Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dusík

No description
by

Silvia Sykorova

on 11 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dusík

Dusík
V.A skupina, 2 perióda, blok p
Dusík reaguje
pri vysokej teplote
s elektrickými výbojmi
s vodíkom -> amoniak (NH3)
s kyslíkom -> oxidy
s kovmi -> nitridy
Amónne soli
dobre rozpustné vo vode
pri vyššesj teplote sa dobre rozkladajú
významnou reakciou je reakcia s kyslíkom
Pt
4NH3 + 5O2 -----> 4NO + 6H2O
700°C
Výskyt
78% vzduchu tvoria molekuly dusíka (N2)
pri elektrických výbojoch (bleskoch) sa štiepia na atómy, kt. sa zlučujú s kyslíkom (O2) na oxidy dusíka
bezfarebný plyn (tzv. jedovatý vzduch)
je ľahší ako vzduch
rozpustný vo vode
pri obyčajných podmienkach je dusík inertný (nereaktívny)
tvorí dvojatómové molekuly N2, v ktorých sú viazané 3 elektrónovými pármi (:N N:)
Amoniak NH3
najvýznamnejšia zlúčenina (dusík a vodík)
bezfarebný plyn
polárne molekuly NH3 sa navzájom spájajú vodíkovými väzbami, molekulami vody
rozpustný vo vode
zásaditý charakter -> má schopnosť viazať protón za vzniku amónneho katiónu
produktami protolitickej reakcie sú amónne soli (4NH3 + HCl -> NH4Cl)
V zlúčeninách s inými prvkami viaže:
V - N2O5 oxid dusičný, HNO3 kyselina dusičná
IV - NO2 oxid dusičitý
III - N2O3 oxid dusitý, HNO2 kyselina dusitá
II - NO oxid dusnatý
I - N2O oxid dusný, H2N2O2 kyselina didusná
0 - N2 voľný dusík
-III - NH3 amoniak, NH4OH hydroxid amónny
Výroba
dusík sa uvoľňuje frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu
medzinárodný názov nitrogenium vznikol z latinského nitrium, ktorým sa označovali chemikálie z popola rastlín
v potravinárstve sa označuje E941
Všeobecne o V.A skupine
patria sem prvky: dusík, fosfor, arzén, antimón, bizmut
majú 5 valenčných elektrónov
v prírode sa nachádzajuú:
dusík- v atmosfére vo forme molekúl N2 (78%)
fosfor- v prírode len viazaný
arzén- v malom množstve (najčastejšie v sulfidoch)
antimón- v malom množstve (najčastejšie v sulfidoch)
bizmut- v malom množstve (najčastejšie v sulfidoch)
N
N
zlúčeniny dusíka potrebujú rastliny
rastlinnou potravou sa dostávajú bielkoviny do tiel živočíchov a ľudí
rozkladom rastlinných a živočíšnych bielkovín vzniká amoniak (vznik amónnych solí)
Skladuje sa v oceľových tlakových fľašiach označených zeleným pruhom (vrchom flaše).
Použitie


Kvapalný dusík
sa využíva v kryogénnych procesoch (zachovanie tkanív alebo spermií, vajíčok v kúpeli z kvapalného dusíka)
chladí polovodičové detektory röntgenového žiarenia
Plynný dusík
sa využíva ako inertná atmosféra (nebezpečenstvo výbuchu)
pri výrobe integrovaných obvodov (nahrádza oceľ)
v potravinárstve (proti oxidácii)
pri výrobe rôznych sprejov, osviežovačov vzduchu.
Zlúčeniny dusíka (oxid. s. +5)
mimoriadne silné
využívajú sa pri výrobe výbušnín (pušný prach)
v súčasnosti sa v tomto odbore uplatňujú organické zlúčeniny dusíka- nitroglycerín, trinitrotoluén.
Amoniak
jedným z najpoužívanejších hnojív v poľnohospodárstve
plynný amoniak sa v poslednej dobe stáva náhradou freónov v chladiarenstve.
N
H
H
H
dusík v zmesi s argónom sa používa na plnenie žiaroviek

Zdroje
www.google.com
www.google.com/images
www.wikipedia.sk
www.wikipedia.cz
www.referaty.sk
chémia pre 1. ročník gymnázii
Silvia Sýkorová 2.B
Full transcript