Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tehnici de contabilitate creativa

No description
by

Iulia Apostu

on 10 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tehnici de contabilitate creativa

Studiul de față prezintă abilitatea profesioniștilor contabili de a utiliza tehnicile de contabilitate creativă în vederea manipularii stakeholderilor.
TEHNICI DE CONTABILITATE CREATIVĂ ŞI INFLUENŢA ACESTORA ASUPRA INDICATORILOR DE RENTABILITATE AI FIRMEI
Iulia Apostu
Introducere
Îmbunătățirea imaginii companiilor prin obținerea unor performanțe financiare superioare.
Competitivitatea
Dezvoltările
sociale
Iluzia unei poziții financiare mai avantajoase
Globalizarea
Dezvoltările
juridice
Dezvoltările
economice
Contabilitatea creativă
Contabilitatea a fost definită ca ”arta de a falsifica sau truca un bilanț”, ”arta de a se calcula beneficiile”, ”arta de a se prezenta un bilanț”, ”arta de a crea provizioane”.
Contabilitatea creativă este procesul prin care profesionişii contabili îşi folosesc cunoştinţele în scopul manipulării cifrelor contabile, profitând de posibilitatea interpretării actelor normative şi de existenţa numeroaselor opţiuni în rezolvarea diferitelor probleme contabile.
Sintetizând:
•contabilitatea creativă nu implică încălcări ale prevederilor legale
•contabilitatea creativă presupune un exerciţiu de creativitate al contabililor, de a traduce inovaţii juridice, economice şi financiare, pentru a oferi soluţii în favoarea celor interesaţi, exploatând lacunele legale şi profesionale.
Obiectivul contabilității creative:
îmbunătățirea performnței financire
maximizarea câștigului pe acțiune
îmbunătățirea lichidității
minimizarea ratei îndatorării financiare
Delimitarea contabilităţii creative de frauda fiscală
Contabilitatea creativă
exploatează anumite imprecizii sau incompletitudini din legislația fiscală.
este corectă
Ambele apar în condiții de dificultate financiară
Ambele au intenția de a înșela
Frauda fiscală
încalcă principiile și normele contabile
este un răspuns la presiunea fiscală
Factorii determinanți în utilizarea contabilității creative
Reducerea volatilității rezultatelor:
tehnica ”netezirea rezultatelor”, care constă în constituirea de provizioane mari în anii buni, astfel încât aceste provizioane vor fi reduse în anii mai slabi.
Exigențele utilizatorilor de informații financiare
dividendele și constituirile de rezerve au impact asupra prețului acțiunilor.
Conflictul de interese
dacă remunerațiile managerilor sunt calculate pe baza rezultatului contabil , aceștia vor fi tentați să aibă un comportament oportunist
Impozitarea
raportarea uno profituri mari va avea drept consecință creșterea datoriei privind impozitul pe profit
Consecințele contabilității creative
Consecinţa cea mai evidentă a acestei nereuşite o constituie numeroasele scandaluri financiare: investitorii derutaţi intră în panică, cursurile acţiunilor se pot prăbuşi, antrenând falimente, cu implicaţii serioase asupra pieţelor.
Studiu de caz
Tehnici de contabilitate creativă
Gradul de
îndatorare
Capitalurile
proprii
Rezultatul
Domeniile în care se manifestă preponderent contabilitatea creativă
Contabilitate
creativă
1. Tehnici de manipulare a rezultatului
a). Politica de amortizare a imobilizărilor corporale
O societate pe acţiuni ce are ca obiect de activitate editarea cărţilor (editură şi tipografie), realizează un proiect de investiţii cu valoare de intrare 100.000 lei, durata de viaţă utilă 5 ani, iar rata de rentabilitate cerută de acţionari este de 10%. Pentru alocarea sistematică a valorii investiţiei (tiparniţă), managerii companiei pot utiliza fie metoda de amortizare liniară, fie cea degresivă, fie cea accelerată. Presupunem că cifra de afaceri creşte cu 4,5% anual, iar cheltuielile cu materiile prime şi materialele cu 3%.
b). Capitalizarea cheltuielilor cu dobânzile
