddelen uitstellen.
24 uurs beschikbaar
verlies van privacy
koudwatervrees
verlies Face2Face contact
Groepsopdracht
Ga als groep nu samen dit behoeftemodel invullen met concrete personen en acties hierbij.
Evaluatie & aanpassingen
Wat was prettig?
Wat kan wellicht beter/ anders ?
De volgende keer gaan we verder met de kern wat & 2 toppings
opbouw training:
09.00-10.30
10.45-12.45
13.30- 17.00
09.00-10.30
10.45-12.45
13.30-17.00
dag 1
dag 2
: Introductie
kern 1: Waarom?
kern 2: Hoe?
kern 3: Wat?
topping: bv mail
topping: bv opdrachten
opbouw training:
09.00-10.30
10.45-12.45
13.30- 17.00
09.00-10.30
10.45-12.45
13.30-17.00
dag 1
dag 2
: Introductie
kern 1: Waarom?
kern 2: Hoe?
kern 3: Wat?
topping: bv mail
topping: bv opdrachten
Zo, nu hebben we voldoende introductie gehad om samen in het thema blended care hulpverlening te komen.
Met
WAAROM
we eigenlijk volgens een Blended Care werkwijze gaan handelen.
Maar eerst even.....
Voor bij de koffie/ thee
even parkeren...
Wel delen van informatie,
niet bereikbaar of beschikbaar.
Geen Social Mediastress,
je kunt in je pauze weer in je behoefte voorzien worden
Vragen gericht op verduidelijking kunnen direct worden gesteld
Deel gerust onder de naam #blendedcare
Er zijn voldoende pauze momenten om even bij te komen
We houden er flink het tempo in!!
en verwachten een pro actieve
houding van jullie
Meer kledingstukken in de kleerkast
Traag
We raken de aansluiting kwijt met de (be)leefwereld van onze cliënten en hun omgeving.
Op weg naar een transformatie
in de wijze van hulpverlenen.
0 – 4 jaar: groei en hechting; virtuele media spelen nauwelijks een rol leren
in de ‘echte’ wereld is van groter belang dan leren via virtuele media
4- 10 jaar: verbale kennisverwerving en filosofische ontwikkeling;
(waarom): Informatie zoeken via virtuele media is nuttig en laagdrempelig
ontwikkelen van cognitieve vaardigheden ‘Leren is niet alleen
meer spelenderwijs. Computer heeft grote aantrekkingskracht.
10 – 12/13 jaar: prepuberteit: ontwikkeling van de sociale identiteit. Groeispurt; vormen van
vriendschappen. Cognitief en recreatief spelen virtuele media een grote rol
(communicatie)
11- 16 jaar: aanloop voor de psychologische identiteit. Eerste stappen op weg naar
zelfstandigheid. Uitproberen. Peers. Afzetten tegen ouders (wie ben ik en wat
wil ik). In virtuele media bezig zonder toezicht. (met name leeftijdgenoten).
Uitproberen. Virtuele media geven mogelijkheden maar ook gevaren. Groepsdruk is groot. Sociale media steeds belangrijker.
16 -18 jaar: ontwikkeling van de psychologische identiteit. Toename intellectuele
mogelijkheden. Op zoek naar eigen identiteit. Virtuele media kunnen hieraan
een belangrijke bijdrage leveren (experimenteerruimte + informatiebron +
communicatie)
Wat is nu eigenlijk mediawijsheid?
De kenniskring verstaat onder mediaopvoeding:

"Het deel van de ouderlijke opvoeding dat ertoe bijdraagt dat kinderen in hun vrije tijd bewust, prettig en veilig om kunnen gaan met de media" (NJI,2011)
Het gesprek dat ouders aan kunnen gaan met hun kinderen over
televisie, films, games, internet en ook boeken.
Ouders stellen uit zichzelf vooralsnog weinig vragen over mediaopvoeding aan professionals.

1/ sommige ouders sowieso een drempel ervaren
om vragen te stellen
2/ ouders geneigd zijn pas vragen te gaan
stellen wanneer de opvoedsituatie onder druk
staat en zij echte nood ervaren.
Professionals zijn of voelen zich ook onwetend

1/ Bewustwording van ouders vergroten
2/ Informatie en voorlichting
3/ Vergroten van vaardigheden van ouders
aanbieden praktische steun
4/ Bevorderen van sociale steun en zelfhulp
rondom mediaopvoeding
5/ Pedagogische advisering/ pedagogische hulp
6/ (Vroegtijdig) signaleren en verwijzen
- Het zelf vergaren van de 'juiste' informatie is moeilijk.
