Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språksociologi - vad innebär det?

No description
by

Anna Hislop

on 16 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språksociologi - vad innebär det?

Sociolekt
Det finns flera sätt att förklara vad språksociologi är.
En kortfattad definition kan formuleras så här:

Språksociologi […] behandlar språkets funktion i ett samhälle. Man studerar den sociala och kulturella delen av språket, hur språket förändras i olika sammanhang och vad det har för betydelse för sättet vi talar.”

(www.wikipedia.org)

Att tala samma slags språk är ett sätt att uppleva en
gemenskap. Men det kan också vara ett sätt att
stänga ute andra.
Inom språksociologin intresserar man sig alltså för frågor som rör:

Språklig variation
Vi kan ofta intuitivt - eller fördomsfullt - bilda oss en uppfattning om varifrån olika talare kommer (
dialekt
)

vilken samhällsklass de tillhör (
sociolekt
),

vilket kön de har (
sexolekt
) och hur gamla de är (
kronolekt
).
Språklig förändring
Faktorer som anses ha betydelse för en människas sociolekt:
familj
uppväxtmiljö
yrkesval
sociala nätverk.


Finns det skillnader mellan manligt och kvinnligt språk?
Sexolekt
När vuxna försöker härma den yngre generationens sätt att prata, blir det ofta bara pinsamt. Varför då?

Språket är i ständig förändring. Särskilt slangorden är ofta kortlivade. Gårdagens modeord är pinsamma idag.

Vad som anses vara korrekt svenska förändras också. Alla ordformer har en gång varit nya och äldre generationer har alltid förfasat sig över de yngres språkbruk.


Kartlägg ditt eget språk
Ett språk består av: ordval, uttal, taltempo, kroppspråk och rösten.

Ditt språk har att göra med bland annat: ditt kön, din ålder, din socialklass, din etnicitet, din geografiska position, din utbildning, dina intressen, och så vidare och så vidare.

Fundera över hur ditt språk ser ut. Vilka variationer behärskar du och när använder du dina olika "språk"? Gör ett eget språkträd och låt varje gren symbolisera en variation. Ge exempel på hur det kan låta!
Kronolekt
Kronolekter är ett krångligare ord för de språkliga variationer som har med talarnas ålder att göra.

Det finns flera olika ungdomsspråk.

Dessa brukar förknippas med slang, svordomar, kreativa sammansättningar, ljudhärmande utrop och en hel del utfyllnadsord: ba, typ, liksom, alltså, då, etc.


Språksociologi - vad innebär det?
språkliga skillnader mellan olika grupper och inom olika grupper i ett samhälle

hur språket förändras över tid

vilka värderingar och attityder som är kopplade till olika slags språk
Kvinnor:
använder uttal som ligger nära standardspråket
engagerad och uppmuntrande samtalsstil
använder fler tveksamhetsmarkörer t ex. kanske, tror jag

Män:
mer benägna att använda slang och dialekt
formell samtalsstil
talar mer och längre än kvinnor, i offentliga sammanhang
uttrycker tveksamhet i tysta pauser och tvekljud

Olika yrkesgrupper talar olika och har olika ordförråd.
Gruppspråket underlättar vardagen för olika yrkesgrupper och skapar tillhörighet.


Fackspråk
Dialekter
Dialekter är varianter av talspråk som är typiska för vissa regioner.

Dialekterna skiljer sig åt i uttal, böjning, ordförråd och meningsbyggnad.


Diskutera: Vad tycker du om dialekter? Vilka dialekter är charmiga/fula? Är du nöjd med din egen dialekt?

Reflektera en stund över ditt språk!
Uttrycker du dig olika i olika sammanhang?

Ge exempel på när du förändrar ditt sätt att tala och hur det kan låta
Koppling mellan språk och identitet
- Hur mycket avslöjar vi av oss själva genom sättet vi talar?

- Hur medvetna är ni själva om ert sätt att tala i olika situationer?

- Är vi ibland för snabba med att döma människor genom deras sätt att tala?
Full transcript