Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

!mpulse Voorlichting

No description
by

Ralph de Jong

on 30 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of !mpulse Voorlichting

Kennismaken, nieuwsgierig maken, Q&A.
Wat wilt u weten?
WAT IS HET DOEL?
DOEL VAN PRESENTATIE
COMMUNITY
KATAPULT
Leerlingen en teamleden samen verantwoordelijk

Eed van !mpulse - Living Values

Verbindende School

Binnenschoolse stage

Maatschappelijke stage

2 uur per week op het rooster voor iedereen
Horeca Community, Ontvangst Community, Tuin Community, Lees Community,
Toneel Community, Sport Community, Muziek Community, Archeologie Community,
DJ Community, Ontspan Community, enzovoort.
Instagram: Impulse058 Facebook: Impulse058
http://www.piterjelles.nl/impulse
IN EEN NOTENDOP
!MPULSE LEER- EN LEEFGEMEENSCHAP
Leerling, ouders, coach en team
COACHING
Maatwerk via individuele leerplannen (ILP)
INDIVIDUELE LEERROUTES
Kleinschalige leer- en leefomgeving
1. Ruimte voor eigen leerproces
2. Samen leren samen leven
3. Levensecht, in de samenleving

VMBO-T, HAVO, VWO + intake

Definitief niveau-advies na leerjaar 3.

Leergebieden en vakken op het rooster

Leerlinggestuurde projecten (Setting)

Community

Coaching
ROOSTER LEERJAAR 1
leraar in opleiding op !mpulse
Rondleiding en/of dag meedraaien

Intake - sollicitatiegesprek op !mpulse

De Katapult (3-daagse) Introductiekamp

Intervisiegroep - schoolopleider

Maandelijkse teambijeenkomst

Innovatief speelveldvoor jonge professional
LIO en MINOR op !mpulse
ROOSTER

VASTE SCHOOLTIJDEN

COACHING

LEREN LEREN

COMMUNITY TIJD

SETTINGTIJD

BLOKKEN VAN 90 MINUTEN

LEERGEBIEDEN EN VAKKEN

LEERPLEIN ONDERBOUW

PLANNING

WEKELIJKS OUDERBULLETIN

PERIODEPLANNING

JAARPLANNING

MAATWERK IN HET ROOSTER
Leerlinggestuurd leren in een project
SETTING OP !MPULSE
'Teamleden vertrouwen mij'
Settinghandboek (leerling, team, ouders, studenten)

Onderdeel van Portfolio. Komt periodiek terug in Portfoliogesprek met ouders en coach
Leerlinggestuurd project
Tijdsbesteding in overleg
met coaches
WISKUNDE
Sport & Spel
Mens & Maatschappij
Mens &
Natuur
Nederlands
Kunst & Cultuur
Frans
Duits
Engels
SETTING
onderwerp
voorbeelden
:
Chocolade
Jongens
Mode
Facebook
Games
Turnen
London
Auto
Criminaliteit
Hersenen
SETTING
Match leerling-ouders-school
INTAKEGESPREK NIEUWE LEERLINGEN
Inschrijvingsformulier Piter Jelles !mpulse

Uitnodiging vanuit !mpulse met vragen

Leerling centraal tijdens gesprek

Start van samenwerking

Eed van !mpulse

Niveau basisschool bepalend
"Een leerling is niet een lege fles die moet worden gevuld, maar een smeulend vuurtje dat moet worden aangewakkerd."

