Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Likhet og ulikhet

Sosiologi
by

Tor Henrik Mikkelsgård

on 16 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Likhet og ulikhet

Utjevningspolitikk Utjevningspolitikk er en sentral strategi i Skandinavia – ønsket om å redusere forskjeller i makt- og livsmuligheter.
 
Eksempler kan være:

Kvoteordninger. Vanligst er kjønnskvotering i yrker/utdanninger der det ene kjønnet er underrepresentert, men også kvotering av mennesker med minoritetsbakgrunn – som ved Politihøgskolen.
Øremerking. Som at alle offentlige utvalg skal ha kvinnelig representasjon.
Subsidier og overføringer. Direkte eller indirekte økonomiske overføringer for å støtte bestemt virksomhet/bestemt område
Ordninger for minoriteter. For eksempel tilrettelagt undervisning, morsmåls- undervisning osv.
Skatter og sosialpolitikk. For eksempel redusert skatt i Nord-Troms og Finnmark, økonomisk hjelp til borgere som av ulike grunner har økonomiske vansker osv. Likhet som nøkkelverdi
 
Sosial likhet: om å ha like muligheter og rettigheter
Kulturell likhet: om å ha felles virkelighetsforståelse
 
Sosial og kulturell likhet gikk hånd i hånd i store deler av det 20. århundre. For å oppnå likhet, skulle det norske folket:
 
ha samme forståelsen av historien
ha samme verdigrunnlag
kunne finne gode alternativer i norsk musikk, billedkunst og litteratur (også noen som ønsket ett felles skriftspråk)
 
Senere ble sosial likhet et viktig mål for Arbeiderpartiet, som hadde makten det meste av tiden fra 1930 til slutten av 1900-tallet. En rekke tiltak ble innført for å styrke den sosiale likheten, som: skattlegging (jo mer du tjente, jo mer kunne du betale i skatt)
beskatning på luksusvarer, enhetsskolen (alle skulle lære det samme), subsidier til distriktene og sosial boligbygging. © H. Aschehoug & Co. www.lokus.no DEL V - MAKT
22 Likhet og ulikhet Blir det større ulikhet i Norge? Utjevningspolitikk har gjort Norge til et av landene i verden med størst grad av resultatlikhet – men det er lite som tyder på at sosial ulikhet vil forsvinne med det første.
 
Er dette mulige varsko?

Forskjellene i inntekt har økt siden 1970-årene
Tilgang til private helsetjenester og privatskoler kan være forbeholdt noen få (avhengig av økonomisk status og bosted)
Nye grupper blir marginalisert (skyves i ytterkantene i samfunnet fordi ingen ser behovet for deres bidrag, som eldre arbeidstakere, enkelte innvandrere etc.). I Norge har man de siste tiårene forsøkt å realisere sosial likhet uten kulturell likhet (vi lever i et flerkulturelt samfunn).

I store deler av det 20. århundret var det viktig å fremme likhet som ideal. Alle skulle få de samme mulighetene.

De siste tiårene har likhetstanken blitt kritisert. Det er også større toleranse for kulturelle forskjeller.

Viktig å skille mellom sjanselikhet (likhet for loven) og resultatlikhet (minst mulig forskjeller i sluttresultatet). For enkelte er ikke hytta lenger et lite krypinn i skogen eller på fjellet. Vi har det best i verden? Et hyggelig helhets-bilde av Norge; de siste årene har vi ligget øverst på FNs levekårs-undersøkelse.

Den omhandler
utdanning
helsetjenester
likestilling
levealder
med mer …
Betyr det at vi er lykkeligere enn andre? Utjevningspolitikk Historisk sett var utjevningspolitikk en del av sosialistisk tenkemåte, der resultatlikhet var et mål.

I dag er alle de store partiene tilhengere av en form for utjevningspolitikk, selv om det er forskjeller på hvilke tiltak man ønsker å sette i verk. Fra Henningsvær i Lofoten HVORFOR MENER SÅ MANGE DET ER VIKTIG MED SPREDT BOSETNING? Kongen var hevet over loven. «Staten, det er meg», sa Ludvig 14. av Frankrike. Her var det
ikke engang noen formell likhet. Å stjele et brød kunne bety dødsstraff for en eiendomsløs,
mens kongen kunne gjøre akkurat hva han ville. Sosial likhet på tre nivåer Formell likhet - likhet for loven, et sentralt tema under den franske revolusjonen.

Sjanselikhet - den formelle likheten er ikke tilstrekkelig for å sikre alle lik behandling eller like muligheter i praksis, derfor kan man iverksette tiltak som kan gi alle like gode muligheter.

Resultatlikhet - måles ved å kontrollere at resultatene ikke blir for store, som for eksempel at det ikke bør være store forskjeller i helse eller skoleprestasjoner når man sammenligner ulike områder i Norge.  Sammendrag
Full transcript