Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PSS Prosjekt Samordning og samhandling

No description
by

Fredd G Rundevold

on 23 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PSS Prosjekt Samordning og samhandling

IKT- og arkivavdelingen har i samarbeid med alle skolene og Opplæringsavdelingen igangsatt et samordnings- og samhandlingsprosjekt (PSS).

Målet er å effektivisere avdelingenes arbeidsmåter og sikre god kvalitet på arbeidet som gjøres gjennom å endre måten det jobbes på slik at samarbeid med og involvering av kollegaer skjer i langt større grad enn tidligere.

Bedre samarbeid, informasjonsflyt og kompetansedeling er hovedstikkord for prosjektet. Rutinebeskrivelser:

R001: Brukerhjelp
Bruker melder alle IKT-relaterte spørsmål/feil ol - som ikke løses på den enkelte skole/lokasjon, jf R002 - til brukerhjelpen via e-post (F07) og/eller SupportPoint selvbetjening (F06) . Brukerhjelpen vurderer henvendelsen og beslutter ut i fra egen kompetanse (F018) å besvare hendvendelsen selv (F026), eller...

I begge tilfeller registreres hendvendelsen i SupportPoint Servicedesk (F20/21) for arkivering/FAQ og ressurs for del & bruk (F025). Rutinebeskrivelser:

R001: Brukerhjelp
...dersom egen kompetanse ikke finnes på området, å sende hendvendelsen videre til en av K0X-gruppene (F022) som løser henvendelsen og melder tilbake til bruker (F031) via SupportPoint selvbetjening (F06) eller MS Lync (F010).

I begge tilfeller registreres hendvendelsen i SupportPoint Servicedesk (F20/21) for arkivering/FAQ og ressurs for del & bruk (F025). "Expect the unexpected" Utviklingsteamet (F09) skal være fyrtårnet/spydspissen innenfor
IKT i RFK og har et ambisiøst, overordnet mål: Teamet skal holde seg oppdatert og gjøre seg kjent med "Breaking News/alt nytt" innenfor skolerelatert/pedagogisk bruk av IKT. Dette gjelder såvel for hardware (bl a alle nye devicer/dingser) som for software og ikke minst internettbaserte tjenester/services.

Teamet skal videre vurdere og foreslå å gå videre innenfor aktuelle områder samt avslå videre utvikling innenfor områder som ikke er formålstjenlige for RFK eller ikke kan la seg integrere i gjeldende strukturer/systemer.

Teamet skal søke deltakelse i større regionale og nasjonale IKT- utviklingsprosjekter. R006: Utviklingsteam
...

For saker som teamet vurderer som "har livets rett"/realiserbare, kan det opprettes Prosjektrom (F011) på RFK sin nye nettportal.

I Prosjektrommet deltar de som Utviklingsteamet mener er formålstjenlige for hvert prosjekt. "Access anywhere, learn everywhere" "Always to create great services" "When you're working with someone, come to it with the attitude of "my friend's amazing." And sure enough, they are." Hvordan samarbeide og dele?

Samarbeid i K-grupper
Bruk av FAQ'er
Utveksling av fagpersoner
Hospitering
Lån og utlån av lokaler, maskiner, utstyr og lignende
Interne og eksterne kurs
Bedriftsbesøk
Mentorordning og bruk av fagpersoner i virksomhetene som veiledere Kompetansegrupper:
Alle prosjektdeltakere vil tilhøre en eller flere kompetansegruppe(r): K-gruppe.

Tilhørighet baseres primært på nåværende kompetanse, sekundært på interesseområder og fremtidig kompetanse. Den enkeltes kompetanse vil fremkomme av Kompetansekartlegging som utføres som en kontinuerlig prosess med registrering/oppdatering min 4x/år i HRessurs.

Eksempler på K-grupper:

K-nettbrett
K-smart telefoner
K-print
K-desktop
K-tynne klienter
K-tykke klienter
K-video
K-elektroniske tavler
K-applikasjoner
K-pakking
K-kommunikasjon/nettverk
K-eksamen Hvorfor samarbeid og delingskultur?

Alle parter kan tjene på et samarbeid. Et vellykket samarbeid er en ”vinn-vinn” situasjon for skolen, avdelingene og RFK som helhet og vil bidra til:

Økt kompetanse for alle samarbeidspartnere
Vi skaper en lærende organisasjon
Kunnskap om skoler, avdelinger og virksomhetene på tvers i RFK
Den enkelte får bedre forståelse av hvilke behov for kompetanse RFK har
Merverdi i form av nye perspektiver, tanker og løsninger på daglig praksis
Kunnskap om hva morgendagens kompetanse vil måtte bli? Trinn 2: Pedagogisk bruk av IKT? Samhandlingsverktøy http://www.supportpoint.no/#home Mind the Gap

Kompetansekarleggingen skal gi oss best mulig svar på:

Kompetansemål (M)
Kompetanse-nå (N)
Kompetansegap/behov (G)

M - N = G Kompetansekategori

Navn, arbeidssted
Ansatt dato
Formell utdanning m/eksamen - forhåndsdefinerte verdier
Realkompetanse - kompetansekategorier/k-grupper , utdyping pr gruppe, nedtrekksfelt + fritekstfelt
Arbeidserfaring , tidligere arbeidsgiver,
Kurs og sertifiseringer(K-områder, programvare ol) - fritekstfelt
Prosjektdeltakelse
NB: Ønsker å være VTeamleder, prosjektleder Mind the Gap Suksessfaktorer Du - meg
Motivasjon
Arbeid - arbeid - arbeid Rammefaktorer Kreditering Kreditering - CC Fredd G Rundevold Seniorrådgiver
IKT-avdelingen RFK og Vågen vgs
Prosjektleder PSS UC Unified Communications Launch and Leave Ingenting går av seg selv... Forankring i ledelsen Eierforhold https://wiki.rogfk.no/groups/testwiki_freddgr/ Samordning og samhandlingsprosjekt - PSS SupportPoint SelfService
SupportPoint Servicedesk Rutinebeskrivelser:

R002: Lokale hendelser
Lokale hendelser (F037) på den enkelte skole/lokasjon - som ikke meldes via R001 - registreres og legges inn i SSP: Arkiv/FAQ/Del & bruk (F025).

Jf diskusjonsforum i it's learning


Det utarbeides rutiner for hvem som har ansvar for at slike og liknende hendelser fanges opp, registreres og publiseres (abonnement). Fredd G Rundevold Seniorrådgiver
IKT-avdelingen RFK og Vågen vgs
Prosjektleder PSS Samhandlingsverktøy - aktiviseres uke 24 @freddgr ?
Innspill?
Full transcript