Societatea realizează în producţie proprie o imobilizare corporală în valoare de 350.000 lei, cheltuielile cu dobânzile atribuite producţiei imobilizării sunt de 50.000 lei. Imobilizarea este dată în funcţiune la începutul anului următor (anul N+1). Presupunem metoda de amortizare liniară, pe o perioadă utilă de viaţă de 5 ani.
Tabel 2: Capitalizarea dobânzilor
Tabel 1: Amortizarea imobilizărilor
c). Metode de evaluare a stocurilor
Întreprinderea înregistrează în luna martie următoarele operaţii în gestiunea stocului de hărtie pentru fabricarea cărţilor: stoc iniţial 1.200.000 buc x 0,01 lei; intrări pe data de 5 martie – 2000.000 buc x 0,012 lei; ieşiri pe data de 10 martie - 1500.0000 buc; intrări pe data de 18 martie – 1500.000 buc x 0,009 lei; ieşiri pe data de 25 martie – 2.500.000 buc. Întreprinderea vinde în cursul lunii 800 de cărţi la preţul de 180 lei.
Tabel 3: Metode de evaluare a stocurilor
Tabel 4: CPP după metodele de evaluare a stocurilor
d). Operaţii de lease-back
La începutul anului doi, întreprinderea se află în dificultate financiară. Ea are la dispoziţie două variante: împrumut bancar sau finanţare prin lease-back. În prima variantă, firma recurge la un împrumut bancar, pe trei ani, în valoare de 220.000 lei, rata anuală a dobânzii este de 10%. Împrumutul este garantat cu mijlocul fix (tiparniţă) cu valoare contabilă de 100.000 lei, amortizare calculată 20.000 lei.
Tabel 6: CPP în cazul contractării împrumutului
Tabel 7: CPP în cazul operaţiunii de lease-back
Tabel 9: Bilanţul în cazul operaţiunii de lease-back
Tabel 8: Bilanţul în cazul contractării împrumutului
Tabel 10: Rata îndatorării – modalităţi de finanţare
2. Tehnici de manipulare a bilanțului
a). Dezîndatorarea în fapt
Societatea deţine o creanţă în valoare de 100.000 lei, rata dobânzii 4,5% şi o datorie în valoare de 110.000, rata dobânzii 10%, ambele rambursabile în trei anuităţi constante.
Tabel 11: Dezîndatorarea în fapt
Tabel 12: Consecinţele utilizării tehnicii dezîndatorării în fapt
b). Emisiunea de titluri hibride
Întreprinderea emite un împrumut sub formă de titluri cu durată determinată (TDN) în valoare de 200.000 lei, pentru care plăteşte anual dobânzi. Un trust se angajează să plătească acest împrumut în 10 ani. Pentru a asigura această rambursare, trustul împrumută 60.000 lei de la societate, pe care îi plasează pe piaţa de capital, astfel încât după 10 ani, va dispune de cei 200.000 lei necesari. Rezultă că întreprinderea a obţinut o finanţare de 140.000 lei.
Rata îndatorării în cazul împrumutului din emisiunea de obligaţiuni este de (200.000+153.535)/466.103= 75,85%
Rata îndatorării în cazul emisiunii de obligaţiuni convertibile în acţiuni este de 153.535/ (45.271+200.000+420.832)=23%.
c). Vânzări cu posibilitatea de returnare a bunurilor
Întreprinderea produce şi vinde în anul 2 către distribuitorii săi, cărţi în valoare totală de 1.743.446 (9.686 cărţi x 180 lei/buc), cu plată integrală. Distribuitorii condiţionează achiziţia de posibilitatea returnării cărţilor nevândute. Întreprinderea va înregistra vânzarea la întreaga sa valoare, cu toate că 25% din cărţile vândute vor fi returnate anul următor. Astfel, se înregistrează un transfer de activele mai puţin lichide, cum sunt stocurile, la activele cu grad mare de lichiditate, cum sunt creanţele sau disponibilităţile. Această soluţie de contabilizare conduce la ameliorarea ratei de lichiditate şi a rezultatului în exerciţiul în care a avut loc vânzarea, întregul risc de apariţie a unei datorii generate de returnarea bunurilor fiind transferat asupra unui exerciţiu viitor.
Tabel 13: Emisiunea de titluri hibride
Tabel 14:Vânzare cu posibilitate de returnare a bunurilor
Tabel 15: Ratele de lichiditate
Concluzii
Operațiile prezentate în secțiunea precedentă nu prezintă nereguli din punct de vedere juridic.
Contabilitatea creativă va exista atât timp cât vor exista profesionişti contabili, capabili să realizeze artificii prin care întreprinderea să-şi amelioreze, aparent performanţele.
Full transcript