Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Competente in comunicare

No description
by

lilianna david

on 31 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Competente in comunicare

Vă mulțumesc!

Utilizarea calculatorului, a softurilor educaționale, mărește calitatea învățării, contribuie la formarea unei gândiri sistematice, selective, rapide, eficiente.Fenomenele fizice modelate pe calculator au un caracter intuitiv și practic mult mai pronunţat decât cele reproduse în laborator.
Elevul/studentul dobândeşte singur cunoştinţe, găseşte şi înţelege mai bine, mai profund şi într-un timp mult mai scurt legităţile fizice principale ale fenomenului sau procesului fizic studiat.
Predarea-învățarea fizicii pe calculator are un mare avantaj – timpul de însușire a informației se reduce cu 30-40% față de învățarea tradițională, iar programul odată parcurs este asimilat în întregime.
Această metodă modernă de predare-învățare cu ajutorul calculatorului realizează individualizarea și diferențierea învățământului.


În predarea-învățarea fizicii, experimentul virtual vine să diminueze sau să înlăture o parte dintre neajunsurile care apar la realizarea experimentului de laborator. Experimentul virtual completează componenta experimentală a cursului de fizică.
Experimentele şi lucrările de laborator virtuale (software) au multe avantaje față de cele tradiționale.
Dispozitivele virtuale pot fi „proiectate” atât în variante echivalente cu cele din laborator cât şi în variante nemaiîntâlnite în laboratorul real.

Fizica este ştiinţa care studiază mecanisme complexe de interacţiune, descrise de formule matematice şi explică tot: de la formarea (ruperea) legăturilor interatomice până la apariţia Universului.

Fizica-știință este preocupată de stabilirea adevărurilor științifice în legătură cu fenomenele naturale.

Fizica este o ştiinţă experimentală.

Realizarea experimentelor în predarea fizicii (chiar şi de un profesionist!) este dificilă.


Orice copil doreşte să poată realiza teme impecabile, fără linii tremurate, fără ştersături şi pete de cerneală, cu desene îngrijite.
Mulţi visează zâne sau pitici care, cu priceperi nebănuite, vin şi corectează foile scrise stângaci în caietele de teme. Pentru cei care au un calculator sau au acces la un calculator pe care există instalate diverse programe și aplicații și are acces la INTERNET, visul se poate materializa. Rămâne ca el să învețe cum poate utiliza programele și aplicațiile.

Experimentul virtual vine să completeze, nu să substituie pe cel real sau de laborator, care își are locul și valoarea sa.
Tehnologiile informaţionale sunt o inovare revoluţionară în practica didactică.
Monologul profesorului este înlocuit de dezbateri interesante și utile pentru toți elevii.
Experiment efectuat în laborator sau virtual (soft), realizat pe calculator pe baza modelului științific, este net superior experimentului expus, explicat pe… degete, sau „modelat” și desenat cu ajutorul celor trei instrumente arhaice: Creta +Tabla+Cârpa (CTC).

Evoluția civilizației vine cu noi și noi tehnologii și mijloace de producere care asigură progresul continuu al omenirii.
Orice model fizic și orice teorie, propuse și utilizate în fizica - știință pot fi testate și confirmate (sau infirmate) prin experimentul virtual, respectiv realizat pe calculator.
Sistemul de învățământ are la dispoziție cel mai puternic instrument de instruire și educație din istoria sa – calculatorul.
Calculatorului îi revine un rol deosebit în modelarea, reproducerea și studierea fenomenelor, proceselor naturale, proceselor tehnologice prin realizarea experimentelor virtuale.

Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţiile de schimbare socială rapidă, precum şi a creativităţii elevilor;
Consolidarea acumulării de cunoştinţe din punct de vedere al folosirii ulterioare a acestora;
Realizarea învăţării interdisciplinare, interactive, centrate pe elev, folosind metode euristice;
Dezvoltarea deprinderilor necesare bunei desfăşurări a activităţilor individuale şi în echipă.


Obiective

Calculatorul a fost realizat pentru a-l sprijini pe om, pentru a-l ajuta în prelucrarea, transmiterea şi prezentarea informaţiilor.
Trebuie avut în vedere că un om de succes din viitorul apropiat va trebui să ştie să acceseze, să interpreteze şi să prezinte informaţia.


Motto:

”Ascult şi... uit, Văd... şi ţin minte, Fac şi... înţeleg!”
Vechi proverb chinezesc

„Ceea ce urmează să facem după ce am învăţat, învăţăm să facem numai făcând!„
Aristotel

„Omul învinge natura supunându-i-se."
BaconÎndrumător:

Dr. DIANA CHIHAIA
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. Elena David
Școala Gimnazială Nr. 1 Zănești, jud. Neamț


Valorificarea resurselor IT&C
în lecțiile de fizică

Competenţe în comunicare – Performanţă în educaţie

Program de formare destinat cadrelor didactice din învăţământul
preșcolar, primar, gimnazial și liceal
Full transcript