Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A francia forradalom

No description
by

Derszu Uzala

on 12 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A francia forradalom

A francia forradalom
1789-1799

Előzmények:
üres kincstár
hatalmas államadósság
háborúk:
-7 éves háború, Az észak-amerikai függ. háb.
hatalmas udvartatrás
pénzügyi válság:
- egyre nehezebben kezelhetőbb a hiány
-reform tervek (Calonne)
- nemesség megadóztatása
-céhek megszüntetése
-összehívják az Előkelők Gyűlését (1787)
-Calonne és a tervei megbuknak (utóda Brienne)
- a közvélemény és a hangadói (La Fayette, Sieyés abbé) a rendi gyűlés összehívását követeli
- Brienne rosszul kezeli a helyzetet
A király enged a nyomásnak összehívja a rendi gyűlést
A forradalom kezdte
- 1789 május 5.- a rendi gyűlés megnyitása
- a rendi gyűlés működése (pl. a szavazás rendje) nem tükrözi a valós társ.-i erőviszonyokat
1. rend: papság-alsó>felső
2. rend: nemesség- taláros, kard-udvari, vidéki
3. rend: polgárság
- a 3. rend együttes ülésezést követel
(sok liberális elveket valló nemes, püspök került be a rendi gyűlésbe)
-önmagukat a nemzet képviselőinek nyilvánítják-
Alkotmányozó Nemzetgyűlés 1789. VII. 9
tagjai:
3. rend, papság többsége, lib. nemesség<-> kir., főpapság, nemesség
jogi forradalom: rendi gyűlés- nemzetgyűlés
-közben Párizsban:
-a párizsi tömegek bekapcsolódnak az eseményekbe-nemzetőrség megalakulása
-a király növeli a katonák létszámát
-romlik a közbiztonság
Bastille ostroma 1789 július 14.
- az abszolutizmus és az ancien regime bukása
- a régi rend hívei külföldre menekülnek
-a kir. visszavonnja a csapatokat
- az új vezetés Párizsban találkozik a királlyal
- 1789 nyarára a forradalom átterjed
vidékre-"nagy félelem" időszaka
- trikolór használata
- 1789. VIII. 4- a az egyház, a nemesség és a városok lemondanak a kiváltságaikról
- 1789. VIII. 26.-
Az Emberi és a
polgári jogok nyilatkozata
-a kir. vonakodik elfogadni a kiváltságok
eltörlését (vétó,két kamarás törvényhozás)
- ismét csaptokat vezényel Párizs környékére-
- 1789. X. 5-én- "asszonyok menete"
szenetesíti az aug.-i határozatot
- a királyt Párizsba kényszerítik, a Tuileriákba
- a gazdasági nehézségek továbbra is súlytják Fro.-t
- megoldáis kísérletek: -az eh.-i javak kisajátítása
- assignaták kibocsájátása
-átmeneti megoldás- probléma:
- az inflánció
-assignatákat pénzként használják
-a király és a nemzetgyűlés viszonya egyre bizonytalanabb (bizalom hiány)
1790 VII- az egyház polgári alkotmányának bevezetése
-feszültség az egyház és az állam között
1791 VI. 20- Varnnes- a király szökési kísérlete-sikeretlen
- a király bízik a külföldi beavatokzásban
-félreérti a forradalom eseményeit
- pol-i ellentét a forradalom hívei között:
alkotmányos monarchia (Mirabeau)


