Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Potoczne praktyki kulturowe

Prezentacja na WOK
by

Bartosz Cudniewicz

on 31 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Potoczne praktyki kulturowe

Bartosz Cudniewicz kl.1e
Potoczne praktyki kulturowe
od
homo religiosus
do
homo consumens
Przedmioty
Role
Zjawiska związane z przestrzeną i czasem
Sytuacje
Konsument
Jest to jedna z głównych ról odgrywanych przez współczesnego człowieka. Wiąże się z nabywaniem i używaniem przedmiotów. Dziś większość z nas kupuje określone produkty, kierując sie ich symbolicznym wymiarem. Współczesny świat zorganizowany jest jako system pokus i obietnic lepszego życia, pod warunkiem kupienia danego artykułu. Czlowiek, ktory ulega tym pokusom, to
homo consumens
, żyjący cyklem wypraw do centrów handlowych.
Bycie sobą
Potoczne praktyki kulturowe to wzorce naszych codziennych zachowań w różnych sferach życia. Działania te składają sie na różnego typu sytuacje w rozmaitych obszarach. Zatem uczestnikiem kultury staje się każda osoba, realizująca świadomie bądź nie, przyjęte modele zachowań swojej aktywności, czy to jako człowiek religijny, bawiący się, tworzący, czy też konsumujący.
Sytuacja formalna
Sytuacją formalną może być np. przedstawienie teatralne, pogrzeb lub ślub. Jest ona zazwyczaj silnie skonwencjonalizowana. W jej trakcie obowiązują rytuały rozpoczęcia i zakończenia, określony ubiór i sposób zachowania. W takich sytuacjach uczestnikom zazwyczaj przypadają narzucone role.
Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji!
Sytuacja nieformalna
Sytuacje nieformalne zachodzą wtedy, gdy znajdujemy się w towarzystwie osób, które dobrze znamy, albo wobec których nie czujemy sie zobowiązani do skonwencjonalizowanych zachowań. W takich sytuacjach możemy działać swobodnie, nie istnieją bowiemściśle określone wzorce postempowania. Do sytuacji nieformalnych można zaliczyć obszar dzialań zaspokajajacych potrzeby człowieka jako
homo ludens
.
Sytuacja komunikacji międzykulturowej
Sytuacje komunikacji międzykulturowej to okolicznosci, które przyczyniają się do zakwestionowania pozornej oczywistosci podzialu na sytuacje formalne i nieformalne. We wspłczesnym wielokulturowym społeczeństwie może dochodzić na tym tle do nieporozumień.
Obszary publiczne i prywatne
Obszary publiczne i prywatne sa umowne i historycznie zminne, uwarunkowane kulturowo. Strefa publiczna to sformalizowana przestrzeń negocjacji dobrawspólnego oraz uzgadniania sprzecznych interesów. Strefa prywatna natomiast stanowi obszar wolnych wyborów, emocji, bezpieczeństwa, autonomii i realizacji indywidualnych potrzeb. Tylko nieliczne elementy zycia można przyporządkować jedynie do sfery publicznej lub prywatnej.
Święto
Święta wiążą sie ze szczególnymi cechami i wyjątkową atmosferą, jakie członkowie poszczególnych kultur przypisują określonym miejscom i powtarzalnym momentom. Te właściwości podkreślane są m.in. poprzez zwyczaj ucztowania i dawania prezentów, wzmacniający poczucie więzi między ludźmi.
Czas wolny
Czas wolny to zjawisko charakterystyczne dla kultury wspólczesnej i ważny obszar praktyk kulturowych. Wprowadzenie czasu wolnego dostępnego dla niższych warstw społecznych, doprowadziło do powstania kultury masowej, która miała być dostępna i zrozumiała dla wszystkich. Czas wolny może być wypełniny przez dowolne czynności tj. kontakty z treściami kultury, a także przez wykonywanie czynnosci dla relaksu, poza zobowiązaniami zawodowymi, rodzinnymi, społecznymi i religijnymi.
Turysta
Turysta jest rolą związaną z pojawieniem się czasu wolnego, rozwojem srodków komunikacji i podniesieniem poziomu życia klas średnich. Jej wypełnianie to doświadczenie grupowe i sposób demonstrowania statusu społecznego.
Aktywny uczestnik kultury
Aktywnym uczestnikiem kultury jest człowiek, ktory w nowy sposób wartościuje kulturę i jest jej odbiorcą, a także wykorzystuje dobra kulturowe inaczej niż było to praktykowane do tej pory. Sztywność tradycyjnych kanonów i wzorców uczestnictwa w kulturze jest co raz częściej kwestionowana, podobnie jak istnienie wyspecjalizowanego systemu instytucji kultury elitarnej i krytyków informujących, co jest godne uwagi odbiorców.
Bycie sobą to potrzeba każdej jednostki, będąca reakcją na końieczność wypełniania norm zachowania w różnych sytuacjach i rodzące się przy tym poczucie sztuczności. W zaspokajaniu potrzeby poszukiwania siebie i swojej tożsamości ważną rolę odgrywają subkultury. Są to grupy społeczne, których wyznacznikiem jest m.in. sposób ubierania.
Rekwizyty kultury
Rekwizyty kultury są nieodłącznym elementem naszego życia i ważnym, choć często niedocenianym składnikiem potocznych praktyk kulturowych. Obecnie największe znaczenie mają tak zwane gadżety popkultury, które zmieniają społeczeństwo i wytwarzają nowe zjawiska kulturowe. Takim rekwizytem jest np. telefon komórkowy - zmienił on całkowicie reguły i charakter rytuałów rodzinnuch i w stosunkach społecznych.
Full transcript