Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

K3-4: Konkurransemidlene ++

No description
by

Gunnar Thorsen

on 30 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of K3-4: Konkurransemidlene ++

Pris
Plass
Personale
Påvirkning
Produkt
Konkurranse-midlene
Produkt
Pris
Plass
Påvirkning
Personale

Bedriftsmarkedet
Forbrukermarkedet
VIRKSOMHETER
( = profesjonelle markeder):
(Og hva som kjennetegner at de gjør det bra)

2. Privat (-eide) bedrifter som Stormberg. Tjener penger selv. Solid overskudd over litt tid (OVERSKUDD ELLER UNDERSKUDD)

3. Offentlige (-eid) bedrift Statoil (mest statlig eie)

4. Offentlig administrasjon Domstolene . Drives av penger fra staten, eller kommunene:

5. Bevilgning (pengetilførsel som skal benyttes best mulig. Underskudd hvis mer enn
man har fått? OVERFORBRUK)

6. Ideelle organisasjoner Røde kors (Skaffer seg noe penger selv) Mål å få overskudd?

7. Annen offentlig virksomhet KKG Drives av penger fra staten, eller kommunene: Bevilgning (pengetilførsel som skal benyttes best mulig. Underskudd hvis mer enn man har fått?)Det er hvordan folk (forbrukermarkedet)
og virksomheter (profesjonelt marked)
oppfører seg
før og etter de kjøper,
og om de kjøper eller ikke, enda,

Kjøpsatferd

Forbrukere, altså forbrukermarkedet. Uformelt

=> salg/gjensalg

FORBRUKERMARKEDET (uformelt)
Kjøpsprosessen: hele veien med en gang, eller noe å noe siden og kjøpe om en stund

Påvirkningskilder for forbrukers valg (kulturell, sosiale, personlige)

Kjøpsroller i en gruppe
(initiativ, påvirker, beslutter, kjøper, bruker)
Grunnleggende om etterspørsel

VIRKSOMHETER/PROFESJONELLE MARKEDER oppfører seg anderledes enn forbrukereforbrukermarkeder annerledes. Formelle kjøpsprosesser: signaturer, flere roller og kjøpstyper:
Virksomheter er Bedrifter, offentlige virksomheter: offentlig administrasjon, ideelle organisasjoner.

Motivene for kjøp (nyanskaffelse, rent gjenkjøp, overveid gjenkjøp)
Hvordan kjøpsprosessen foregår (Formelle faser i prosessen)
Rollene i kjøpsprosessen
Bruk internett og finn:
En reklame du liker
En reklame du synes er dårlig

Tenk gjennom hvorfor du liker/ikke liker reklamene du finner.
Har de noe budskap?


Oppgave

Hennig-Olsen Is…..

Mad Men….

Personlig kommunikasjon
Massekommunikasjon


Markedskommunikasjon

Påvirkning

Hva er målgruppen – hvem er det vi ønsker å snakke med?
Hva er målet med kommunikasjonen – hva slags svar/handling er det vi ønsker?
Formulere budskapet – hva er det vi ønsker å si?
Hvordan skal vi spre budskapet – hvilke kanaler skal vi bruke?
Hvor mye kan vi bruke – hvor stort er budsjettet?
Velg blant ulike media – mediemiksen
Fikk vi de resultatene vi var ute etter?


Effektiv kommunikasjon


Reklame
PR (Public Relations)
Sponsing
DM (Direktemarkedsføring)
Sisteleddsmarkedsføring (Sales Promotion)
Interaktiv markedsføring (elektronisk/internett)

Massekommunikasjon

Salgssamtale
Ulike måter å kommunisere personlig:
I butikk
På stand
Brev eller e-mail
Telefonsamtale
Hjemmebesøk


Personlig kommunikasjon

Finn et eksempel på hver av de ulike typene massekommunikasjon
Reklame
PR (Public Relations)
Sponsing
DM (Direktemarkedsføring)
Sisteleddsmarkedsføring (Sales Promotion)
Interaktiv markedsføring (elektronisk/internett)


Oppgave

Hva er reklame?
Trykte medier
Radio, TV og kino
Elektroniske medier
Plakater, lysreklame og utstillingsmateriell


Reklame

Jobb individuelt – forsøk gjerne å finne et eksempel fra hver kategori
Gå sammen i læringsgrupper og diskuter hva dere har funnet
Hver gruppe skal finne fram til det de mener er de to viktigste fordelene og ulempene med hvert av salgsmiljøene

Hvilken distribusjonsgrad tror du disse produktene har?
Ulvang ullkær
Maybelline sminke
Svea jakker
Sigaretter
Redken shampo
Dolce Gusto kaffemaskin
Extra tyggis
Voss vann

Oppgave:

