Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Katastrofy naturalne

No description
by

Iza Mudel

on 30 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Katastrofy naturalne

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
katastrofy
naturalne

Spis treści
1. Pojęcie katastrofy naturalnej
2. Susze
3. Pożary
4. Powodzie
5. Trzęsienia ziemii
6. Huragany
7. Lawiny
8. Tsunami
9. Podsumowanie
10. Netografia
Katastrofa naturalna

Dziękuję za uwagę !
wykonała:
Izabela Mudel
Ekstremalne zjawisko w przyrodzie o znacznej skali, wywołujące przeobrażenie krajobrazu, stanowiące zagrożenie dla istot żywych zamieszkujących dany teren, a także znaczne straty gospodarcze w terenie
zagospodarowanym przez człowieka.
Pożary
Pożar jest zjawiskiem polegającym na niekontrolowanym spalaniu, do którego dochodzi w miejscu niepożądanym.
By doszło do spalania potrzebny jest tzw.
trójkąt czynników

tlen, materiał palny
, a także
źródło ognia
.
- przyrodnicze
(uderzenie pioruna,
zapalenia suchej trawy od słońca)

- antropogeniczne
(zaprószenie ognia, podpalenie,
awaria instalacji elektrycznej, pozostawienie w
lesie szkła, które ogniskuje światło słoneczne itp.).
przyczyny pożarów
Wyróżniamy kilka rodzajów
katastrof naturalnych

Powodzie
Powódź to zjawisko przyrodnicze, które polega na zwiększeniu ilości wody w rzekach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych, prowadzącego do wylewów i podtopień, powodując tym samym szkody materialne.
- rodzaje powodzi
Powodzie roztopowe
Wynikają one z nagłego zwiększenia się ilości wody w zbiornikach i ciekach wodnych, w związku z topnieniem dotychczas zmagazynowanej w postaci śniegu wody. Powodzie te są charakterystyczne dla miesięcy wiosennych.
Powodzie opadowe
Wiążą się z bardzo dużymi opadami i burzami właściwymi dla pory letniej.

Powodzie zimowe
Wynikają najczęściej z utrzymującego się oblodzenia cieków wodnych, a przez to czasowej bariery dla płynącej, niezamarzniętej wody.
Powodzie sztormowe
http://rebelya.pl/forum/watek/37403/?page=19
Są związane z wybrzeżem morskim i występują w czasie sztormów i silnych wiatrów.
Huragany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
Zjawisko silnego wiatru, w którym średnia prędkość wynosi powyżej 33 m/s (nie mniej niż 12° w skali Beauforta).
Najczęściej mianem huraganów określa się odpowiednio silne
cyklony tropikalne.

Huragan
jest nazwą stosowaną dla zjawisk występujących nad akwenami
Oceanu Atlantyckiego

Tajfun
– dla sztormów nad akwenami
Oceanu Indyjskiego
czy
Oceanu Spokojnego.
Trzęsienia Ziemi
Trzęsienie ziemi jest to gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał
i ich trwałych deformacji (np. spękania, szczeliny).
Ze względu na genezę trzęsienia ziemi
można podzielić na:
Tektoniczne
Wywołane nagłym rozładowaniem nagromadzonej w wyniku procesów tektonicznych (ruch płyt litosferycznych ) energii.
(ok. 90%)
http://krolowa-superstar.blog.pl/tag/trzesienia-ziemi/page/6/
Poprzedzają wybuch wulkanu, spowodowane parciem magmy
i przemieszczaniem się gazów wulkanicznych wewnątrz skorupy
ziemskiej; są mniej groźne.
ok. (7%)
Wulkaniczne
Wywołane zapadaniem się pustek podziemnych różnego pochodzenia,
np. zapadanie się jaskiń na obszarach krasowych, lawiny skalne w górach,
tąpnięcia związane z działalnością górniczą.
ok. (3%)

