Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CSW Kronika

No description
by

Paweł Wątroba

on 29 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CSW Kronika

Rynek 26, 41-902 Bytom

CSW Kronika, ulokowane w sercu poprzemysłowego Bytomia na Górnym Śląsku prowadzi długofalowe
działania krytyczne, społeczne i edukacyjne
.
Program Kroniki realizowany jest poprzez wystawy, projekty w przestrzeni publicznej, eksperymentalne cykle
muzyczne, publikacje i wydawnictwa artystyczne, warsztaty i działalność popularyzatorską.
Kuratorzy oraz artyści stale stawiają sobie pytanie o funkcje sztuki oraz jej efekt. CSW Kronika traktuje sztukę jako samouczące się narzędzie, dopasowujące się do szybkich zmian dzisiejszego życia. Działaniom Kroniki przyświeca idea „sztuka testuje – przesuwa granice przyjęte przez społeczeństwo”.

Kronika powstała w
1991 r.
i jest
miejscem produkcji wiedzy
. Jest ulokowana w zabytkowej kamienicy na Rynku, należącej niegdyś do żydowskiej rodziny
Cohnów
. Historia budynku jest istotnym elementem tożsamości galerii, eksplorowanym przez strategie kuratorskie.


Centrum Sztuki Współczesnej
Kronika
Po reorganizacji i gruntownym remoncie siedziby w
2006 r.
, Kronika zaczęła nowy etap swojej działalności jako
Centrum Sztuki Współczesnej
.
Pod kierownictwem
Sebastiana Cichockiego
Kronika rozwinęła nowy model działalności, stawiając m.in. na
rezydencje artystyczne.
2005 - 2006
Edukacja
Dużą rolę w strategii Kroniki odgrywa program edukacyjny, zapoczątkowany w
2006 roku
. W ramach
Świetlicy Sztuki
odbywają się zajęcia warsztatowe, podsumowywane wakacyjnymi wystawami, złożonymi z prac wykonanych wspólnie przez dzieci i artystów.

2007: Czarna dziura
2009: Mary koszmary
2010-2011: Projekt: Wyspa, Schyłek lata, Projekt: Podróż, Superbohaterowie nadchodzą, Kronika idei dla dzieci
2012: Tutaj
2015-2016: Nieograniczone pole widzenia, Czego szuka sztuka, Wszystkie zmory do piwnicy
Alternatif turistik
2009 - 2010

Kronika wspólnie z lokalnym aktywistą Marcinem Dosiem rozpoczęła prekursorką na Śląsku działalność w dziedzinie
alternatywnej turystyki
. Projekt był kontynuowany jako międzynarodowy program
Alternative Silesia.

spacery po śląskich miastach z przewodnikiem
wypożyczalnia rowerów i wycieczki rowerowe
eksplorowanie i mapowanie śląskiego postindustrialu
koncerty plenerowe
turbogolf i crossgolf
pikniki
rumb
wystawa podsumowująca
publikacja - przewodnik
2006 - 2008
Istotnymi projektami z tego okresu są również
Polska część Śląska
(wystawa Anny Niesterowicz) oraz
Skarbek
, (projekt teatralny
Antje Majewskiego i Ingo Niermanna), które poruszały motyw tożsamości miejsca.
Pęknięcie budynku skutkuje generalnym remontem kamienicy.
Kronika ponad rok działa bez siedziby, redefiniując swoją strategię.
We współpracy z Kunstverein Wolfsburg Kronika powołuje efemeryczny
Elektropopklub
- multidyscyplinarną platformę artystyczną, która na 5 tygodni wyznacza nocne życie Bytomia.
Projekt Metropolis
2012 - 2015

organizatorzy:
Fundacja Imago Mundi, CSW Kronika
kurator:
Stanisław Ruksza
międzynarodowy projekt badawczy używający sztuk wizualnych jako narzędzia poznawczego w celu zmierzenia się ze stereotypowym wizerunkiem
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
rezydencje artystyczne
dla twórców sztuk wizualnych oraz aktywności z mieszkańcami regionu, w których udział wzięło
46 artystów
efektem poszczególnych rezydencji były wystawy czasowe w Kronice, działania w przestrzeni publicznej, warsztaty edukacyjne
wystawa finałowa
, będąca zwieńczeniem projektu, odbywała się jednocześnie w 4 instytucjach (Muzeum Śląskie, Czytelnia sztuki, Kopalnia Guido, CSW Kronika) oraz przestrzeni miejskiej w Tychach
Architektura intymna
architektura porzucona
09.09. - 06.10.2006
kuratorzy:
Sarmen Beglarian, Katarzyna Burza, Małgorzata Kozioł

Projekt dotykał jednej z nie do końca odczytanych kart z górnośląskiej przeszłości: specyficznej pozycji
mniejszości żydowskiej
w należącym przed wojną do Niemiec mieście.

Punktem wyjścia dla wystawy były badania nad historią kamienicy przy ul.
Rynek 26
, w której mieści się CSW Kronika. Budynek przed wojną należał do rodziny żydowskich przedsiębiorców
Cohnów
.
Bad News
19.05. - 08.07.2006
kuratorki:
Magdalena Ujma i Joanna Zielińska

Międzynarodowa wystawa poświęcona
zapotrzebowaniu na "złe wiadomości"
, ich medialnej cyrkulacji i manipulacjom informacyjnym.

