Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Kwaliteitszorg

No description
by

Joris van den Biggelaar

on 6 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg speelt zich dagelijks af
Kwaliteitszorg valt onder het ministerie van VWS
Samen met brancheorganisaties, beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties voor betere zorg
Kwaliteitskader
Omschrijving van indicatoren waarmee de kwaliteit van zorg gemeten kan worden
Begrippenkader kwaliteit voor beroepsuitoefening
Geformuleerd door de Nederlandse Raad voor de Volksgezondheid 1986
Macro
Micro
Cyclisch proces
Kwaliteitscirkel van Deming (PDCA-Cyclus)
Evidence Based Nursing Practice (EBNP)
Doel: Kwalitatief goede zorg bieden
Beslissingen nemen op grond van
Huidige best beschikbare bewijs vanuit onderzoeksmiddelen
Kennis en ervaring van verpleegkundige
Waarden en voorkeur van de individuele zorgvrager
beschikbare middelen
Niet zo vanzelfsprekend!
Bijvoorbeeld routinematig fixeren en separeren van cliënten
Wegen om kwaliteit te bevorderen
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)
PDCA-cyclus belangrijkste uitgangspunt bij het kwaliteitsdenken
Meso
Wat is kwaliteitszorg?
Verbeterprogramma's
Wetgeving
BIG
WGBO
Kwaliteitswet Zorginstellingen
Kwaliteit van de verpleegkundige beroepsuitoefening
Eisen aan de manier waarop je je werk uitvoert
Beroepseisen
Kaders voor de verpleegkundige beroepsuitoefening
kwaliteitseisen voor beroepbeoefenaren in de gezondheidszorg
Kwaliteitszorg
Ervoor zorgen dat je aan de eisen voldoet
Alle activiteiten en beslissingen die tot doel hebben om het kwaliteitsniveau vast te stellen, te bereiken en te handhaven
Basis voor verschillende methoden van kwaliteitsverbetering
Beslissingen nemen als verpleegkundige
Hulpmiddel om vragen te formuleren
PICO
Jouw bijdrage aan EBP
Niet op basis wetenschappelijk onderzoek!
Wel op basis van kennis en ervaring
Het achterhalen van de voorkeur van cliënten
Knelpunten zin de zorg vragen formuleren
Patiënt / Probleem
Interventie
Co-interventie (niet altijd van toepassing)
Outcome
Is er bewijs dat:
Desinfecteren voorafgaand aan een subcutane injectie (interventie)
Bij een patiënt op een chirurgische afdeling (Patiënt of probleem)
Infecties kan voorkomen (Outcome, resultaat)
Als verpleegkundige
Deelnemen aan ontwikkel- of intervisiegroepen
Kennis inzetten bij verbetertrajecten
gebruik maken van informatie uit wetenschappelijk onderzoek
Meewerken aan de ontwikkeling van standaarden en protocollen
Toezien op naleving van protocollen en richtlijnen
Meewerken aan kwaliteitssystemen
Kwaliteitsbevordering op teamniveau
Methodisch werken
Gebruik van richtlijnen en protocollen
Intercollegiale toetsing
Intervisie
Visitatie
Afdelingsgebonden toetsing
Visitatie
Collegiale doorlichting van de organisatie en het zorgverleningsproces op de afdeling
Doel: Vinden van verbeterkansen en de verbetering van de kwaliteit van zorg
Afdelingsgebonden toetsing
Verpleegkundige zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van kwaliteitseisen (altijd RUMBA / SMART)
Op basis van de PDCA-cyclus
Kwaliteitszorg op instellingniveau
Wet kwaliteit zorginstellingen
Jaarlijks verslag uitbrengen
Kwaliteitssysteem
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)
Toetsing op verzoek van de instelling zelf
Getoetst op de kwaliteitseisen van het NIAZ
De juiste dingen doen
De juiste dingen goed doen
Voldoen aan de gestelde eisen
Full transcript