Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Miškų tipo biocenozės: struktūra ir funkcionavimo ypatumai

No description
by

Vaiva Okockytė

on 6 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Miškų tipo biocenozės: struktūra ir funkcionavimo ypatumai

Miškų tipo biocenozės: struktūra ir funkcionavimo ypatumai
Miškų klasifikacija remiantis topologijos mokslo principais
1. Šilas - spygliuočių, paprastai pušų, miškas, augantis lengvame, smėlingame dirvožemyje, o ne pelkėtoje vietoje.

2. Pelkiašilis - nederlingų augimviečių miškai; rūšinė medynų sudėtis neįvairi.

3. Giria – didelis miškų kompleksas, kuriam būdinga didelė biologinė įvairovė ir ilgaamžių medžių gausa.

4. Pelkiagiriai - miško kompleksas kuris jungia miškų bendrijas, kurios formuojasi ant žemapelkinių ir užpelkėjusi puveninių glėjinių ir puveninių durpiškų jaurinių glėjinių dirvožemių.

5. Paupių ir pajūrio miškai.

Miško bendrijų struktūra
Išvados
Vertikalinė diferenciacija
Horizontalinė miško diferenciacija
Diferenciacija laike
Pranešimo turinys
1. Kas yra miškas? Miškų klasifikacija
2. Miško bendrijų struktūra
3. Miško bendrijų sandaros elementai
4. Miško bendrijų ardų išskyrimo principai
5. Miško mikroklimatas
6. Miško bendrijų sinuzijos
7. Miško medyno bonitetas
8. Miškų nykimas
9. Išvados
Miško bendrijų sandaros elementai
1. Medynas
2. Pomiškis
3. Trakas
4. Gyvoji dirvožemio danga
5. Paklotė
6. Neardinė augalija: lianos ir epifitai
Medynas
Paprastas - sudėtinis
Grynasis - mišrusis
Vienaamžis - įvairiaamžis
Savaiminis - dirbtinis
Miško ardų išskyrimo principai
1. Pagal Hulto skalę: M1, M2, K, Ž, S.


2. Šiuolaikiniai išskyrimo principai: 0 - paklotė; 1 – kerpės ir samanos; 2 – žolės; 3 – puskrūmiai; 4 – krūmai (trakas); 5 – pomiškis; 6 – apatinis medžių ardas; 7 – viršutinis medžių ardas
Miško mikroklimatas
Miško bendrijų sinuzijos
Sinuzija - tai fitocenozės dalis, užimanti tam tikrą jos erdvę arba išryškėjanti tam tikru vegetacijos metu.
Miško medyno bonitetas, bei kiti rodikliai
Miško augimo sąlygoms
ir našumui apibūdinti medynai
įvertinami bonitetu. Šis rodiklis,
nustatomas pagal tam tikro amžiaus
medyno aukštį. Išskiriamos septynios
bonitetų klasės: 1A, 1, 2, 3, 4, 5 ir 5A.
Kiti medyno rodikliai:
1. Skalsumas
2. Tankumas
3. Glaudumas
Globalinė problema - miškų nykimas
Miškų nykimas – tikslingas arba natūralus miškingų plotų pavertimas ariama žeme, gyvenviete, kirtimu ar dykviete, nepaliekant miško.

Tikslingas visiškas miško nukirtimas vadinamas miško lydymu.
Priežastys:
Tikslingas miškų kirtimas,
Nuganymas,
Natūralūs dykumėjimo procesai, Gaisrai,
Įvairios katastrofos,
Žemės ūkio plėtra,
Medienos gavyba,
Kelių tiesimas,
Gyvenviečių kūrimas.
Pasėkmės:
Aplinkos ir bioįvairovės nykimas,

Daro neigamą įtaką klimatui ir geografijai,

Sukelia anglies dvideginio koncentracijos didėjimą Žemės atmosferoje, kas stiprina "šiltnamio efektą".
Literatūros sąrašas/paveikslų autoriai/video nuoroda:
Natkevičaitė – Ivanauskienė M., 1983: Fitocenozių struktūra. – Kn.: Botaninė geografija ir fitocenologijos pagrindai, 156 -164. – Vilnius
Karazija S., 2008: Miško bendrija. – Kn.: Miško ekologija, 45-66. Vilnius
Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija, 2010: Bendros žinios apie mišką ir pagrindinės sąvokos.- Kn.: Miško savininko elementorius, 5-19.

http://www.asu.lt/nm/l-projektas/krastovaizdzioekologija/22.htm
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1k%C5%B3_nykimas
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Epifita
http://www.traveljournals.net/pictures/295869.html
http://gamta.vdu.lt/bakalaurai/lab_darbai/bendroji_ekologija/2darbas.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112712005282
http://lt.wikipedia.org/wiki/Giria
http://www.asu.lt/nm/l-projektas/sausumoseko.pdf
http://myafricansojourn.blogspot.com/2010/12/hiking-in-foret-du-day-dlibouti-wrap-up.html
1. Lietuvoje pagal Miškų įstatymą mišku yra laikomas ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus.

2. Lietuvoje miškų bendrijos išskiriamos pagal tipologinės klasifikacijos vienetus į šilus, pelkiašilius, girias, pelkegirias, paupių ir pjūrio miškus.

3. Miškų bendrijose išryškėja vertikalinė bendrijų diferenciacija, horizontalinė diferenciacija ir diferenciacija laike.

4. Miško bendrijų ardai išskiriami naudojantis istoriniais ir šiuolaikiniais išskirimo pricipais.

5. Atskirų aukštų augalai priklauso skirtingoms sinuzijoms.

6. Miško augimo sąlygoms ir našumui apibūdinti medynai įvertinami bonitetu.

7. Pagrindinės miškų nykimo priežastys yra žmogaus veikla: žemės ūkio plėtra, medienos gavyba, kelių tiesimas ir gyvenviečių kūrimas.

Ačiū už dėmesį!
Ana Ragelskaja ir Vaiva Okockytė
Full transcript