Virtuele ontwikkeling:
1/ Opvoeding helpt
6/ Zorg dat je basale kennis hebt, maar ben niet bang als
je weinig kennis hebt. Dit leer en krijg je snel van
jongeren en kinderen.
5/ Digitale middelen zijn geweldig, maar mensen willen
het liefste contact met mensen.
4/ Als ouders kinderen niet opvoeden, kunnen ze ook niet
verwachten dat hun kinderen hier goed mee omgaan
3/ Kinderen willen grenzen, zodat ze echt vrijheid kunnen
ervaren
2/ Je bent nooooooit te laat om iets te doen
Kernpunten van opvoeding
7/ Als een kind eenmaal verslaafd is dan blijft dit een
aandachtspunt
8/ Zorg dat digitale middelen geen oppas worden van je
kind(eren)
13/ Houdt in de gaten of digitale middelen gebruik het
gedrag ernstig gaat beïnvloeden
12/ Praat regelmatig met kinderen over hun ervaringen
11/ Leer kinderen en jongeren omgaan met privacy
10/ Help een kind dat de realiteit vaak anders is dan een
profielpagina
9/ Laat kinderen er rustig en gedoseerd kennis mee
maken
14/ Vraag of het kind ook grenzen en/ of afspraken heeft
mbt digitale middelen
Martine Delfos, in 80 dagen de virtuele wereld rond (2009)
18/ Zorg dat het eet, leef en slaapritme niet (teveel) door
digitale middelen wordt verstoord

17/ Laat parental control instellen op de pc
16/ Geen pc, console of mobieltje op de slaapkamer
15/ Speel of doe mee met een kind om deze te begrijpen
"Jan, een 17 jarige jongen, gooit meisjes tegen de muur aan totdat ze bloeden. Net als in de computergames en verkracht ze daarna. Vervolgens praat hij daar op internet openlijk over en telt het aantal meisjes met wie hij dit gedaan heeft".
ego-explosie
Er is sprake van versnelling waardoor snelle en heftige emoties ( woede, verliefdheid, agressie, vrolijkheid) het winnen van
langzame emoties zoals tederheid, respect, liefde en bescheidenheid
Langzame emoties laten mensen juist verbinden!!
Eigen ervaringen:
Wie heeft er zelf of in de directe omgeving ooit een negatieve ervaring mbt social media of digitale middelen meegemaakt?
Wie heeft er tijdens zijn werk bij Rubicon te maken gehad met problemen of vragen bij cliënten mbt mediawijsheid?
Wordt er aandacht besteed aan mediawijsheid of de rol van digitale middelen binnen Rubicon?
( bv protocollen, werkwijze, literatuur)
Introductie op mediawijsheid:
Individuele opdracht:
Schrijf op:
- wat voor opvoeding jij hebt gehad mbt digitaal mediagebruik?
- welke rol (social) media had in jullie gezin?
- wat wisten jouw ouders wel en wat niet over de wijze waarop jij er
gebruik van maakte?
- wat was het verschil geweest als je hier anders in opgevoed zou zijn?
Ouders vaak onwetend en meer kennis nodig
Rol professional bij Mediawijsheid
Professionals die actief willen zijn op het thema mediaopvoeding ervaren dat er meerdere problemen zijn.
- Hoe ga er ermee om als een doelgroep andere
normen en waarden heeft over het digitale
middelen gebruik. Bv. vanuit cultuur, geloof of
achtergrond
- Wat zijn gewone opvoedingsvragen en wat zijn
evt digitale middelen vraagstukken?
Meer diepgang
Meer Body
Mogelijke opbrengst voor de hulpverlener:
Meer tijd
Leuker
Mogelijke opbrengst voor de cliënt
Vertrouwen
Bewuster leren & veranderen
Relaxtere Spanningsboog
Eigen regie, tempo &
eigen kracht ->
MAATWERK
Risico's
- Dat je een dataverzamelaar wordt en nog meer
tijd achter je computer doorbrengt.
- Dat digitale middelen zorgen voor exclusie van
cliënten die geen digitale middelen hebben of
niet de juiste vaardigheden bezitten.
- Het digitale middelengebruik door de legio
mogelijkheden een doel op zich wordt en geen
middel meer.
- De cliënt kan afwachtend & afhankelijk worden
en vermijdt contact of laat de hulpverlener
alle mogelijke oplossingen digitaal aandragen.
Maak het thema in de begeleiding & binnen je werkwijze
Binnen 10 jaar bestaat de reguliere hulpverlening alleen nog maar uit online of blended care hulpverlening
(Schalken et al; 2014)
Ruben
Isabelle
Wie zijn wij:
Koen van Zeeland
Marieke Puts
Cliënten hebben hulpverleners nodig die digitaal vaardig zijn om hen te begeleiden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zoals verwacht wordt in de transformatie van de hulpverlening(2014).
