Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Unitat 1: lA TECNOLOGIA I EL PROCÉS TECNOLÒGIC

Introducció a la tecnologia de 1r d'ESO- Unitat 1
by

Maria Bestard

on 20 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Unitat 1: lA TECNOLOGIA I EL PROCÉS TECNOLÒGIC

TECNOLOGIA
2n ESO
Unitat 1: El procés tecnologic
Qué és la tecnologia?
És el conjunt de coneixements tècnics, cientificament organitzats, que tenen per objectiu satisfer determinades necessitats de les persones, individualment o col-lectivament.
Quines són les necessitats bàsiques?
Alimentació
Roba
Habitatge
Tranport
Energia
Comunicació
Es poden satisfer gràcies a la Tecnologia
També necessitats secundàries com escoltar música, estar informats, entretenir-nos,...
Mitjançant la construcció d'eines i aparells.
Artesania/Industria:
El procés tecnològic
En tecnologia cal treballar -------> Ordenada i lògicament
BONS RESULTATS
s'aconsegueix amb...
MÈTODE
Quin?
PROCÉS TECNOLÒGIC
: Mètode de treball propi de la tecnologia que consisteix en un conjunt ordenat d'activitats que es duen a terme per satisfer una determinada necessitat.
és a dir
Necessitat:
Transport
Procés tecnològic:
diferents idees...
diferents processos tecnològics
Solucions:
carreteres, automòbils, trens, vies, autopistes....
FASES DEL PROCÉS TECNOLÒGIC
Problema o necessitat
Projecte
Construcció o fabricació
Avalució
perquè es detecte problemes o sorgeic¡xen noves necessitats i cal anar millorant.
És una seqüència de treball en que es defineix la necessitats a satisfer i les condicions, i s'en proposa la solució.
per exemple:
Definició del problema:
Dissenya i construeix un objecte que ens permeti estudiar més comodament.
Condicions:
ConstruÏt de fusta principalment.
Amb poques peces.
Amb 3 posicions d'estudi.
Plegable.
......

consta de:
A) Descripció i anàlisi del problema i condicions inicials.
B) RECERCA D'INFORMACIÓ: Es busca en webs, bibliografia, consultes a professionals, etc, possibles solucions.
C) GENERAIÓ D'IDEES : es pensen possibles solucions i la seva viabilitat.
per exemple
1ªopció:
2ª opció
3ª opció
4ª opció
D) SELECCIÓ DE LA MILLOR IDEA
De totes les opcions trobades , cal triar
la més adequada:
OPCIÓ Condició 1 condició 2 condició 3 condició 4 .....
1ª X X X

2ª X X X

3ª X X X

4ª X X X X

5ª ......
és l'opció que més condicions compleix
Un cop triada la solució cal fer el disseny amb esbossos, croquis i després plànols; construir maquetes i elaborar l'
avantprojecte
amb càlculs, llistat de materials, amb el pla de treball i el pressupost.
esbós
croquis
pressupost
pla de treball
És el conjunt d'accions que es duen
a terme per portar a la pràctica allò que s'ha dissenyat en el projecte.
Però sempre s'ha de seguir un Pla de treball, que consisteix a organitzar la construcció dividint-la en operacions simples i ordenades, per fer una realització satisfactòria del treballa en un temps òptim
Plànols d'especejament.
Diagrames de flux
L'avalució ens permet determinar si el problema ha estat resolt o la necessitat ha estat satisfeta.
Sortiran idees per millorar la solució.
Nous processos tecnològics
No es satisfà la necessitat
Modificacions necessàries
MEMÒRIA
És el conjunt de documents que descriuen el procés tecnològic que s'ha seguit. Així no es perd l'experiència adquirida, i pot ser consultada per altres projectes semblants.
Inclou:
Títol, autors, data.
Descripció i anàlisi del problema i les condicions inicials.
Disseny (esbós, croquis i plànols).
planificació:
llistat d'eines
listat de materials
pla de treball
pressupost
Avaluació.
Millores possibles.
Tecnologia i Procés
Tecnològic

parlem de ...
Producte tecnològic
objecte o producte dissenyat per unes persones i fabricat( industria) que té com a finalitat satifer alguna necessitat o resoldre un problema
Artesania: una sola persona construceix tot l'objecte, des de l'inici al final, amb eines senzilles, dedicant més temps a cada objecte--> una persona fa tot el procés tecnològic.
Ha estat el principal procés de fabricació des de la prehistòria fins el segle XIX, quan va començar la revolució industrial a Europa
Industrial: Amb màquines i mètodes per obtenir grans quantitats de producte en poc temps--> especialització en el treball, cada persona fa una part del procés.
Els enginyers o dissenyadors projecten o dissenyen els objectes i els tècnics els fabriquen.
Els artesans dominaven una tècnica,
apresa observant el treball d'altres persones.
Els enginyers i dissenyadors tenen uns coneixements que han obtingut amb mètodes científics.
La tècnica és el conjunt de coneixements i habilitats necessàris per fabricar o contruir objectes útils.
Aquest coneixements tècnics s'organitzen científicament per tal d'aconseguir els objectes per satisfer les nostres necessitats..
DISSENY I PLANIFICACIÓ
Full transcript