Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A tanulók megismerése

Mérőeszközök az iskolában
by

Tóth-Mózer Szilvia

on 10 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A tanulók megismerése

A tanulók megismerése
tanulásszervezés
Szerkezeti mutatók
A tanulók megismerése
Miért?
A tanulók megismerésének formái és színterei
Tanórai események
Tanórán kívüli tevékenységek
Iskolán kívüli tevékenységek
Tanulói produktumok
direkt
indirekt
szervezett
Osztályfőnöki óra – pl. beszélgetés a tanulási szokásokról
Szociometria – a társas kapcsolatrendszer feltérképezése
Óralátogatás más szakórákon
Tantestületi esetmegbeszélések
Szakértői vizsgálatok, esettanulmányok
Összehasonlító vizsgálatok
Íráskép, külalak
Családrajz, iskolarajz, füzetben lévö firkák, padfirkák
Osztálykirándulás,
szabadidős programok
Családlátogatás,
szülői értekezlet,
fogadó óra
Beszélgetőkör, napközi
pl. fontos-e ma a becsületesség
Iskolai projektek,
ünnepségek
pl. teremdíszítés
otthoni körülmények
(SES=szocioökonómiai státusz)
társas helyzet
tanulási szokások és stratégiák
Rokonszenvi választások
Osztálybéli funkciók
Szociometria
Pillanatkép
A szociometriai eredményeit semmilyen formában nem mutatjuk meg az osztálynak!
A szociometria az osztályfőnök közösségszervező munkáját segíti. Ehhez indirekt eszközöket alkalmaz.
A szociometria pillanatkép, az osztály kapcsolatrendszere változik és változtatható!
életmód
intelligencia
személyiség
érzelmi intelligencia
érdeklődés
fejlettség az önálló munkavégzés terén
előzetes ismeretek feltárása
motiváció
énkép
igényszint
Milyen módon?
Csoportkohéziós index
Kölcsönösségi index
Sűrűségi index
Centrális-marginális mutató
Dendrogram tanulásszervezéshez
általános iskolai 6. osztály szociogramja
A lehetséges kölcsönös kapcsolatok hány százaléka realizálódott?
Csoportkohéziós index
=
kölcsönös kapcsolatok
_________________
n(n-1)
×200
(Átlag 10-13)
Hány százalékának van kölcsönös kapcsolata?
Kölcsönösségi index
=
kölcsönös kapcsolatokkal rendelkezők
csoportlétszám
___________________
×100
Átlag 85-90%
Sűrűségi index
=
kölcsönös kapcsolatok száma
_______________________
csoporttagok száma
Átlag 0,9-1
Hány kölcsönös kapcsolat jut egy személyre?
Centrum
Köztes
Perem
20%
50%
30%
Viszonzott kapcsolatok
többszörös választások
egyirányú kapcsolatok
Viszonzott kapcsolatok
=
kölcsönös kapcsolatok
_____________________
összes választás
×100
Átlag=40-50%
Hány százaléka kölcsönös a deklarált kapcsolatoknak?
vonzalom
kirekesztés
népszerűség
szerep
nemi különbségek
mobbing
Tanulási stratégiák
Életmód
Tanulási stratégia
Otthoni környezet
Társas helyzet
Tanulási teljesítmény
Kinek a feladata?

• A tanulók tanulási stratégiái részben már meglévő tulajdonságok, részben pedig a tanórai tanulásszervezés, a tanárok módszertani tevékenységének következményei.

• A tanulók között a tanulási sajátosságok alapján meglévő különbségeket differenciált tanulásszervezési megoldásokkal figyelembe lehet venni.

• A tanulók a tanórai tevékenységek és értékelések során is próbálnak megfelelni, ami hosszabb távon szintén hatással lehet a tanulási sajátosságaikra.

• Egy tanulót egyszerre akár több tanulási stratégia is dominánsan jellemezhet, a stratégiák erőssége általában nem zárja ki egymást.

• A pedagógus sokszínű módszertani repertoárja megfelelő alap lehet a különböző tanulók fejlesztésére.

• A pedagógus munkája során figyelembe veheti a tanulókra jellemző tanulási stratégiák egyedi mintázatát, de mindamellett, hogy kedvez a domináns stratégiáknak, feladata fejleszteni a kevésbé jellemző stratégiákat, például a versengő diákok együttműködési készségét.
• Minden tanulóra minden egyes tanulási sajátosság jellemző, de vannak különbségek. Van, akire az egyik, van, akire a másik jellemző jobban.

• A hétköznapi szóhasználat gyakran a domináns stratégiával azonosítja a tanulót, pl. „vizuális típus”. Ez a legtöbb esetben helytelen, hiszen a tanulót nem csak ez az egyféle tanulás jellemzi.
Alapelvek
auditív
vizuális
kooperatív
mélyre-hatoló
reproduktív
versengő
egyéni
Optimális
munkaterhelés
dendrogram=A klaszteranalízisben alkalmazott ábra, amely bármiféle: hasonlóságaik, ill. különbségeik alapján csoportosított, klaszterekbe összevont objektumok, dolgok, változók, mintaelemek stb. összefüggéseit teszi szemléletessé.
Minőségbiztosítás
ellenőrzés?
esély a korrekcióra?
Mi alapján lehet megnézni az iskolát?
1) Eredmények, rangsorok
2) Pedagógiai célok elérése
3) Partnerek elégedettsége
4) Hozzáadott pedagógiai érték
mérések, mérőeszközök
Miért fontos a tanulók megismerése?
Milyen módon lehet megismerni a tanulókat?
(formák, színterek)
Milyen mérőeszközöket ismerünk?
Mik a szociometria szerkezeti mutatói?
Mik a szociometria felvételével kapcsolatos alapelvek?
Milyen tanulási stílusokat ismerünk?
Mik a tanulási stílusokkal kapcsolatos alapelvek?

Összegző kérdések
Full transcript