Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mijn ideale school; KORT

No description
by

Robert van der Schoot

on 27 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mijn ideale school; KORT

MACRO NIVEAU;
De wereld

MIJN IDEALE SCHOOL
Uitgangspunt:
basisfilosofie/kerngedachte 'ziek' --> NIET corrigeren op de werkvloer...
Daarom de focus op de grote lijnen
.

Uitdaging:
Denk en kijk 'out of the box'
Misschien zit het wel in onze cultuur?
Misschien is het wiel al uitgevonden!
0,008 % vh aardoppervlak en 0,23 % vd wereldbevolking !

Mag ik u even uitnodigen naar Finland?
Leerlingen niet initieel vormen tot werknemers/academici
, maar tot MENSEN.
(Ken Robinson)
Deze ontwikkeling begint thuis;
kinderen pas vanaf 7 jaar naar school
.

Uitgangspunt: vertrouwen geven
in plaats van angstvallig controleren leidt tot mensen die dat vertrouwen waard willen en ook zullen zijn.

Concreet: géén onderwijsinspectie en zo goed als geen tests/toetsen; niet voor de leerling, maar ook niet voor de leerkracht.

Zo goed als géén huiswerk
op de lagere school.

De behoefte om voortdurend te testen is gebaseerd op wantrouwen
en controledrang en 'wurgt' (de ontwikkeling van) de eigen leerstijl.

ICT maakt onderwijs adaptief en gedifferentieerd
zoals geen mens dat zou kunnen; e-learning is niet alleen voor volwassenenonderwijs. (Moodle)
Het KAN véél beter, mensvriendelijker EN leuker!!!

EN ...goedkoper!!!
Door: Robert van der Schoot
Klas DLB 3DA
Studentnummer 301937
De fundamentele misvattingen van het huidige schoolsysteem
althans..volgens mij
Calvinisme: Meer bereiken = harder/meer/langer werken en harder en vaker toetsen/controleren.

Kerndoelen, leerlijnen en curriculum (deels) verplicht voorschrijven.

ICT (pc, digiboards, intranet, internet) is een hulpmiddel voor de leerkracht.

Kleine scholen zijn inefficiënt; Hetzelfde geldt voor kleine klassen.
Misvattingen van het huidige onderwijssysteem
Deel 2
Geen hiërarchie --> geen respect --> brutaliteit en anarchie.

ZES Weken zomervakantie te lang!

Adaptief onderwijs uit mensen trekken.

Specialisatie in PO = fout.

Ouderbijdrage schoolgeld, -boeken, -maaltijden onontkoombaar.

Scholen, Leerkrachten, leerlingen 'van bovenaf' controleren.

Fins onderwijssysteem in een notendop: deel 2
Fins onderwijssysteem in een notendop
Gelijke kansen d.m.v.:
Geen schoolgeld, geen boekengeld, schoolmaaltijden gratis
.

ALLE leerkrachten academisch geschoold en gespecialiseerd
; ook in het PO.; zeer hoge instroom eisen ; slechts 10 % komt 'binnen'; daarna zelden uitval of verloop.

Heel veel
projectmatig leren rond thema's
; vakoverstijgend, sociaal leren, coöperatief leren, multisensorisch en 'guided discovery' hoog in het vaandel; leerkracht is meer facilitator en coach voor metacognitie dan 'kenniskanon'.

Beroepsopleidingen
voor 'doeners' net zo
gewaardeerd
als opleidingen voor 'denkers'; 45 procent van de leerlingen kiest daar voor.

ICT en technologie meer door leerlingen gebruikt, dan door leerkrachten
; daardoor meer aandacht 'over' voor leerlingen die meer zorg/aandacht nodig hebben.

Veel kleine schooltjes met intieme, vertrouwde sfeer en mens centraal
i.p.v. grote 'leerfabrieken' met bedrijfsmatige cultuur met 'processen' en 'controle' centraal.
Fins onderwijssysteem in een notendop; deel 3
Kleine klassen van gemiddeld 20 kinderen
. Meerdere jaren zelfde leerkracht

Leerkrachten worden erg gerespecteerd en gewaardeerd
; een begerenswaardig beroep wat maar enkelen ook kunnen realiseren.

Leerlingen
weinig uren les: zo'n
750 uur per jaar
(NL: ongeveer1040/1000 uur)
Leerkrachten: 600 uur per jaar
voor de klas (hier 930 !!)

