Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Krąg kulturowy - Latynoamerykański

No description
by

Aleksandra Kapela

on 8 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Krąg kulturowy - Latynoamerykański

Dla mieszkańców Kręgu Latynoamerykańskiego niezwykle ważne są:
-przywiązanie do tradycji i rodziny
-silna wiara(
katolicyzm z wpływami wierzeń ludowych i elementami kultury indiańskiej)
-obrzędowość
-umiłowanie muzyki i tańca


Krąg kulturowy - Latynoamerykański
Rynek pracy
Stopa bezrobocia
W 2011 r. stopa bezrobocia w kręgu w ogólnej liczbie spadła (dane z 12 z 17 krajów). Istnieje znaczne zróżnicowanie między krajami, jednak jedne z największych spadków można zaobserwować w Panamie (gdzie stopa bezrobocia spadła o 2,3 punktów procentowych), Ekwadorze (o 1,6), Chile (o 1,1) i Kolumbii(o 0,9 ).
Proste średnie wskazują, że postępy w zwalczaniu bezrobocia wystąpiły głównie w Ameryce Południowej, gdzie spadło ono o 0,6 punktu procentowego, podczas gdy w krajach północnych Ameryki Łacińskiej to zmniejszył się o 0,4 punktów procentowych. Wzrost o 0,2 odnotwano natomiast na terenie anglojęzycznych Karaibów, zgodnie z ogólnym wzrostem w każdym podregionie.


Przemysł
Ameryka Łacińska opiera się całkowicie na rozwijających się i wschodzących rynkach . Krajem przodującym we wzroście regionu jest
Brazylia

. Około połowa krajów w regionie są klasyfikowane jako kraje o niższych średnich dochodach (na przykład : Peru , Boliwia , Kolumbia , Panama ) Druga połowa jest sklasyfikowana jako kraje o wyższych średnich dochodach ( np. :
Brazylia , Meksyk , Argentyna, Chile
) Największymi krajami kręgu kulturowego są
Brazylia , Meksyk , Argentyna , Wenezuela , Kolumbia i Chile
. Gospodarki te są napędzane głównie przez produkcję surowców , takich jak olej , srebro i kukurydza, ale wzrost w usługach takich jak telekomunikacja ma również duży wpływ na ich gospodarkę. Ze względu na fakt, że wszystkie kraje kręgu są tymi rozwijającymi się i o wschodzących rynkach , budowa infrastruktury i rozszerzenie usług bankowych są charakterystyczne dla wielu z nich. Jest to szczególnie charakterystyczne w odniesieniu do
Brazylii
, ponieważ jest miejscem siedziby największego producenta stali w Ameryce Łacińskiej , a także czterech największych banków.
Bibliografia:
Elvira M., Davilla A., “Managing Human Resources in Latin America.An Agenda for International Leaders ”, New York, 2005
Harrison L., Huntington S., "Culture & Behavoiurs of Elite in Latin America" w:"Culture Matters. How Values Shape Human Progress" (), New York, 2000
Tinoco E., Bárcena A., "The Employment Situation in Latin America and Carribean" ECLAC/ILO, vol.6, 2012
Dembicz K., "Wyspy starości na morzu demograficznym Ameryki Łacińskiej" W: "Współczesne problemy demografii w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne", „Studia Ekonomiczne”Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011
Opala M., Łukasiewicz A., "Biznes międzykutorowy, przyczyny i skutki zakłoceń w komunikacji ",Warszawa, 2010
http://www.pmi.org/en/Professional-Development/Career-Central/Job-Market-to-Watch-Latin-America.aspx
krąg Latynoamerykański - inaczej zwany Kręgiem Ameryki Łacińskiej, obejmuje :
-wyspy Mora Karaibskiego
-kraje Ameryki Środkowej
-kraje Ameryki Południowej
granicę z angloamerykańskim kręgiem kulturowym stanowi rzeka Rio Grande

