Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

No description
by

Michał Grzywacz

on 28 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Geneza powstania KSRG
Krajowy system ratowniczo – gaśniczy (KSRG)
Powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995.
Celem istnienia KSRG jest ujednolicenie działań ratowniczych,podejmowanych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie
Ochotnicze Straże Pożarne)
Centralnym organem administracji rządowej w
sprawach KSRG jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.KSRG stanowi integralną część
systemu bezpieczeństwa Państwa
1. Poziom powiatowy
Budowa KSRG
Burmistrz lub prezydent miasta.
Starosta który określa zadania i kontroluje wykonanie zadań na obszarze powiatu
Wojewoda który określa zdania i kontroluje ich wykonianie na obszarze wojewodztwa
Państwowa Straż Pożarna
Jest to zawodowa, umundurowana i
wyposażona w specjalistyczny sprzęt
formacja przeznaczona do walki z
pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
miejscowymi zagrożeniami.

Komendant Główny P.S.P. jest organem podległym wobec Ministra
Spraw Wewnętrznych.
Państwową Straż Pożarną powołano ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r.
Zakładowa Straż Pożarna
Najczęściej zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie wyznaczonych zakładów pracy oraz okolicznych miast i wsi.

2. Poziom wojewódzki
Spełnia rolę wspomagającą i koordynującą w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, w którym ma miejsce zdarzenie.Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie wojewódzkim to:
- wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi,
- krajowa baza sprzętu specjalistycznego,
Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współodpowiedzialnych odbywa się poprzez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej Kiedy siły i środki KSRG na poziomie województwa są
niewystarczające uruchamiany jest najwyższy poziom KSRG
Zasady organizacji KSRG


3.Poziom Centralny
Wojskowa Ochrona Przeciw Pożarowa
(WOP) Jest organem wykonującym w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałe zadania wynikające ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych
Ochotnicza
Straż Pożarna

Umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi
Komenda Rejonowa PSP powstała w wyniku połączenia pięciu byłych Komend Rejonowych/Zawodowych Straży Pożarnych (Łódź-Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew). Komenda Miejska PSP dziedziczy również znaczącą część tradycji powstałej w 1950 roku Łódzkiej Komendy Straży Pożarnych, która przejęła tradycje odrodzonej w 1945 roku Straży Pożarnej m. Łodzi będącej spadkobierczynią po powstałej 14 maja 1876 r. Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej.
Bibliografia

Informacje:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
http://www.kmpsplodz.pl/page/39,historia.html
http://www.straz.gov.pl/
Grafiki:
http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/650848,Strazak-jak-Aniol-Stroz
http://pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/stra%C5%BCak.html
Spełnia rolę wspomagającą i koordynującą w sytuacjach wymagających
użycia sił i środków spoza województwa, w którym ma miejsce
zdarzenie.
Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie centralnym to:
- centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi,
- krajowe bazy sprzętu specjalistycznego,
- siły i środki szkół Państwowej Straży Pożarnej
Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz
alarmowanie podmiotów współodpowiedzialnych odbywa się poprzez
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju
zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych.
Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz
alarmowanie podmiotów współodpowiedzialnych odbywa się poprzez
Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej
Współpracujące ze stanowiskami dyżurnymi administracji
samorządowej: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów
Kiedy siły i środki KSRG na poziomie powiatu są niewystarczające
uruchamiany jest wyższy poziom KSRG
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
-walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,
- realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
Do zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
Powierzone zadania:
Organizowanie systemu ratowniczo-gaśniczego w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
Nadzorowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz egzekwowanie ich usunięcia,
Określanie norm liczebności i wyposażenia wojskowych straży pożarnych,
Inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
Organizowanie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi
Analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej
Prezentacja została wykonana przez:
Klasa 2c

Michał Grzywacz
Mateusz Przybyłek
Klasa 2d

Dawid Graczyk
Miłosz Jóźwiak
Full transcript