Selektiv distribusjon

Intensiv distribusjon (massedistribusjon)
Selektiv distribusjon
Eksklusiv distribusjon

Distribusjonsgrad

Les teksten du har fått utdelt.
Skriv ned 4 ting du har lært fra teksten.
Forklar for de andre på gruppa hva du har lært.
Alle med samme nr. på teksten går sammen om å lage en plakat eller en presentasjon som viser det viktigste fra deres tekst. Denne skal presenteres for klassen.
Oppgave

Bruk 5 minutter. Jobb individuelt.
Hvilken form for distribusjon bruker bedriftene nedenfor? Direkte, indirekte eller kombinert?
H&M
Stabburet
Choice hoteller
Peppes pizza
Apple
Stormberg
ACNE jeans
Norwegian airlines

Gå sammen i læringsgrupper og forklar hvordan du har tenkt. Er alle enige?


Oppgave

Indirekte distribusjon

Valg av distribusjonsform

Direkte distribusjon
Indirekte distribusjon
Kombinasjon

Distributør vs. leverandør…

Plass

Indre salgsmiljø

Hvordan kan vi gjøre produktet mest mulig innbydende og tilgjengelig for kundene våre?
Lokalisering
Fremkommelighet
Parkering
Åpningstider
Innredning av lokalet
Omgivelser – hvilke andre butikker/aktiviteter er i nærheten?


Ytre og indre salgsmiljø

Valg av distribusjonskanal

Faktorer som påvirker hvilke distribusjonsledd bedriften benytter

Bedriftens produkter (type produkt)
Målet med distribusjonen (distribusjonsgrad)
Hva ønsker markedet?
Konkurrentenes valg
Kostnader forbundet med de ulike valgene
Er det mulige konflikter i forbindelse med de ulike valgene?


Formidler kontakt mellom produsent og kjøper
Agenten eier ikke varene, men får ofte provisjon av salget


Hva er en agent?

Hva er en detaljist?

En bedrift som kjøper varer fra produsent eller grossist og selger disse til forbrukere
Kan være spesialbutikker, varehus, dagligvarebutikker og små kiosker

Eksklusiv distribusjon

Indirekte distribusjon

Ulemper
Mindre kontakt med kundene
Mindre kontroll
Beholder mindre andel av inntektene selv

Fordeler
Lavere kostnader
Stor mulighet til å spesialisere seg på en oppgave
Bedre spredning av produktene?

Direkte distribusjon

Fordeler
God kontakt med kundene
God kontroll
Beholder større andel av inntektene selv

Ulemper
Høyere kostnader
Liten mulighet til å spesialisere seg på en oppgave
Mindre spredning av produktene?

Direkte distribusjon

“Alle aktiviteter som er med på å gjøre produktet tilgjengelig for kjøper”


Hva er distribusjon?

Hva er en grossist?

En bedrift som kjøper varer fra produsent og selger dem videre til detaljister
En grossist har som regel spesialisert seg på lagring og varehåndtering

Intensiv distribusjon

Kombinasjon

SAS har valgt en kombinasjonsstrategi

Man kan kjøpe flybilletter direkte på www.sas.no
Man kan gå til en turoperatør eller et reisebyrå og kjøpe billetter

Oppgave
Jobb alene eller gå sammen 2 og 2
Ta for deg Dyreparken og Aquarama
Hvordan har de differensiert prisene sine?
Finner du noen likheter i hvordan de har delt opp markedet?
Er det noen klare forskjeller?


Oppgave:

Bruksstyrt prisdifferensiering

Pris basert på salgskanal

Produktbasert pris

Segmentstyrt (demografi, kundetype)
Produktutgave
Geografisk
Salgskanal
Bruksstyrt
Tidsstyrt


Ulike former for prisdifferensiering

Prisdifferensiering = prisen tilpasses til forholdene i markedet
Hvorfor?

Viktig!
Man må kunne skille klart mellom de ulike segmentene
De ulike gruppene må ha forskjellig betalingsvillighet
Kostnadene ved å differensiere må ikke overstige inntektene
Differensieringen må ikke skape irritasjon og misnøye blant kundene
Det må være lovlig!
Prisdifferensiering

Film: The Secrets of the Superbrands

399,- eller 400,-

Hvem har best kvalitet?

Markedsbasert pris

Priskrig!

Prismuligheter/-begrensninger ("Handlingsrom = Tvangstrøye")
Kostnadsbasert
Konkurransebasert
Markedsbasert

Pristaktikk
Psykologisk
Høy pris (Skumming)
Lav pris (Inntrengning)

Prissetting

Pris-strategier

Pris

Gå sammen i læringsgrupper.
Forsøk å finne 1-2 eksempler på de ulike typene prisdifferensiering.