Hans Versteegh
( Zorg en Welzijn)
Trends & Ontwikkelingen
Binnen de beroepscontext van de jeugdzorg zijn
zes actuele trends
en
ontwikkelingen te noemen die van toepassing zijn op de samenleving en
de jeugdzorg die gevolgen hebben voor de beroepsuitoefening van iedere
jeugdzorgwerker. Te weten:
1. Ontwikkeling en opvoeding
2. Gezondheid en leefstijl
3. Jongeren en de samenleving
4. Effectieve zorg
5. Rechten en belangen
6.
Mediawijsheid
Mediawijsheid & Blended Care hulpverlening passen binnen het Landelijk Uitstroomprofiel van de Jeugdzorgwerker
Ad 6. Ernstige incidenten worden in de Nederlandse samenleving en door
de media snel breed uit gemeten, waardoor de behoefte in de
1B Legt contact en heeft contact met jeugdigen en opvoeders
De jeugdzorgwerker is in staat om alle jeugdigen en opvoeders op een
open, toegankelijke
en authentieke wijze tegemoet te treden, zodat zij zich uitgenodigd voelen
hun vragen open
en eerlijk te verwoorden en weten met welke vragen ze waar en wanneer terecht kunnen.

Gedragskenmerken

(eindniveau hbo-opleiding)
De jeugdzorgwerker:
verdiept zich in de voorgeschiedenis voordat hij het gesprek met de jeugdige en/of zijn opvoeders aangaat en beseft dat zij vaak al een voortraject hebben doorlopen;
beseft dat het voor de (meeste) jeugdigen en/of opvoeders een nieuwe en vaak moeilijke situatie betreft en helpt hen te accepteren dat zij hulp nodig hebben;
is toegankelijk, zichtbaar en bereikbaar;
bejegent de jeugdige en opvoeders respectvol, neemt hen serieus en toont betrokkenheid;
kan schakelen tussen het contact met jeugdigen en het contact met opvoeders;
spreekt met jeugdige en/of opvoeders af hoe vertrouwelijke informatie wordt behandeld.
heeft kennis van gespreksmodellen en motiverende gesprektechnieken;
legt op empathische wijze de activiteiten en zijn eigen aanbod in het komende traject helder uit;
is in staat zowel het verbale als het non-verbale gedrag van de ander waar te nemen;
kan het contact zowel mondeling, telefonisch als digitaal (zoals chatten,
profielsites, e.d.) vormgeven en onderhouden;
Vereniging Hogescholen, 2010
jeugdzorginstellingen, hogescholen, overheden
Plek van Mediawijsheid & Blended Care hulpverlening binnen de toekomstplannen
Het toekomstplan, soms ook perspectiefplan genoemd door gemeenten, is een middel om te komen tot ononderbroken ondersteuning voor iedere jongere van 16-27 jaar.
Een toekomstplan start op tijd en sluit aan bij de motivatie en leefwereld
van een jongere en benoemt welke ondersteuning er nodig is op alle leefdomeinen: wonen, school, werk, inkomen, vrienden, relaties, vrije tijd en zorg.
Nederlands Jeugd Instituut
Hoe zit dit bij Rubicon?
Heeft Mediawijsheid & Blended Care hulpverlening een vaste plek binnen teamvergaderingen, werkprocessen of casuïstiek?
Maak 2 tallen en neem plaats achter een laptop
Dag 1
Jullie krijgen nu per tweetal een formulier met hierop een 4-5 tale sites om te bezoeken. Hierop vinden jullie verschillende voorbeelden van digitale hulpmiddelen of community's.
Wat zijn jullie bevindingen? Deel deze aan elkaar na +/- 15 min.
Reis in de digitale wereld
Model voor de keuze voor in te zetten hulpvorm
Informatie
Digitale hulp
Advies
Face to face hulp
Kies samen welke vorm op welk moment past
Stepped care model
Hoe ga jij cliënten digitaal ondersteunen?
Hoe maak je de invloed van digitale middelen bespreekbaar met de jongere?
Hoe maak je de invloed van digitale middelen bespreekbaar met de ouders/opvoeders?
Waar vind je de data/ antwoorden als je het zelf niet weet?
Hoe ga je om met het gemis van non-verbale en paralingulae communicatie?
