Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

behaviorism

pavlov, watson, skinner. klassisk betingning och operant betingning
by

Claes Pålsson

on 1 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of behaviorism

Behaviorism - inlärningspsykologi
Eng: behaviourism, am: behaviorism [bhevjrzm].

Svenskt uttal: [bihej´vjori´sm].

Ordets urprung och stavning
Av det engelska ordet för beteende, behaviour (som på amerikansk engelska stavas behavior), av verbet behave /bhev/ 'bete sig', 'uppföra sig'.
Behaviorism

utvecklingsbiologin där människan räknas som en djurart
materialismen som filosofisk riktning där medvetande och psyke betraktas som elektrofysiologiska processer i djurs och människors nervsystem
positivism och empirism som teorier om att allt vetande och all forskning ska baseras på observationer och mätningar i kvantitativa mått
statistiken som en vetenskap och metod med vars hjälp man kan hantera fenomen och förlopp som sker med viss frekvens (sannolikhet)
scientifiering av hela samhället, både i näringslivet och offentlig verksamhet, speciellt mellan 1950 och 1980, enligt tanken att man skulle kunna skapa ett idealsamhälle med politiskt styrning
Riktning inom psykologin
tidiga 1900-talets strömningar inom filosofi och vetenskap:
Fortfarande kan man se behaviorismen omnämnas som "inlärningsteorin" (the Learning Theory, the Learning Perspective) i betydelsen teorin om att allt beteende, även sådant som tankar, språkförståelse, talförmåga, musikalitet, känslor, attityder och motiv helt har sitt ursprung i lärande.
Behaviorismens Uppkomst
slår igenom tidigt 1900
Uppstod i USA och Ryssland omkring 1900
Snabb spridning i USA

Psykologin började få stor betydelse i arbetslivet

Tid av rationalisering och effektivisering i industriell produktion

Inlärningstteorin stämde bra ihop med den amerikanska optimismen

Att alla är födda lika och genom lärande kan nå sina livsmål eller genom undervisning och instruktion

Det var också en spännande och lockande tanke för politiker, företagsledare och lärare

Med vetenskapliga metoder skulle man kunna göra människor anpassade till det moderna samhället
om psykoanalysen delvis hade sina rötter i
så hade behaviorismen sina i
1800talets romantiken
1900talets modernism
Pavlov (i mitten) visar den ”klassiska betingningen för studenter vid militärakademin i Ryssland
Ivan Pavlov
psykodynamiskt perspektiv
introspektion-hitta svaren i dig själv
(i det undermedvetna)

Sokratisk tradition-frågor svar

Sanningen finns i dig - essentialism

Descartes-"Cogito, ergo sum" / "Jag tänker alltså finns jag" (förutom den rationella kontrollen över tänkandet)
Modernismen-positivismen=empirism, observerbara fakta
Aristotelisk tradition
John Lockes tabula rasa-tom tavla
Du är en produkt av din miljö
Du gör som du lärt - "programeras"
inlärningspsykologi/behaviorism
Klassisk betingning
Klassisk betingning
bygger på att man parar ihop en stimulus som leder till en reflexmässig respons med en stimulus som vanligen inte leder till denna respons.
Pavlov och hans hundar
Watson med Albert och vita råttan
Stimulus och respons
Ett stimulus når
våra sinnen, t.ex. öronen eller ögonen
Vi reagerar med
ett beteende = respons
Habituering – innebär att vi lär oss avgöra vilka stimulus som innebär fara
Klassisk betingning
Steg 1
Reflexmässigt beteende:
Obetingad reflex
Steg 2
Steg 3
Inlärning
Inlärningsresultat:
Betingad reflex
Obetingat stimulus:
Mat
Obetingat stimulus:
Mat
Betingat stimulus:
Ringsignal
Obetingad respons:
Salivering
Betingat respons:
Salivering
Neutral stimulus:
Ringsignal
+
betingning = Inlärning
John B. Watson
”Ge mig ett dussin friska, välskapta spädbarn och min egen specificerade värld att uppfostra dem i och jag garanterar att jag kan ta vilken som helst och träna honom till vilken specialitet som helst – läkare, advokat, konstnär, företagsledare, och, ja, även tiggare och tjuv, oavsett hans anlag, böjelser, förmåga, kallelse och hans förälders ras.”
- Watson, Behaviorism (1925)
B.F. Skinner
Burrhus Frederick (B.F.) Skinner föddes 1904 i Pennsylvania
Började som uppfinnare i unga år
Försökte sig på författarbanan
Efter detta sökte han sig till psykolog
Han studerade vid Harvard där han senare blev doktor i psykologi
Radikal Behaviorism
Varje fysisk handling är ett beteende och det är individens respons på sin miljö som skapar detta beteende.
(alltså även "icke observerbara" processer som känslor och tänkande)
Skinner var övertygad om att beteenden var inlärda genom en lång rad konsekvenser på handlingar som en person varit med om.
Dessa konsekvenser kunde observeras och låg i den miljö individen vistats i.
studerade djurs beteenden och inlärning
Operant betingning
betingning = Inlärning
Inlärningsmetod som består i belöningar eller bestraffningar för ett visst beteende
inlärningsresultat
konsekvenser
Beteende utfört i en specifik situation.
positiv förstärkning
negativ förstärkning
något positivt tillkommer
något negativt upphör
eller
positiv bestraffning
negativ bestraffning
något negativt tillkommer
något positivt upphör
eller
ökad sannolikhet för upprepning av beteendet
minskad sannolikhet för upprepning av beteendet
Inlärd hjälplöshet

Grupp 1
: hundarna sattes i selar tillsammans med hundar i de andra grupperna

Grupp 2
:sattes i selar och gavs elshocker som de kunde få att sluta genom att lära sig trycka på en spak

Grupp 3
: sattes även de i selar tillsammans med de andra. De fick också elshocker men fick dem inte att sluta. De var synkade med grupp 2s elshocker så när en grupp 2-hund fick sin shock att försvinna försvann en av grupp trehundarnas shocker också.
Det fanns alltså inget system i shockerna för grupp tre utan de verkade vara helt slumpmässiga
Martin Seligman
Usa 1942-
studerade kronisk depression
Djurförsök, tre grupper av hundar
Social inlärningsteori
Inlärning kan ske genom observation, s.k. modellinlärning
Modellerna är förebilder (olika i olika situationer)
Modellen är "vikarie" för oss själva
exp. föräldrar, tränare, dagisfröknar, äldre syskon, idoler mm.
inlärning - "avlärning"
(Programering)
Genealisering
Differentiering
Utsläckning
Albert Bandura
Preparedness - evolutionspsykologiskt inflytande
Evloutionärt har de som varit rädda för vissa saker överlevt, genetisk predisposition för rädsla av ormar, höjder osv.
Full transcript