łącznie 20 krajów i 9 autonomii Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej
Co obejmuje krąg latynoamerykański?
Termin po raz pierwszy pojawił się w 1856 r. w pismach kolumbijskiego pisarza i publicysty, żyjącego i tworzącego na emigracji w Paryżu Jose Marii Torresa Caicedo. Niemal równocześnie zaczął używać takiej nazwy pisarz
chilijski Francisco Bilbao.
Pomimo niepewności rynku pracy w omawianym kręgu kulturowym, stabilny wzrost gospodarczy zapoczątkował popyt na pracę. Zatrudnienie w regionie od 2008 do 2012 roku urosło o 0.5 punktów procentowych i wzrasta powyżej poziomu sprzed kryzysu zbliżając się do historycznego szczytu . Tendencja ta była szczególnie widoczna w Chile ( 1,8 punktu procentowego ) , Kolumbia ( 1,5 procent punktów) i Kostaryka ( 1,4 punktu procentowego ) oraz solidna w Urugwaju ( 1 punkt procentowy ), Republice Dominikańskiej (0,9 punktu procentowego) , Argentyna ( 0,8 punktu procentowego ) ,Barbados i Panama ( oba o 0,7 punktu procentowego ) . Obecnie tendencja wziąż jest wzrostowa.
W krajach dla których dostępne są dane, spadek bezrobocia kobiet i mężczyzn w kręgu latynoamerykańskim podczas ostatnich latbył podobny. Wyjątek stanowi Dominikana, gdzie stopa bezrobocia wśród kobiet wzrosła o 1,3 punktu procentowego, natomiast stopa bezrobocia mężczyzna wzrosła o 0,5 punktu procentowego. Na drugim znajduje się Panama gdzie bezrobocie wśród kobiet spadła o 3,9 punktów procentowych, podczas gdy dla mężczyzn było to spadła 1,2 punktu kobiet i mężczyzn wykonywania podobnie w 2011 r., Największa luka między bezrobociem kobiet i mężczyzn odnotowana została na Dominikanie (kobiety są tu bezrobotne 1,9 razy częściej niż mężczyźni). Najmniejsze różnice w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn zaobserwowano natomiast w Meksyku.

W 11 krajach z kręgu, dla których dostępne są dane odnaleźć różne rodzaje zmian bezrobocia wśród młodzieży w odniesieniu do roku 2010-2012. W Meksyku, Peru i Republice Dominikańskiej, stopa bezrobocia wśród młodzieży wzrosła, podczas gdy w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Jamajce, Panamie, Urugwaju i Wenezueli spadła, osiągając ceny sprzed kryzysu. W Meksyk i Peru, wysoka stopa bezrobocia młodzieży wzrosła, mimo spadku ogólnej stopy bezrobocia pomiędzy 2012 i 2010 roku
Demografia
W ostatnich 50 latach średnia wartość regionalna
wskaźnika oczekiwanej długości życia
wydłużyła się o ponad 20 lat.
W 1950 roku przeciętny Latynoamerykanin żył 50 lat, a Latynoamerykanka 53, w 1970 − odpowiednio 58 i 63, natomiast w 2010 roku różnica między obiema płciami powiększyła się jeszcze bardziej, osiągając wartość 6,5 roku. Aktualnie mężczyźni dożywają średnio 70,5, a kobiety 77 lat. Najdłużej żyją
Chilijczycy
(79,1), Kostarykanie (79,4), Kubańczycy (79,1), Portorykańczycy (79,4) a także mieszkańcy Barbadosu (78,2). Najszybciej starzejącym się społeczeństwem wydaje się obecnie
Kuba
. Liczba osób powyżej 60. roku życia w tym kraju osiągnęła w 2010 roku prawie 2 mln, co stanowi prawie
20% ogólnej liczby mieszkańców
wyspy, a w stosunku do 2009 roku wzrosła o 0,4%. Według Kubańskiego Narodowego Urzędu ds. Statystyki i Informacji, grupa ta przewyższyła liczebnie młodzież w wieku 10-19 lat. Ze względu na stopień zaawansowania procesu starzenia się, biorąc pod uwagę udział ludności powyżej 60. roku życia w ogólnej liczbie mieszkańców, można stworzyć klasyfikację państw Ameryki Łacińskiej. Według danych z 2000 i 2010 r. wyraźnie kształtują się cztery grupy państw5:
I − w początkowej fazie starzenia się (Belize, Boliwia, Gwatemala, Gujana
Francuska, Haiti, Honduras, Nikaragua, Paragwaj);
II − na etapie umiarkowanego starzenia się (Bahamy, Brazylia, Kolumbia,
Kostaryka, Ekwador, Salwador, Gujana, Jamajka, Meksyk, Panama, Peru,
Dominikana, St. Lucia, Surinam, Wenezuela);
III − w zaawansowanej fazie umiarkowanego starzenia się (Antyle Holenderskie,
Argentyna, Chile, Gwadelupa, Trynidad i Tobago);
IV − o zaawansowanym procesie starzenia się (Barbados, Kuba, Martynika,
Portoryko, Urugwaj).
Realne płace minimalne dla 17 krajów (z dostępnych informacji ), wzrosły w 13 krajach i spadły w 4. Większość z tego wzrostu miało miejsce w
Urugwaju
( 15,7 %), a następnie
Peru
( 9,6 %),
Boliwii
(9,2%) ,
Gwatemali
(7,1%) ,
Ekwadorze
(5,3 %) i
Nikaragui
(4,7 %) . Pozostałe wynoszą poniżej 3,0%. Minimalne realne wynagrodzenie nieznacznie spadło w
Salwadorze
( -0,2% ) i
Hondurasie
( -0.3 %) , a spadł znacząco w
Panamie
( -5,5 %) i
Wenezueli
( -5,2% ) .
W skrócie, to analiza potwierdza , że w 2011 i 2012 roku, rynek pracy odradza się po kryzysie z 2009, stopa zatrudnienia rośnie , bezrobocie spada, a rynek pracy osiąga pewne wzloty ( poziom zatrudnienia) i upadki ( stopa bezrobocia ) nie widziane od połowy lat 1990 .
Stworzonych zostało także więcej nowych miejsc pracy. Niestety jednak nie zmniejszyły się luki pokoleniowe i te zależne od płci .