Social Besitas
Callis & Kisjes (2015)
Diepte verandering binnen Rubicon
Eerst waarom, dan hoe en dan pas wat gaat er concreet veranderen in de uitvoering van jullie werk
In de Jeugdzorg enorm van belang om alle mogelijke communicatie te gebruiken om de zo kwetsbare jongeren goed te begrijpen
*Emoticons, gifjes en beeldbellen zijn de
beste opties
* Schriftelijke communicatie over het gemis
van de non-verbale communicatie
Cliënten vinden de:
* meerwaarde van de eigen regie, transparantie en inzicht
in eigen dossier
* de snelheid en frequentie om afspraken te maken of
overleg te hebben over actuele zaken
voldoende om gemis te compenseren
Van Os, Thorax & Radboud Universiteit (2014)
o.a. e-hulp,2013
Antwoord(richting) op een duidelijke vraag
bv Hoeveel uur mag ik in de week werken?
positieve
overleg
contact "foute vrienden"
klustips
Tip of vraag om je mening/ deskundige blik op een kwestie
Moet ik mijn ouders laten weten dat ik blijf zitten?
een hulpvraag waar bij jullie beiden via digitale middelen de nodige informatie en analyse kunnen ontwisselen en tot vervolgacties kunnen komen
bv ik voel me thuis niet meer veilig als ik alleen ben met mijn moeder. Kun je me helpen?
Je moet fysiek aanwezig zijn, omdat er acties vereist zijn waarbij digitale middelen niet optimaal werken of niet de voorkeur hebben.
Mijn ouders zeggen dat ze me nu uit huis gaan zetten, omdat ik maar niet stop met blowen.
Tips
Jongeren:
* gebruik een "gewone"wekker
* maak af waar je mee bezig was & plan tijd in
voor digitale middelen
* kies een eindtijd van gebruik van je smartphone gericht
op contacten
* geef geen privé of inloggegevens prijs
* maak samen regels & kaders
* los conflicten of problemen direct op in direct contact
Calis & Kisjes, 2015)
Tips
Ouders/ verzorgers
* begeleid jongere op het internet zoals je dit ook in
het gewone leven zou doen
* laat zien wat de consequenties kunnen zijn van
impulsieve daden & dat het geen privé omgeving is
* sta open en wil de jongere echt leren kennen
in de digitale wereld
* schakel bij te grote problemen ook
professionele hulp in
* geef voorlichting en laat je voorlichten
* bemoei je niet en ga niet uit van alleen de risico's
& begrenzing
* maak afspraken & heb oog voor de dilemma's van
de ander
(Calis & Kisjes, 2015)
Rubicon behoeftemodel
December 2016
+/- 10 min
Schrijf op wat je opvalt & wat jullie hiermee zouden willen doen?
afstemming
op zoek naar vervolgplek
klustips
hoe pakken jullie het aan?
of ervaren last dat er weinig kaders en informatie is vanuit de beroepsgroep
ICT beïnvloedt ook het werk van de jeugdzorgwerkers. Enerzijds heeft ICT
een ondersteunende rol. Anderzijds geeft ICT mogelijkheid tot
ontwikkeling van nieuwe vormen van hulpverlening.
samenleving aan sneller ingrijpen toeneemt.
Beslissingen van
jeugdzorgwerkers komen daarmee onder een publiek vergrootglas te
liggen. De jeugd weet zelf ook raad met nieuwe beschikbare media en
informatisering van de samenleving. Ouders en beroepskrachten maken
zich vooral vaak zorgen over het gebruik en de invloed van de nieuwe
media en met name het internet.
Social Shaming
Wie is er bekend met het begrip Social Shaming?
Wie bespreekt het met zijn cliënten?
'Wie heeft inmiddels een Anti Virus programma op zijn computer ?
Wie heeft dit met cliënten besproken?
Wie heeft het met cliënten over het delen van gegevens via internet?
Wie heeft het met cliënten over het lezen en de inhoud van gebruikersvoorwaarden?
Wie heeft het met cliënten over opslag in de Cloud?
Wie brengt jou op de hoogte van nieuwe gadgets/ mogelijkheden?
Welke houding heb je tegenover nieuwe digitale mogelijkheden?
Maakt het uit wat jouw houding en visie is?
Praktijkvoorbeeld
Patrick (16):
Bv. migrantengroepen
overheid
cliënt
ouders/opvoeders
taak
gemeente/ andere aanbieders
Praktijkvoorbeeld:
Kristel (15):
4/ Inzicht in verschillende mogelijkheden van de eigen
community Care4u
https://rubicon-ouderejeugd.karify.me/space
We gaan hier nu even
Om een beter beeld te krijgen van een aantal toepassingsmogelijkheden
Log in
https://rubicon-ouderejeugd.karify.me/
En voer de opdrachten uit en raak zo bekend met jullie eigen community.
www.mediaopvoeding.nl
Justine Pardoen
Full transcript