Wystawa wywołała skandal medialny: grupa
Guma Guar
, która zaprezentowała fotomontaż
Wszyscy jesteście ciotami
została oskarżona o obrazę uczuć religijnych. Do prokuratory zgłoszono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, rozpoczęły się ataki mediów prawicowych na Kronikę.

23.06. w odpowiedzi na sytuację skandalu otwarta została
wystawa "szybkiego reagowania" - Sztuka w służbie lewaków? Czyli no news is good news
. Po raz pierwszy Kronika tak mocno zaakcentowała swoje związki z aktywizmem politycznym.
Alfabet Kroniki
03.04. - 20.06.2008, Berlin
kuratorzy:
Sebastian Cichocki i Stanisław Ruksza

Alfabet Kroniki powstał na zaproszenie
5. Berlin Biennale
.
Był to program złożony z
24 zdarzeń
artystycznych
, realizowanych głównie
na terenie Berlina - zarówno
w instytucjach sztuki, jak i w przestrzeni
publicznej.

Selekcja poszczególnych elementów projektu była przypisana do słów-kluczy, odpowiadających literom alfabetu. Był to swego rodzaju
słownik bytomskiej instytucji
, a także przegląd zjawisk artystycznych Górnego Śląska.
Drżące ciała
3-17.02.2007
Artur Żmijewski,
Drżące ciała. Rozmowy z artystami

Wystawa, która przyjęła formę książki. Drżące ciała to zbiór rozmów Artura Żmijewskiego z polskimi artystami kojarzonymi z
nurtem krytycznym
, m.in. z Pawłem Althamerem, Katarzyną Górną, Grzegorzem Klamanem, Grzegorzem Kowalskim, Katarzyną Kozyrą, Joanna Rajkowską, przeprowadzone w latach 1994-2004.

wydanie I
CSW Kronika, Korporacja Ha!art, Bytom - Kraków 2006
wydanie II
CSW Kronika, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Bytom - Warszawa 2008
wydanie III w j. angielskim i niemieckim
CSW Kronika, DAAD, Bytom Berlin 2010
2009 - 2017
Pod kierownictwem
Stanisława Rukszy
od 2009 roku, Kronika kontynuowała swoją działalność jako postinstytucja, rozwijając program rezydencyjny dla artystów (
Projekt Metropolis
) oraz działalność edukacyjną (
Świetlica Sztuki
).

W latach 2012 - 2015 powstały flagowe wystawy CSW Kroniki pod kuratelą S. Rukszy, podejmujące tematykę społecznej skuteczności sztuki, problemów ekonomicznych artystów, kuratorów oraz instytucji, polskiej rzeczywistości potransformacyjnej oraz granic w sztukach wizualnych.
Prace społeczne
30.06.2012 - 22.06.2013
kurator:
Stanisław Ruksza

Prace społeczne (Social works)
to roczny program, którego celem było ukazanie
potencjału sztuki współczesnej w polu społecznym
. Prace społeczne stawiały pytanie i próbowały udzielić odpowiedzi, czy możliwe jest dokonanie zmiany przynoszonej przez działanie artysty we współpracy z reprezentującymi różne społeczności mieszkańcami miasta czy regionu.

Jacek Adamas,
Władza
Katarzyna Górna i Jakub Majmurek,
Archeologia utopii
Rafał Jakubowicz,
Bezrobotny
Tero Nauha,
Życie w Bytomiu
Łukasz Surowiec,
Szczęśliwego Nowego Roku
publikacja
Prace Społeczne,
CSW Kronika 2012
Workers of the Artworld Unite
26.10. - 07.12.2013
kurator: Stanisław Ruksza

Workers of the Artworld Unite
to popularyzująca wystawa zbiorowa, która posługując się językiem sztuki i działaniami artystycznymi, stawia sobie za cel zobrazowanie
aktualnych problemów ekonomicznych artystów
, kuratorów oraz instytucji zajmujących się sztukami wizualnymi w Polsce, a także miejsca czy
statusu sztuki oraz jej twórców w polu społecznym
.
29.11.2014 - 31.01.2015
kuratorzy:
Stanisław Ruksza, Agata Cukierska

Wystawa
Plica polonica
, bazując na zjawisku oraz nawiązując do pejoratywnego znaczenia pojęcia, które wykształciło się w XIX wieku, ukazywała obecną sytuację Polski, w kontekście efektu zachodzących w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat procesów modernizacyjnych oraz towarzyszących im porażek i sukcesów. Projekt starał się odnaleźć i zobrazować dzisiejszą
„kołtunerię"
kulturową.
The Wall.
Art face to face with borders
13.01 - 18.02.2015
kurator: Stanisław Ruksza
organizatorzy: CSW Kronika, Fundacja Imago Mundi
miejsce:
Careof DOCVA, Mediolan

Wystawa The Wall. Art Face To Face With Borders
podejmuje

temat granic w sztukach wizualnych w ujęciu społeczno-politycznym, ekonomicznym, historycznym i egzystencjalnym
.

Tytuł nawiązuje do Muru Berlińskiego, będącego przez kilka dekad kluczowym punktem zagranicznej polityki krajów po obu stronach "żelaznej kurtyny", a dziś stanowiącego popularny na Zachodzie Europy wzór "Ost-algicznej" pamiątki z podróży.
Plica Polonica
Full transcript