M. de Montaigne
VMBO-TL - HAVO - VWO
ANNO 2005
Expeditie !mpulse - Open plek

Gezamenlijke begeleiding kamp

Activeren persoonlijke doelen

Kennismaking nieuwe teamleden

Leerling-gestuurd leren in projecten
SETTING OP !MPULSE
Settingbegeleider
- Start afdelingen op (en sluit af, zet ruimte klaar en ruimt op in samenwerking met leerlingen)
- Maakt (en bewaakt) afspraken mbt werkklimaat
- Controleert aanwezigheid en noteert absentie
- Brengt settinggroepen in kaart qua indeling, onderwerp en doelen.
- Is actief in het bevragen en ondersteunen van de groepen.
- Daagt uit, verlegt grenzen, confronteert en zet leerlingen in een actieve rol.
- Observeert en registreert het groepsproces
- Is verantwoordelijk voor de eindevaluatie op het proces
- Volwaardig teamlid, voorbeeldfunctie - mobiel, kleding, koffie?
- Data: 17 november, start setting, 5 december: geen setting ivm Sinterklaas, 22 december: geen setting, 9 januari: geen setting, 16 januari: evaluatie, 19 januari: settingpresentaties op de NHL.
Persoonlijke begeleiding

Centraal aanspreekpunt

Team actief

Ontwikkelingsgericht

Schoolopleider actief
STRUCTUUR !MPULSE LEEUWARDEN
B. Netwerk in beeld

Database van relaties en expertise

Extern deskundigen voor lessen

Ouder betrokkenheid in beeld
(interview, gastles, stageplek)

Stageplekken voor leerlingenA. Opleiden op !mpulse

Studenten MBO (onderwijsassistent)

Studenten NHL (WPL 1,2,3,4)

Studenten NHL (deeltijd)

Studenten RUG (LIO fases)

Studenten ALO

Intake en sollicitatieprocedure

C. Expertise in beeld en gedeeld

Profiel van alle teamleden

Actief met elkaar en voor elkaar

Teamactiviteiten

Individuele begeleiding
C. Stagecentrum voor leerlingen

Stagecoordinatie voor leerlingen

Stagecontracten, stagerapportages

Maatschappelijke projecten

Communitystelsel !mpulse (C.C.)
MEER INFO EN CONTACT
WEBSITE: impulse.piterjelles.nl
RONDLEIDING
HANDOUT
FACEBOOK: Impulse058
INSTAGRAM: Impulse058
CONTACT: MHoff@pj.nl

OPEN DAGEN:
7 en 11 februari
DOEMIDDAGEN:
28 februari en 3 maart
"!mpulse Leeuwarden is erin geslaagd vorm en inhoud te geven aan onderwijs dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en een groot beroep doet op zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen. De inzet en professionaliteit van de leraren is een belangrijke voorwaarde voor deze kwaliteit.
Het schoolklimaat is buitengewoon plezierig en stimulerend. De omgang tussen docenten en leerlingen getuigt van wederzijdse waardering. De begeleiding, ondersteuning en coaching van de individuele leerling is een opvallend sterk punt van de school."
Onderwijsinspectie
Rapport havo-vwo, april 2015
Persoonlijke ontwikkeling
Teambuilding (coachkring)
Portfoliogesprek 4 x per jaar
Coach voor meerdere jaren
Opdracht: Vouw een vliegtuig!
Intrinsieke motivatie centraal Onderwerp is vrij Zelfstandig of in groepen
Competenties verwerven: zelfsturing, samenwerken, plannen, communiceren, reflecteren

Levensechte leerervaring, uitwerking is vrij: toneelstuk, krant,presentatie, vlog, website, artikel, werkstuk, etc.
Extern deskundige is verplicht (2 interviews met expert)

Betekenisvolle leeromgeving - Inhoud van de vakken is gekoppeld aan de setting
COMMUNITY
Binnen !mpulse bouwen met z'n allen aan de community.

We werken vanuit de waarden van de Verbindende School

2 uur per week heb je het onderdeel community op het rooster.

Elke community draagt bij aan de school. Er is de mogelijkheid om jouw eigen community op te richten.
Horeca Community, Ontvangst Community, Tuin Community, Lees Community,
Toneel Community, Sport Community, Muziek Community, Archeologie Community,
DJ Community, Ontspan Community, enzovoort.
LEERPLEIN
Leerplein

Verrijking en passie
Gastworkshops
Extra verdieping
Maatwerk
Vraaggestuurd
Leerling vraagt
Of docent stuurt en leerling vraagt.
Remedial teaching
Full transcript