Zapadowe = Zapadliskowe = Zawałowe
http://www.radiomaryja.pl/informacje/trzesienie-ziemi-niewielkie-tsunami-nowej-zelandii/
http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/114615,zbliza-sie-najwieksze-trzesienie-ziemi-w-spisanej-historii
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/51,114871,17826620.html?i=10
http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/114615,zbliza-sie-najwieksze-trzesienie-ziemi-w-spisanej-historii
Lawiny
Gwałtowne przemieszczanie się (staczanie, zsuwanie) mas śniegu po stoku, które rozpoczyna się w wyniku zachwiania stabilności śniegu wewnątrz pokrywy.
Przykład zbliżającego się huraganu
Huragan Katrina 2005r.
Oprócz lawin śniegowych można także wymienić
lawiny błotne
( tzw. spływy błotne) i
lawiny kamienne
(towarzyszyć one mogą wybuchom wulkanów).
naturalne
(związane z temperaturą i tajaniem pokrywy śnieżnej)
antropogeniczne
(podcięcie stoku przez np. narciarzy).
Są szczególnie

niebezpieczne
, ponieważ odbywają się w bliskości
człowieka, stanowiąc ogromne zagrożenia dla jego zdrowia i życia.
Przyczyny powstawania lawin

świeża warstwa śniegu
(brak spoistości pokrywy śnieżnej),
rzeźba i stopień nachylenia terenu
(im większe nachylenie i im bardziej surowa
rzeźba, tym lawiny są bardziej prawdopodobne,
wiatr,
odwilż,
promieniowanie słoneczne
powodujące topienie się części śniegu w pokrywie.
Czynniki sprzyjające powstawaniu lawin na danym obszarze
http://www.bt.no/tv/webkamera/trafikk/E16-kan-bli-stengt-til-torsdag-3368237.html
http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/lawina+w+alpach
Tsunami
Tsunami to pojęcie oznaczające
ogromną falę,
ekstremalne zjawisko przyrodnicze wywołane najczęściej podwodnym trzęsieniem ziemi czy też wybuchem wulkanu.
Należy zwrócić uwagę, iż na pełnym morzu, fala tsunami może być właściwie niezauważalna, co jednak zmienia się wraz z jej zbliżaniem się do wybrzeża i jednocześnie spłycaniem morza czy oceanu.

Docierając do wybrzeża, fale tsunami mają nierzadko wysokość
kilkudziesięciu metrów.

Susze
Susza –
długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą. Prowadzi do znacznego wyczerpania zasobów wodnych w dorzeczu.


Susza powoduje
przesuszenie gleby
, zmniejszenie lub całkowite
zniszczenie upraw roślin
alimentacyjnych (a co za tym idzie klęski głodu),
zmniejszenie zasobów wody pitnej
, a także zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://7te.org/tornado-wallpaper-1080p.html
http://strazbytow.powiat.pl/galeria/188
http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/1,88025,19231343,splonely-cztery-samochody-dostawcze-to-podpalenie.html
http://www.garnek.pl/dejavu1/4656193/powodz-opole-1997
http://wiadomosci.gazeta.pl
wiadomosci/1,114873,7572083,Roztopy_sa_grozne__trzeba_szykowac_sie_na_powodz.html
http://dom.elblag.net/artykuly/czy-elblag-jest-przygotowany-na-wypadek-kolejnej-powodzi-opadowej,4881.htm
http://www.topnaj.pl/tsunami-ciekawostki/
http://wiadomosci.wp.pl/gid,12016563,gpage,3,img,12016691,kat,355,title,Kra-plynie-po-rzekach,galeria.html
Podsumowanie
Zjawiska ujmowane łącznie nazwą
katastrof naturalnych
występują dość często również na terenach Polski, a zakres występowania i szkody powodowane przez te kataklizmy są
porównywalne
ze
światowymi żywiołami.

Wobec tak poważnych problemów, których skutki materialne są odczuwane przez znaczną część społeczeństwa, konieczne jest wypracowanie
mechanizmów prewencyjnych
oraz
szybkich ścieżek likwidacji szkód
, które będą z jednej strony ograniczać, a z drugiej łagodzić skutki wystąpienia katastrof.
W celu zaprojektowania takiego systemu działań niezbędne jest poznanie
preferencji społecznych
i
poziomu świadomości ubezpieczeniowej
wśród osób, które doświadczyły już skutków np. powodzi, oraz tych, którzy mogą stać się jej ofiarami.
http://www.plock.eu/pl/bezpieczenstwo_publiczne.html
Netografia
http://eszkola.pl/wos/katastrofy-naturalne-7004.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Susza

http://eszkola.pl/wos/pozary-naturalne-7034.html

http://eszkola.pl/wos/powodzie-7006.html

http://eszkola.pl/wos/trzesienia-ziemi-7007.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan

http://eszkola.pl/wos/lawiny-7009.html

http://eszkola.pl/wos/tsunami-7005.html

http://docplayer.pl/7849784-Zagrozenie-katastrofami-naturalnymi-w-polsce.html
http://dolny-slask.org.pl/818859,foto.html
Full transcript