Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dysertacja

No description
by

Leon Kośmider

on 3 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dysertacja

Ekspozycja użytkowników
elektronicznych papierosów na wybrane związki toksyczne

Stan wiedzy
Związki karbonylowe
Nikotyna
Powody
sięgania po e-papierosy
58%
palaczy w Polsce próbuje zerwać z nałogiem z powodów zdrowotnych,
wg instytutu Gallupa (2014, USA) większość użytkowników e-papierosów sięgnęło po nie aby
ograniczyć zdrowotne skutki palenia
.
Elektroniczny papieros
Cel pracy
Ocena narażenia na wybrane substancje toksyczne użytkowników e-papierosów.
Benzaldehyd
Tabela
Podsumowanie
ilości formaldehydu i acetaldehydu w aerozolu e-papierosów były 13 i 807 razy mniejsze niż w dymie tytoniowym z jednego papierosa,
ilość substancji toksycznych w aerozolu jest skorelowana napięciem wyjściowegoym i rodzajem rozpuszczalników w e-płynie,
roztwory, których rozpuszczalnikiem był glikol propylenowy, charakteryzowały się statystycznie większym poziomem oznaczanych związków karbonylowych.
Zawartość nikotyny
Precyzja
dozowania nikotyny
Leon Kośmider
"Ludzie palą dla nikotyny, ale umierają z powodu substancji smolistych"
Michael Russell
Praca na podstawie 3 publikacji:
2 publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej (IF=11,586)
MNISW = 95 ptk
65 cytowań
Publikacje w czasopismach:
Przegląd Lekarski
Nicotine & Tobacco Research
Thorax
Wpływ napięcia na ilość
uwalnianych związków karbonylowych
Podsumowanie
Podsumowanie
Wnioski
Dane bibliograficzne:
Autor bądź współautor 22 publikacji
Sumaryczny Impact Factor: 29,192
Sumaryczne punkty MNiSW: 379
N cytowań: 476 (Scopus)
Indeks Hirsha: 6 (Scopus)
Autor bądź współautor 66 doniesień zjazdowych
Pozostałe:
Współpraca z ISO, CEN oraz PKN
13 nagród i wyróżnień na konferencjach
Zatrudnienie:
IMPiZŚ, Sosnowiec
Apteka św. Kamila, Sosnowiec
Sytuacja w Polsce:
9,3 miliona palaczy
35% palaczy w ciągu ostatnich 12 miesięcy próbowało rzucić palenie, 9% próbowało rzucić palenie z wykorzystaniem leków dostępnych w aptece
1,3 miliona użytkowników e-papierosów
gliceryna
glikol propylenowy
PEG
woda
nikotyna
aromaty
E-płyny
Urządzenie
Raport ASH - May 2016, UK
Aby rzucić palenie
Aby ograniczyć liczbę wypalanych papierosów
Tobacco harm reduction (THR)
z ang. ograniczenie szkód związanych z paleniem tytoniu - jedna ze strategii w zakresie zdrowia publicznego mająca na celu
ograniczenie populacyjnych skutków zdrowotnych
związanych z paleniem papierosów, tzw.
program substytucyjny
. Pomysł zaciągnięty z powszechnie stosowanego od lat 60 metadonu w celu redukcji szkód związanych ze stosowaniem heroiny. W przypadku papierosów obejmuje:
stosowanie innych źródeł nikotyny (NTZ, snus, itp.),
okresowe przerwy z paleniem,
ograniczenie ilości wypalanego tytoniu.
Kosmider L, Sobczak A, Fik M, Knysak J, Zaciera M, Kurek J, Goniewicz ML. Carbonyl compounds in electronic cigarette vapors – effects of nicotine solvent and battery output voltage. Nicotine & Tobacco Research, 2014; 16(10): 1319-1326. (MNISW: 40; IF: 3,296; 87 cytowań )
Kośmider L, Sobczak A, Prokopowicz A, Kurek J, Zaciera M, Knysak J, Smith D, Goniewicz ML. Cherry-flavoured electronic cigarettes expose users to the inhalation irritant benzaldehyde. Thorax, 2016; 71(4): 376-377. (MNiSW 45; IF 8,290)
Kośmider L, Sobczak A, Szołtysek-Bołdys I, Prokopowicz A, Skórka A, Abdulafeez O, Koszowski B. Assessment of nicotine concentration in electronic nicotine delivery system (ENDS) liquids and precision of dosing to aerosol. Przegląd Lekarski, 2015; 72(10): 500-504. (MNISW: 10)
Uzyskane wyniki potwierdzają, że zasadne jest
wprowadzenie regulacji
związanych z dokładnością
podawania stężenia nikotyny
w e-płynie.
Jednocześnie wskazują, że
ryzyko przedawkowania
nikotyny przy stosowaniu e-papierosa w sposób zbliżony do palenia papierosa konwencjonalnego, praktycznie
nie istnieje
.
I
Aerozol
generowany z e-płynów zawiera
toksyczne i kancerogenne związki
. Ich ilość jest
mniejsza niż w dymie tytoniowym
ale zależy od rozpuszczalnika jaki został wykorzystany do sporządzenia e-płynu oraz od napięcia baterii. Przy wysokim napięciu związki te mogą osiągnąć lub przekroczyć poziom znajdowany w dymie tytoniowym.
II
Aromat wiśniowy
dodawany do e-płynów powoduje
większe stężenia benzaldehydu
w aerozolu co może prowadzić do objawów na które skarży się część użytkowników (podrażnienia gardła, kaszlu i uczucia duszności).
III
Biorąc pod uwagę powyższe punkty można stwierdzić, że w zakresie badanych w niniejszej pracy związków,
toksyczność
aerozolu z
e-papierosów
jest
mniejsza niż dymu tytoniowego
IV
różnica pomiędzy deklarowanym, a oznaczonym stężeniem wahała się w granicach od -15,5% do +10,6%,
ilość odparowanej nikotyny wahała się od 0,64 mg (L9) do 1,90 mg (L7),
ilość odparowanego e-płynu będącego wynikiem 15 zaciągnięć koreluje z ilością odparowanej nikotyny (r=0,618; p<0,001).
Formaldehyd
Acetaldehyd
Aceton
benzaldehyd został wykryty w
108/145 próbek
w przypadku próbek o aromacie wiśniowym zawartość benzaldehydu wachała się od
5,1-141 µg/30 zaciągnięć
,
w przypadku próbek o aromacie innym niż wiśniowy zawarość benzaldehydu wachała się od
0,03-10,3 µg/30 zaciągnięć
,
ilość benzaldehydu ihnalowana ze smaków wiśniowych wielokrotnie
większa niż
ta inhalowana
z papierosów konwencjonalnych
, jednak
średnia dawka inhalowanego benzaldehydu była 100 razy mniejsza od ilości inhalowanej przez 8h przy stężeniu granicznym dozwolonym w miejscu pracy
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Sobczak
Praca wykonana w
Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej,
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Plan prezentacji
Full transcript