Scholen stellen hun curriculum vrijwel helemaal zelf samen
, met vrijwel geen overheidsbemoeienis.

Leerkrachten beoordelen elkaar
op voet van gelijkheid en geven elkaar tips en adviezen; elkaars lessen observeren hoort bij de praktijk van alledag.

Geen 6 weken, maar
12 weken (3 maanden) zomervakantie!

WAAR DAT ALLEMAAL TOE LEIDT??
Fins onderwijssysteem; de resultaten!
Al sinds 2000 (eerste meting waaraan Finland mee deed) bijna consistent
de nummer 1
in de PISA tests!! (Finland weigerde initieel om te participeren)
PISA staat voor
Programme for International Student Assessment
Het is een
driejaarlijkse
assessment van 4.500 tot 10.000 kinderen van 15 PER LAND op het gebied van moedertaal, wiskunde en natuurwetenschappen. Ook interesse, motivatie, tevredenheid, zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen worden getest. In 2009 deden er 65 landen wereldwijd mee!

Ook de
UN en OESO plaatsen Finland op de nr 1 positie
als het om
onderwijsresultaten en -kwaliteit
gaat. Ook v.w.b.
technologische vooruitgang!

Finland heeft - net als wij- zich gericht op een kenniseconomie
omdat ze vrijwel geen natuurlijke bronnen hebben. Samen met Zweden, Duitsland en Denemarken behoort Finland bij de zogenaamde 'innovation leaders' van de EU.

Finland hoort bij de 5 MINST corrupte landen in de WERELD
(usa: nr 23) en de Wereldbank plaatst Finland qua economische index op nummer 2 (net na zweden).

Vertrouwen, plezier en samenwerking
EN WAT MAG DAT ALLEMAAL WEL KOSTEN DAN?
Kosten
per kind per jaar
(PO)
in Finland:
€ 5700 (NL: 5.900)

200 EURO
GOEDKOPER
PER KIND!
NEDERLANDSE
CIJFERS (volgens rijksoverheid)
Bronnen en literatuurlijst
Onderwijs in een oogopslag: OESO-indicatoren - uitgave 2004, gevonden op http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/33716877.pdf

De staat van het onderwijs, gevonden op http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Onderwijsverslagen/2012/onderwijsverslag_2010_2011_printversie.pdf

Artikel: Is Nederland klaar voor het Finse onderwijssysteem?, Prima Onderwijs.nl Vakblad voor leerkrachten, nummer 1, januari 2013

Beleefde bureaucratie en professionaliteit onder leraren, gevonden op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/07/04/beleefde-bureaucratie-en-professionaliteit-onder-leraren.html

The Finland Phenomenon 1 of 4 :
The Finland Phenomenon 2 of 4 :
The Finland Phenomenon 3 of 4 :
The Finland Phenomenon 4 of 4 :
MIJN IDEALE SCHOOL; MACRO
Zo min mogelijk overheidsbemoeienis en betutteling

Geen schoolgeld, geen boekengeld, gratis lunches


Geen minimale schoolgrootte; klein = fijn.

Borging kwaliteit-->

wettelijke eis aan scholing leerkrachten en vrije marktwerking.

Geen religieuze 'programmering' op school.
Tell me and I [will] forget.
Show me and I [will] remember.
Involve me and I [will] understand.

Lao Tse
(zesde eeuw VOOR Christus)
MIJN IDEALE SCHOOL; MESO
School is totaal verweven met het dorp/ de wijk/ de buurt(schap)

Ouders bijzonder betrokken bij het onderwijs van hun kinderen

Ook binnen de schoolmuren zo min mogelijk 'controle op controle-bureaucratie'

Veel meer aandacht aan 'emotionele intelligentie' (EQ), minder aan IQ
; ALLE leer modellen zetten 'gevoelsgerelateerde' items centraal/voorwaardelijk; maar ze praktiseren niet wat ze preken.


MIJN IDEALE SCHOOL; MICRO
Klassengrootte max. 20 kinderen; klein = fijn
.

Heterogene groepen door maximale inzet van e-learning / ICT en beperkte klassengrootte geen enkel probleem.

'Sterren' doen aan 'peer-tutoring'.

Zo veel mogelijk 'leren door DOEN en ERVAREN.


onderwijsuitgaven per leerling/student ($), in ALLE onderwijssectoren
Full transcript