Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Основні комунікативні ознаки культури мовлення

No description
by

Anna Tashlai

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Основні комунікативні ознаки культури мовлення

Дякую
за увагу!

Основні комунікативні ознаки культури мовлення
ТОЧНІСТЬ
 
- це відповідність мовленнєвих засобів мовленнєвій ситуації (змістові, меті, мовленнєвому рівню адресата).


Логічним
називається мовлення, яке забезпечує змістові зв’язки між словами і реченнями в тексті.
БАГАТСТВО
 мовлення -
це використання мовцями великої кількості мовних одиниць - слів, словосполучень, речень.

ЧИСТОТА
 мовлення -
це вживання елементів, які відповідають літературній мові.
У чистому мовленні не використовуються діалектизми, варваризми, просторічні слова, жаргонізми, будь-які вульгарні
та лайливі слова. 

Під
виразністю
мови
розуміються такі особливості
її структури, які дозволяють посилити враження від сказаного (написаного), викликати і підтримати увагу і інтерес у адресата, впливати не тільки на його розум, але й на почуття, уяву.
ПРАВИЛЬНІСТЬ
 мовлення - це дотримання літературних норм, які сприймаються мовцями як “ідеал” чи прийнятий зразок.

Підготував:
Студент групи ФУб-2-12
Москальчук Сергій

Мовна норма

– це сукупність мовних засобів,
що відповідають темі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування у певний період розвитку мови і суспільства.
Мовне правило

– це положення, які виражають певну закономірність, постійне співвідношення мовних явищ або які пропонують як нормативний конкретний спосіб використання мовних засобів
у писемному й усному мовленні.

Можна назвати кілька умов, які забезпечують точність мовлення:
1) знання предмета мовлення;
2) знання мови, її системи, можливостей, володіння стилістичними ресурсами;
3) уміння узгодити знання предмета зі знанням мовної системи в конкретному акті комунікації.

Основними умовами логічності є:
1) несуперечливість поєднання слів;
2) правильний порядок слів;
3) правильний зв’язок окремих висловлювань у тексті;
4) позначення переходів від однієї думки до іншої та ін.

ДОРЕЧНІСТЬ
 мовлення - це добір мовних засобів відповідно до цілей і мети спілкування.

Емоційність
— комунікативна
якість мови, що виражає iндивiдуальний
лад почуттiв, переживань, настроїв, суб'єктивного ставлення особистості до висловлюваного, уникання експресивного дисонансу. Емоцiйнiсть реалiзується за допомогою інтонації і лексико-граматичних засобів, що відповідають нормам сучасної літературної мови.

Достатнім
є мовлення, яке не викликає запитань щодо його змісту, зрозуміле для співрозмовника без додаткової інформації, не залишає нез’ясованим жоден аспект розмови.
Ясне
мовлення теж характеризується доступністю його змісту і форми, а отже виразністю суті думки і засобів її
реалізації в усній чи писемній формі.
Full transcript