Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Il-poeżija "Waħdi" ta' Rużar Briffa

No description
by

Davinia Sammut

on 9 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Il-poeżija "Waħdi" ta' Rużar Briffa

Il-poeżija "Waħdi" ta' Rużar Briffa
Xi tfisser il-kelma 'waħdi' għalik ?
Rużar Briffa
Rużar Briffa twieled il-Belt Valletta fl-1906.
Studja l-Liċeo u fl-Univerista` ta’ Malta u sar tabib fl-1931.
Meta kien għadu student waqqaf l-Għaqda tal-Malti (Universita`) flimkien ma’ Ġuże` Bonnici biex iħeġġu lill-istudenti jiktbu letteratura bil-Malti.
Iżżewweġ darbtejn minħabba li mietet l-ewwel mara tiegħu.
Rużar Briffa jibqa’ mfakkar għall-poeżiji romantiċi tiegħu, li huma melodjużi daqs kemm malinkoniċi.
Waħdi tlajt
l-għoljiet xemxija
taż-żgħorija;
ħadd ma qalli x'għandi nsib..
bogħod .. jew qrib..
It-tieni strofa
Waħdi sibtha l-lehma tiegħi
dakinhar li tgħannqet miegħi
is-Sbuħija!
Xi ħaġa pożittiva jew negattiva li tħossok hekk?
Meta tħossok waħdek liema kanzunetta tisma'?
Waħdi..
Waħdi ta' Rużar Briffa
L-ewwel strofa:
żgħorija :
meta
kien żgħir
lehma:
ispirazzjoni
It-tielet strofa
Lejl u nhar,
Ġunju...Frar...
kollox xorta mingħalija,
basta l-ħajja dejjem ħajja.
Hekk għaddew...
leħħu...ntfew...
l-isbaħ snin,
minn ġuf dinja qerredija..
misruqin.
leħħu:
iddawlu
Ir-raba' strofa:
'Mma fil-ħarba ta' snin twal
tbiddlu d-dwal...
kollox jagħti fis-sewdieni..
aktarx tinsa l-lewn ewlieni..
Il-ħames strofa:
'Mma s-sbuħija għadha miegħi
taqsam ferħ u dwejjaq tiegħi...
Is-sitt strofa:
Għadni dejjem, dejjem jien,
anki jekk kiebi w għajjien:
il-poeta taż-Żgħorija..
il-poeta tas-Sbuħija.
kiebi:
batut
ħafna
Tema :
Poeżija awtobijografika

Il-poeta ħadem bis-sħiħ biex waħdu sab l-ispirazzjoni tal-poeżija.
L-isbaħ żmien għalih kien dak taż-żgħorija ( tat-tfulija).
Aktar kemm għadda żmien, il-poeta kellu jaffronta bosta problemi.
Minkejja d-diffikultajiet, permezz tal-poeżija ( Sbuħija) xorta baqa' l-poeta taż-żgħorija u tas-sbuħija.
Il-Binja
Strofi:

Kemm għandha strofi din il-poeżija?
Taħsbu li huma ndaqs?
Termini Letterarji
Afereżi:
"'
Mma"
, v.19 It-twaqqigħ ta' ittra fil-bidu ta' kelma.
Epiżewski:

"dejjem dejjem"
v.25 Repetizzjoni ta' kelma fl-istess vers.
Metafora:
"
Waħdi tlajt l-għoljiet xemxija taż-żgħorija"
v.1-3 Meta nxebbah mingħajr ma nuża 'bħal' ,'daqs' u 'qisu'
Personifikazzjoni:
"
l-lehma tiegħi dakinhar li tgħannqet miegħi
" v. 7-8 Meta nagħti azzjonijiet umani lill-oġġetti.
Full transcript