Hvorfor tror dere at de har differensiert prisen slik?
Kunne de differensiert på en annen måte tror du?


Kan du finne flere eksempler?

Segmentstyrt pris (kundetype)

Jobb individuelt eller gå sammen 2 og 2
Bruk internett/youtube til å finne eksempler på reklamer:
Konkurransebasert prissetting
Psykologisk prissetting
Forklar hvorfor dere valgte disse eksemplene.
Hvordan kan vi se at det er snakk om en av prissettingsmetodene over?

Oppgave: Prissetting

XXL-pris

Psykologisk pris

Hva som må tilbys for at eieren/selgeren skal være villig til å gi fra seg produktet
Pris er den eneste av P’ene som genererer inntekter!
Enkelt, effektivt, og gir raske resultater
Sier noen om hvilken verdi bedriften mener at produktet har. Posisjonering.
Enklest å kopiere for konkurrenter
Må brukes med varsomhet

Pris som konkurransemiddel?

Tidsstyrt prisdifferensiering

Geografisk prisdifferensiering

Kostnadsbasert prissetting

Service

Vareutvalg/Varianter


Produktet som konkurransemiddel

Varer
Tjenester
Ideer
ServiceHva defineres som produkt?

The Shake Weight….

Produkt


De markedsføringsverktøy som bedriften bruker for å nå sine mål
Verktøy man bruker for å vinne kunder og skille seg fra konkurrentene.

Vi snakker om de 5 P’er

Produkt
Pris
Plass
Påvirkning
(Personale)

Måten som bedriften bruker de 5 p'ene på kalles bedriftens "markedsmiks"

Hva er konkurransemidlene?

Kapittel 3: Konkurransemidlene

Et produkt er en vare eller en tjeneste, men kjøp og etterspørsel av disse like mye om følelser, tanker, opplevelse

Som markedsfører ønsker man å
Tilfredsstille forbrukerens behov
Tilfredsstille (og kanskje overgå) forbrukerens forventninger
Knytte forbruker til produktet – skape lojalitet!
Finne nye muligheter til å tilfredsstille forbrukerens behov og ønsker


Hvorfor skal vi kjenne til produktnivåene?

Velg et merke/produkt som du kjenner til
Tenk gjennom hvordan de har brukt produktet som et konkurransemiddel
Høy eller lav kvalitet – er dette bevisst eller ubevisst?
Hvordan er vareutvalget – bredde, dybde eller begge?
Hvordan er servicen?
På hvilken måte driver de med produktutvikling?
På hvilken måte henger de valgene de har tatt sammen?

Jobb individuelt eller 2 og 2.
Lag en eller to PP-slides med funnene dine, som skal kunne presenteres for klassen.


Oppgave

Kundene vil betale mer for et sterkt merke
72 % av kundene vil betale 20% mer for det foretrukne merket enn for det nest beste
50% vil betale 25% mer
40% vil betale 30% mer
Lettere i forhandlinger med distributører
Enklere å lansere nye produkter – troverdighet
Beskyttelse mot priskonkurranse


Merkevarebygging

David Aaker

Ingen lojalitet. Kunden kan gjerne bytte merke – prisen er det viktigste
Kunden er fornøyd. Ingen grunn til å bytte merke
Kunden er fornøyd. Det vil koste ham noe å bytte til et annet merke
Kunden setter pris på merket og ser på det som en «venn»
Kunden er trofast mot merket

Merkelojalitet

Merke = et navn, en betegnelse, et tegn, et symbol eller en kombinasjon av disse som skal identifisere produktet
Strategisk bruk av konkurransemidlene for å skille seg ut fra mengden
Man ønsker å forbinde produktet med visse kvaliteter, funksjoner, verdier eller fordeler
Forutsigbarhet for forbruker
Lojalitet og tillit!

Merkevarebygging

Produktutvikling

Kvalitet

Kjerneprodukt = behovet til forbrukeren. Hvilke(t) behov skal produktet tilfredsstille?
Det konkrete produktet = selve produktet (skoen, jakka, kinosalen etc)
Det forventede produktet = det man forventer når man kjøper et produkt/tjeneste
Det utvidede produktet = alt som er «rundt» selve produktet. Det som skal til for å skape opplevelsen, følelsen.
Det potensielle produktet = alt man kan få til med produktet. Endringer, utvidelser


Produktnivåer

Nike Air Max
iPhone
Dyreparken
Kaffe på NarvesenDet potensielle produktet

Det utvidede produktet

Det forventede produktet

Det konkrete produktet

Kjerneproduktet

Oppgave Produktnivåer

RESERVER
Markedsføring på 5 minutter http://ndla.no/nb/node/103543?fag-52293
Beskriv disse produktene ut fra produktnivåene
Full transcript