Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Status zawodowy tłumacza przysięgłego

No description
by

Aleksandra Serwotka

on 22 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Status zawodowy tłumacza przysięgłego

Aleksandra Serwotka
Joanna Zabraniak

Plan prezentacji
1. Kim jest tłumacz przysięgły?
2. Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
3. Odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego.
4. Status tłumacza przysięgłego w innych krajach.

1. Kim jest tłumacz przysięgły?
2. Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
3. Odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego.
Status zawodowy tłumacza przysięgłego oraz prawne aspekty wykonywania tłumaczeń poświadczonych
Status zawodowy tłumacza przysięgłego reguluje
ustawa z dnia 25 listopada 2004 r.
o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 88 kodeksu spółek handlowych, zawód tłumacza przysięgłego uznaje się za jeden
z
wolnych zawodów
.

Jest to także
zawód zaufania publicznego
.
4. Status tłumacza przysięgłego
w innych krajach.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?
Czym różni się od "zwykłego" tłumacza?
Do czego zobowiązany jest tłumacz przysięgły?
Czy tłumacz przysięgły może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji lub organów administracji publicznej?
Pieczęć tłumacza przysięgłego
Repertorium
Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego
"Wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych (...)"
Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?
Na czym polega egzamin na tłumacza przysięgłego? Gdzie i kiedy się on odbywa?
Kto jest w komisji egzaminacyjnej?
A co jeśli nie zdamy egzaminu?
Co dzieje się po zdaniu egzaminu?
"Mając świadomość znaczenia moich słów
i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową".
Lista tłumaczy przysięgłych
KODEKS TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Uchwała Rady Naczelnej PT TEPIS
z 31 marca 2005 r. opracowana przez Komitet Redakcyjny KTP
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.
Sposób przeprowadzania egzaminu reguluje rozporządzenie Min. Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego.
Niemcy: Übersetzer i Dolmetscher
Rosja: tłumaczenie notarialnie poświadczone
Hiszpania: tłumacz akredytowany
i tłumacz przysięgły
Wielka Brytania: tłumaczenie certyfikowane
Zawieszenie w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego
Skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych
Kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej
Full transcript