köztársaság (Cordeliers klub-Marat, Danton)
- 1791 július- köztársaság
párti tüntetés a Mars mezőn- sortűz
- a tömeg elfordul a királytól
- a köztársaság pártiak előretörése
1791- szeptember-új alkotmány megszavazása
- államforma: alkotmányos monarchia
- hatalmi ágak szétválasztása:
- törvényhozói: Törvényhozó Nemzetgyűlés
- végrehajtói: király és miniszterei
- választójog:
-vagyoni cenzus alapján- alsó néprétgek kiszorítása
- a gazdaság liberalizálása :
(céh jogok eltörlése, belső vámok felszámolása)
1791. X. 1.- az alkotmány értelmében
összeül a Törvényhozó Nemzetgyűlés
erőviszonyok:
király
-külföldi segítség,
emigránsok
alkotmányos monarchisták
(feuilantisták)
264 képviselő
függetlenek
345 képviselő
világos pol.-i
elképzelés nélkül
köztársaság pártiak
136 képviselő
girondisták
(Brissot)
jakobinusok
(Robespierre)
külpolitikai kérdés:
háború vagy béke?
(pillnitzi nyilatkozat)
háború
béke
napi események határozzák meg a döntéseiket
háború
béke
- XVI. Lajos girondista kormányt nevez ki- 1792 III
- 1792. IV. 20.- hadüzenet a Habsburg Birodalomnak és Poroszországnak
„Eljött az új keresztes háború ideje …”.
a forradalom radikalizálódik
- a király nem működik együtt a nemzetgyűléssel
- 1792. VIII. 10. Tuileriák ostroma- a monarchia bukása
- jakobinusok, girondisták, a párizsi kommün
-sans-culotte-ok is tészt vesznek
-a királyt és családját a Temple börtönébe zárják
(Schama 767)
- a jakobinusok szakítanak a Gironde-dal
(a papok és az emigránsok ügyében nem enged)
- a gironde minisztereket menesztik-(1792 VI. 13)
-majd alk. monarchista kormány alakul, de
nem lesz hosszú életű-(1792- VII. 10.)
- koblenz-i nyilatkozat
(- először hangzik fel a „Marseillaise” 1792. VII.30.)
- 1792. VIII-IX.- a terror első hulláma rázudul az országra
- ezreket gyilkolnak meg:- papok, "gyanusak"
(Schama-785-786)
- Marat, Danton forradalmi terrort szervez
- 1792 IX. 20.
- francia győzelem Valmynál
- IX. 22-a köztársaság kikiáltása és megalakul az új törvényhozó testület
Nemztei Konvent
erőviszonyok:
-ez alatt zajlik a harc a porosz és osztrák csapatokkal
jobb oldal:
gironde
-kb 200 képviselő
-cél: a helyzet konszolidálása
közép:
"mocsár"
függetlenek
-ide-oda csapodnak
-fokozatosan balra tolódnak
bal oldal:
-jakobinusok
-kb. 100 képviselő
-cél: a forradalom tovább vitele
-szöv. a sans-culotte-kal
XVI. Lajos pere-1792. XII.-1793. I.
-név szerinti szavazás
(Schama 817,823)
1793. I. 21.- XVI. Lajos kivégzése
(október-Maria Antoinette kivégzése)
(Schama-831)
külpolitikai helyzet
1792.- IX.-Valmy
-XI.- Jemappess
- Belgium elfoglalása
1793. eleje- megalakul az első kolaíció
1793. III. több vereség (Neerwinden, Louvain), Belgium elvesztése, Dumouriez árulása
1793. IV.- A koalíció bevonul Fro. területére
belpolitikai helyzet
-romló gazdasági helyzet, élelmiszerhiány, infláció
-kényszersorozások
1793. III.-Vendee-
parasztfekelés kezdete-
a monarchisták is csatlakoznak-polgárháborús helyzet
A gironde jakobinus támogatással megkíséri a problémákat orvosolni:
- Forradalmi Törvényszék-az ellenforradalmi tevékenység ellen
- "éberségi" bizottságok- a gyanúsak ellen
- Közjóléti Bizottság (Danton az egyik vezető)
feladata: a honvédelem megszervezése
- gabona árak maximalizálása, assignaták kényszerárfolyamának bevezetése
1793. VI. 2.- A jakobinusok a sans-culotte-ok és a párizsi tömegek segítségével megbuktatj a gironde-ot
Megkezdődik a jakobinusok véres diktatúrája
- több olyan döntést is születik mely a szabadságjogokat korlátozza- ellentét a jakobinusok és a girondisták között
A jakobinusok diktatúrája
- a külső és belső problémákra hivatkozva elszabadul a terror
intézkedések:
- központi irányítás: Közjóléti Bizottság (a Konvent fölé nő)
- forradalmi törvényszék
- kényszersorozások, népfelkelés
- naptárreform (1793 X.)
- a "Legfőbbény Lény" (Étre Supreme) kultuszának beveztése- (1794 VI.)
ellentét a jakobinusok között:
- jobb oldal: Danton vezetésével- cél a terror enyhítése
-centrum: Robespierre- cél akonszolidáció, leszámolás a politikai ellenfelekkel
- baloldal: cél a terror fokozása
-szélsőbal (veszettek): városi plebs, sans-culottes-ök-cél: egyenlőség
Robespierre felszámolja a politikai ellenfeleit-kivégzések
- a jakobinusok elvesztítik a társadalmi bázisukat-mindenkinek elege van a terrorból
thermidori államcsíny-1794. VII.27.
1795-1799- A direktórium
-cél: se királyság, se diktatúra
-leszámolás a jakobinusokkal
politiaki berendezkedés:
-új alkotmány
-két kamarás törvényhozás (Vének Tanácsa, Ötszázak Tanácsa)
- végrahajtó hatalom: öt tagú direktórium
- vagyoni cenzus- választójog

1799- második koalíció: Anglia, Oroszo., Ausztria, Nápoly
belső és külső problémák:
- foylamatos zavargások (sans-culotte, jakobinus, royalista)
- összeomlik az assignata
- egyre nő a hadsereg szerepe

- a direktórium nem tud urrá lenni a problémákon
1799. brumaire 18-i (november) államcsíny-
Napóleon ragadja magához a hatalmat

(1797 fructidori (szeptember) államcsíny)
(Buonaparte)
Marat halála-1793. VII.
Ott van a
király!
Mondtam Louis,
hogy ne
nézz ki!
A labdaházi eskü- 1789. június 20-
-" a monarchia
halottas menete"
utalvány az állami, valamint a papságtól és az emigránsoktól elkobzott jószágok eladásából eredményezendő összegek egy részére.
Full transcript