Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Completează corect cecuri!

Completează corect cecuri!
by

Dan Sima

on 4 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Completează corect cecuri!

CECUL ZONA 1 - alocata pentru elementele de identificare a BĂNCII trase - este intotdeauna plasata in partea superioara a cecului circular si cuprinde:
a) denumirea si/sau sigla BANCII
b) referinta cecului.
ZONA 2 - alocata pentru date privind continutul propriu-zis al cecului cuprinde urmatoarele rubrici si spatii de completat:
a) rubrica "emis in localitatea" necesara completarii denumirii localitatii unde a fost emis cecul; urmat de rubrica "la data" pentru inscrierea datei de emitere a cecului in formatul zi-luna-an (ZZ/LL/AAAA); acest spatiu va fi urmat de rubrica "suma de";
b) cu linii continue un spatiu format din 13 casete inchise pentru inscrierea sumei cecului; acest spatiu va fi urmat de rubrica "moneda";
c) va fi delimitat cu linii continue un spatiu format dintr-un dreptunghi pentru inscrierea monedei; in locul acestui spatiu, BANCILE pot pretipari insemnul monetar aferent monedei in care vor fi emise cecurile respective;
d) rubrica "suma in litere" va fi amplasata imediat sub rubrica "emis in localitatea" si va fi urmata de un spatiu format dintr-un dreptunghi delimitat cu linie continua. In situatia in care cecul este emis in alta moneda iar tragatorul dispune ca plata sa fie efectuata in RON, aceasta mentiune se va face in acest spatiu prin includerea sintagmei "in RON";
e) rubrica "stipulat", amplasata imediat sub rubrica "suma in litere", va fi urmata de un spatiu marcat prin linie punctata necesar completarii mentiunilor facultative ale cecului; acest spatiu va fi urmat de rubrica "platibil la", apoi de un spatiu marcat prin linie punctata ;
f) rubrica "lui/la ordinul", amplasata imediat sub rubrica "stipulat", va fi urmata de un spatiu marcat prin linie punctata de maximum 75 mm;
g) rubrica "Denumire tragator", amplasata in continuarea spatiului marcat prin linie punctata aferent rubricii "lui/la ordinul", urmata de un spatiu dreptunghiular destinat inscrierii denumirii tragatorului. Denumirea tragatorului este inscrisa in momentul in care tragatorul primeste formularele de cec de la banca al carei client este.
h) rubrica "Cod tragator", amplasata imediat sub rubrica "lui/la ordinul", urmata, pe acelasi rand, de un spatiu marcat printr-o linie continua. In acest spatiu se inscriu datele de identificare ale tragatorului, respectiv:
1. pentru persoane juridice rezidente: codul unic de identificare fiscala al tragatorului;
2. pentru persoane juridice nerezidente: informatia solicitata de banca trasa la deschiderea contului curent;
3. pentru persoanele fizice rezidente: codul numeric personal al tragatorului;
4. pentru persoane fizice nerezidente: informatia solicitata de banca trasa la deschiderea contului curent.
Aceste date de identificare ale tragatorului sunt inscrise in momentul in care tragatorul primeste formularele de cec de la banca al carei client este.
i) rubrica "IBAN tragator", urmata de un spatiu pentru inscrierea codului IBAN al tragatorului. Codul IBAN al tragatorului este inscris in momentul in care tragatorul primeste formularele de cec de la banca al carei client este.
ZONA 3 - alocata pentru elementele de identificare a institutiei de credit unde plata trebuie facuta:
a) rubrica "Platibil la"; denumirile institutiilor de credit platitoare si adresele acestora sunt pretiparite in interior;
b) denumirea BANCII emitente;
ZONA 4 este alocata pentru date privind elementele de identificare a cecului circular. Cuprinde rubrica "emis la", urmata atat de un spatiu marcat prin linie punctata necesar completarii localitatii unde a fost emis cecul circular, cat si de un spatiu marcat special necesar completarii zilei, lunii si anului emiterii;
ZONA 5 - alocata pentru elementele de identificare a sumei - este intotdeauna plasata sub zona 4 si cuprinde urmatoarele rubrici si spatii de completat:
a) rubrica "suma de", urmata, pe acelasi rand, de un dreptunghi destinat inscrierii monedei, si de un marcaj special necesar completarii sumei in cifre; pentru spatiul alocat inscrierii sumei in cifre sunt prevazute separatoare de ordin de marime si separatoare de cifre zecimale; suma trebuie aliniata la dreapta, iar spatiile ramase necompletate se completeaza de tragator cu asteriscuri in vederea evitarii fraudelor. Sub aceste spatii sunt tiparite indicatiile: "moneda" si respectiv "(in cifre)";
b) amplasarea in partea dreapta a fetei cecului circular, sub spatiul pentru completarea sumei in cifre, a spatiului destinat completarii sumei in litere, delimitat prin doua dreptunghiuri imprimate.
ZONA 6 este alocata pentru elementele de identificare a tragatorului. Rubrica "Semnatura reprezentantului legal al societatii bancare sau societatii de credit tragatoare"; in dreapta acestui spatiu se afla rubrica "L.S.";
ZONA 7 - alocata pentru elementele de identificare a contului ultimului posesor al cecului - este plasata in stanga, sub zona 3, si cuprinde urmatoarele rubrici si spatii de completat:
a) imediat sub zona 3 va fi amplasat un spatiu destinat inscrierii codului IBAN al ultimului posesor al cecului, marcat prin 6 casete de dimensiuni egale delimitate de cate un chenar dreptunghiular, fiecare caseta fiind divizata vertical in interior prin 3 linii intrerupte;
b) rubrica "IBAN posesor" va fi amplasata imediat sub spatiul de la lit. a)
ZONA 1A este alocata pentru pretiparirea referintei cecului
ZONA 1B este alocata bararii cecului
a) Pentru cecul simplu, daca se doreste bararea acestuia, barele vor trebui amplasate doar in zona 1B pentru a nu afecta celelalte mentiuni de pe cec
ZONA 8 - reprezinta banda alba. In aceasta zona nu vor fi facute niciun fel de mentiuni, cu exceptia liniei codurilor Termeni Tragator: persoana care trage CEC-ul


Banca trasa: banca platitoare


Tras sau beneficiar: peroana careia i se plateste CEC-ul

Tragatorul si trasul pot fi una si aceasi persoana

Girarea: este realizată de beneficiar (tras 1) in favoarea unui alt beneficiar (tras 2) Definitie Un ordin de plata neconditionat dat de o persoana
unei alte persoane (BANCA) care trebuie sa plateasca
pentru o alta persoana. Persoana persoana fizica Persoana juridica Banca Societate
comerciala Alte organizatii
(de ex. Statul)
Full transcript