Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Batas ng Suplay

No description
by

Blaine Taganile

on 30 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Batas ng Suplay

Tala-Ekonomiks
1.
suplay
- tumutukoy sa bilang ng produktong nai o kayang ipagbili ng mga prodyuser sa isang tiyak na presyo,lugar, at panahon.

2.
batas ng suplay
- nagsasaad ng kaugnayan ng presyo at dami ng suplay

3.
salik ng produksyon
- tumutukoy sa lahat ng kailangan sa paggawa ng isang produkto tulad ng likas na yaman, may-ari ng kayamanan o sambahayan, kumpanya, kapital, at kakayahang pang-entreprenyural.
Relasyon ng Presyo at Suplay
Batas ng Suplay
Mga Salik na Nakaaapekto sa Suplay
Ang
batas ng suplay
ang batayan sapagsusuri ng suplay.Ayon dito, kapag mataas din ang dami ng suplay (quantity supplied) na maaring ipagbili at gustong ipagbili ng prodyuser.Tumutukoy ang dami ng suplay sa bilang ng produktong ipinagbibili sa isang tiyak na panahon. Ang batas ng suplay ay nagpapahiwatig ng positibong ugnayan sa pagitan ng presyo at dami ng suplay.
Sa pamamagitan ng iskedyul ng suplay, naipakikita ang dami ng produkto na nais at kayang ipagbili ng prodyuser sa takdang presyo, lugar, at panahon. Makikita sa susunod na talahanayan ang tungol sa iskedyul ng presyo at dami ng suplay sa papel. Mapupuna rito na habang tumataas ang presyo ng papel, ang dami ng suplay ay tumataas din.

Tinatawag naman na
kurba ng suplay
ang paglalapat sa grap ng iskedyul ng suplay. Ipinakikita rito ang positibong ugnayan ng presyo (P) at ang dami ng suplay (Q). Nabubuo ito mula sa ibaba pataas at pakanan.
ANG BATAS NG SUPLAY
1.
Pag-unlad ng teknolohiya
- Nakapagpapasigla ng produksyon ang pag-unlad ng teknolohiya. Ang makabagong kaalaman sa produksyon, tulad ng paggamit ng makinarya, ay nakatutulong sa pagbilis at pagdami ng produksyon na nagpapataas ng suplay sa mga pamilihan.

2.
Gastos sa produksyon
- Kasama sa mga salik ng produksyon ang lakas-paggawa, lupa, mga materyales, kakayahang entreprenyural, at makinarya. Ang pagbaba ng presyo ng mga materyales na ginagamit sa produksyon ay nakapagpapataas ng suplay dahil mas maraming mabibiling materyales na gagamitin sa paglikha ng mas maraming produkto. Kabaligtaran naman ang mangyayari kung presyoang presyo ng mga materyales.

3.
Pagdami ng mga negosyante
- Ang pagtaas ng presyo ng isang partikular na produkto ay maaaring makahikayat ng mas marami pang negosyante upang magbenta o magnegosyo at gumawa ng mga produkto. Kasabay ng pagdami ng negosyante ang pagtaas ng suplay ng mga produkto sa mga pamilihan.

4.
Pagbabago sa presyo ng magkakaugnay na produkto
- Ang suplay ng ilang produkto sa pamilihan ay nakabay sa presyo ng magkakaugnay na produkto (related goods). Halimbawa, kung ang presyo ng gasolina ay tumaas, maaaring magpataas sa suplay nito dahil mas maraming negosyante ang mahihikayat na magenta nito.
Full transcript