Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wat past jou?

Passend onderwijs in perspectief
by

Danny Verbeek

on 6 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wat past jou?

Kernwaarden:
Aandacht
betrouwbaar
Prettig
Ambitieus
Daadkrachtig
Vakkundig
Uitgangspunten:
behoud en verstevig het goede
bied duidelijkheid over onze mogelijkheden
ga uit van de kwaliteiten van studenten en het onderwijs
Passend Onderwijs:
Zorgplicht
Vereenvoudiging financiering: afschaffing LGF, bedrag in gehandicaptenbudget in lumpsum
Verantwoordelijkheid kwalificeren zonder en met beperking naar regulier onderwijs
Professionalisering onderwijspersoneel
Samenwerking onderwijs, ketenpartners en gemeenten
Ouderbetrokkenheid
Onderwijszorgprofiel = school met breed ondersteuningsaanbod
Raadplegingen :
hoe staat het met de begeleiding en zorg in de praktijk?
En: wat is er nodig?
Invalshoek:
faciliterend, preventief, emanciperend, differentiërend
Marleen

Uitgangspunt: plaatsingsmogelijkheden
Voorwaarde: in kaart brengen begeleidingsbehoefte: Ondersteuningsmatrix
Basiszorg
=
opleidingsgebonden
+opleidingsoverstijgende ondersteuning
LEC verdeelstation:
Budget
inzet specialistische begeleiding/zorg
professionalisering
zorgstructuur
Zorgbreedte
Financiën
Budget zware zorg in lumpsum
onder kop 'gehandicapten-beleid'
Naar schatting 2,1 miljoen
Verdeling aanvankelijk naar huidige aantallen per college
plusminus 475-500 studenten
College-overstijgend Steunpunt beheert reserve
directeuren bedrijfsvoering geven er klap op
Voor wie doen we het?
Belangrijkste conclusie:
de opleidingsteams geven handelingsverlegenheid aan, zij vragen ondersteuning van specialisten.
Plaatsingsbesluit afhankelijk van:

Studenteigen factoren

zoals cognitieve capciteiten, mogelijkheid tot deelname aan groepsactiviteiten, ontwikkelingsmogelijkheden, acceptatie beperking.

Onderwijsgerelateerde factoren
zoals beschikbare middelen, mogelijkheden tot aanpassing examens, contacten beroepsveld, samenstelling lesgroep
maart 2012
augustus 2012
Expertmeetings zorgtoewijzing
Besprekingen samenwerkingsverbanden VO
Overleg Projectleider Passend Onderwijs DMO
werkgroep Intake mbo/Entree
augustus 2013
Ontwerp zorgtoewijzingssystematiek
Voorlichting MT's
Ontwerp pilot front-office Passend onderwijs
Pilot zorgtoewijzing
Pilot Studentenraadplegingen
Ontwerp professionaliseringsprogramma
augustus 2014
januari 2014
Nieuwe financieringssytematiek
Start pilot front-office Passend onderwijs
Vaststellen zorgprofielen per college
Uitvoer professionaliseringsprogramma
Opstellen protocol ouderbetrokkenheid
Vormgeving regionale samenwerking gemeente en jeugdzorg
Januari 2015
Afschaffing LGF
(overgangsperiode)
Regionale afstemming zorgprofielen met andere ROC's
Full transcript