Warunki zatrudnienia
Wartości
Kultura narodowa
Kultura tego kręgu kulturowego jest niezwykle bogata. Bogactwo to jest wytworem wielu czynników, w tym:
• Prekolumbijskich kultur , których znaczenie jest dziś szczególnie godne uwagi w takich krajach jak Meksyk, Gwatemala, Ekwador, Peru, Boliwii i Paragwaju.
• Europejska kultura kolonialna , dzięki historii regionu (kolonizacji przez Hiszpanię, Portugalię i Francję). Wpływ Europejskiej jest szczególnie widoczny w tak zwanej

kulturze wysokiej
, jak np. literatura, malarstwo i muzyka. Co więcej, ta imperialna historia pozostawiła trwały ślad w językach, które są utrzymały się w centranej części kręgu (w tym na Karaibach), Ameryce Północnej i Południowej.
• XIX - XX-wiecznej imigracji (np. z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji i Europy Wschodniej) i przez to przekształcenie krajów takich jak Argentyna, Urugwaj, Brazylia (zwłaszcza na południowym wschodzie i w południowych regionach), Kuba, Chile, Wenezuela i Meksyk (szczególnie Region Północny).
• Chińskie , indyjskie , i japońskie imigracje i robotników, którzy przybyli w celach handlowych i ich wpływ na kulturę Brazylii, Kuby, Gwatemali, Meksyku, Panamy i Peru w dziedzinach, takich jak żywność, sztuka, tradycje kulturowe i muzyka.
• Wprowadzenie niewolników z Afryki, które miały duży wpływ m.in na muzykę, kuchnię i religię, zwłaszcza w krajach takich jak Dominikana, Brazylia, Panama, Peru, Wenezuela, Kolumbia, Haiti, Kuba, Meksyk i Puerto Rico.Kultura kręgu latynoamerykańskiego cechuje się bezpośredniościa i duża ekspresja. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych normach.
Kontakt wzrokowy:
-patrzenie prosto w oczy to oznaka szacunku i zrozumienia, dlatego podczas rozmów handlowych z przedstawicielami tych społeczności utrzymywanie kontaktu wzrokowego jest wręcz wskazane, choć i tu należy zachować umiar, gdyż intensywny kontakt wzrokowy pomiędzy mężczyznami w przypadku kultur latynoamerykańskich może wzbudzić agresję.
Komunikacja niewerbalna i parawerbalna:
podczas komunikacji stosuje się dużo intensywnej gestykulacji i mimiki, patrzy się rozmówcy w oczy, kontakt przez dotyk jest częsty, dystans między ludźmi mały, a głos nadawcy komunikatu jest głośny, mowa szybka i ton głosu zmienny. Cisza nie jest akceptowana.
Ceremonialność:
Dla członków kultur ceremonialnych istotne jest tytułowanie osób, z którymi ma się kontakt, lub co najmniej zwracanie się do nich z szacunkiem, używając zwrotów Pan/Pani. Zrytualizowana jest czynność wymiany wizytówek i dużą wagę przywiązuje się do ubioru.
Style komunikowania się
Uwaga - w kulturze bezpośredniego kontaktu spodziewaj się soczystych buziaków na powitanie
Pomimo dużej ceremonialności przybycie na imprezę nieformalna na czas jest niegrzeczne
Rozmowy biznesowe:
Sport – w szczególności piłka nożna jest dobrym tematem do konwersacji w biurze lub w trakcie spotkań.
Zdecydowanie unikaj też słowa „nie” w negocjacjach.
Poprzez kolonizację terenów (głównie przez Hiszpanów i Portugalcyków) wiara katolicka łatwo, choć raczej powierzchownie zakorzeniała się wśród ludności indiańskiej i metyskiej, a później murzyńskiej, przyjmując formę wiary ludowej,
w której odbicie znajduje wiele wierzeń i obrzędów zaczerpniętych z pierwotnych kultów indiańskich (np kult huacas)
Wzrost ludności, wiąże się z przeludnieniem niektórych obszarów. Na wsiach gdzie jest wysoki przyrost naturalny przeludnienie jest największe. Skutkiem tego jest rosnące bezrobocie na wsiach a tym samym pogorszenie warunków bytowych ludności wiejskiej. Ludność wiejska w poszukiwaniu lepszych warunków życia migruje do miast. Intensywna migracja do miast, powoduje, że miasta stają się przeludnione i brakuje miejsc pracy w szczególności dla ludzi młodych w wieku produkcyjnym. W latach 50-tych XX wieku główny procent ludności Ameryki Południowej stanowili mieszkańcy wsi. Dziś około 75% mieszkańców Ameryki Poł. stanowią ludzie mieszkający w większych lub mniejszych miastach Argentyny, Urugwaju, Wenezueli czy Brazylii. Jedynie w Gwatemali i Salwadorze większość stanowią mieszkańcy wsi.
kultura ekonomiczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kultura ekonomiczna stanowi część szeroko rozumianej kultury, dorobek społeczeństwa wpływający istotnie na otoczenie, w którym zachodzą procesy ekonomiczne, a także na wzory zachowań ludzi, jakość stosunków międzyludzkich w organizacjach oraz warunki rozwijania wiedzy o procesach ekonomicznych. Dotyka tego jak myślą i zachowują się ludzie w danym regionie, co przekłada się na ich pracę.
W Kręgu Latynoamerykańskim istnieje kilka czynników istotnie wpływających na kulturę ekonomiczną:
oddanie mieszkańców kręgu religii i obrzędom
-
często praca podporządkowana jest religii
podział na dwie sfery życia: prywatno/rodzinną i pozarodzinną/
-wrogą i obcą, dlatego często można zaobserwować rodzinne firmy, gdzie brak jest pracowników niespowinowaconych z rodziną
zamiłowanie do kultywowania tradycji i „sjesty”
– wiąże się z niskim etosem pracy i stawianiem jej nisko w klasyfikacji swoich potrzeb i wartości
ambiwaletna postawa do bogacenia się
– najważniejsze jest aby to rodzina była „bogata w miłość”, mieszkańcy kręgu wolą żyć w biedzie ale szczęśliwi

Kultura na co dzień
Polecam:
Ryszard Kapuściński o Ameryce Łacińskiej:
http://wyborcza.pl/kapuscinski/0,104959.html
Wielu międzynarodowych pracodawców może być zaskoczonych, że np. pracownicy z Meksyku lubią wykonywać swoją pracę w obecności takich obrazów religijnych jak Matki Bożej z Guadalupe
Zarządzanie zasobami ludzkimi podporządkowane jest kulturze społecznej i ekonomicznej Kręgu, zauważyć tu można:
-
traktowanie firmy i pracowników jak rodziny
– z wyjątkiem Argentyny i Kostaryki region charakyruje mocny kolektywizm i paternalistyczny styl przywództwa
-
istnienie statusu posiadania –
(np. w Chile ze względu na płeć) i hierarchii, jednak przy jednoczesnej silnej potrzebie skracania dystansu włądzy (tworzenie komitetów, które symbolizują egalitarnego ducha wśród wszystkich członków organizacji)
-
lojalność wobec grup pierwotnych
–pierwszej firmy, pierwszego stanowiska, pierwszego szefa
- pracownicy cenią stosunki społeczne oparte na
osobistej komunikacji i empatii
, pojęć, które są niezbędne do pracy zespołowej.

-Uwaga dla kobiet. Jeżeli nie potrafisz tańczyć tanga i chcesz być wyłącznie obserwatorem, lepiej nie łap kontaktu wzrokowego z mężczyznami. Wymiana spojrzeń jest zaproszeniem na parkiet.
Full transcript