Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1940)

No description
by

Mücahit Muco

on 24 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1940)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1940)
Cumhuriyet Dönemi Hikayeciliği
Cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki bölüm halinde ele alacağımız bu konuda, yeni bir araştırmaya girmeyerek, bilinen ve güvenilir kaynaklardan hareketle meseleyi toparladık. Divan edebiyatında hikayeye tekabül eden "Mesnevi ile geleneğimizde yaşayan ve uzun bir geçmişe sahip olan "halk hikayeleri"ni dışarıda tuttuğumuz zaman, bugünkü manasıyla hikaye, Tanzimat'tan sonra görülmektedir.Başlangıçta, anlatımı esas alan nevilere top yekun hikaye denilmiş. Hatta, batıdan yapılan ilk tercüme romanlara da bu ad verilmiştir. "Hikaye-i Mağdurîn", "Hikaye-i Robenson" gibi. Zamanla metnin hacmine bağlı olarak "uzun hikaye" ve "kısa hikaye" denilerek tahkiye esasına dayalı edebî eserler bir ayrıma tabi tutulmuştur. Günümüze doğru gelindiğinde "hikaye" türün genel adı olmuş, romandan ayrı olarak ele alınmıştır. 1960'lı yıllardan itibaren "hikayece karşılık olarak "öykü" teklif edilmiş, hikayeyle birlikte bu da kullanılmaya başlanmıştır.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçıları
Reşat Nuri Güntekin (1889-1956)
Eserleri:Tanrı Misafiri, Leyla ile Mecnun, Sönmüş Yıldızlar, Olağan Şeyler.

Refik Halit Karay (1888-1965)
Eserleri:Memleket hikayeleri, Gurbet Hikayeleri
SANATÇILAR
*
Ziya Osman Saba
*
Sabri Esat Siyavuşgil
*
Kenan Hulisi
*
Yaşar Nabi Nayır
*
Cevdet Kudret Solok
*
Muammmer Lütfi

Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanların Özellikleri
*
Bireysel konulara ilgi azalmış, dönemin etkileri
dolayısıyla sosyal konular ağırlık kazanmıştır.

*
Açık ve anlaşılır bir anlatım, sade bir dil kullanılmıştır.

*
Hikaye ve romanlarda sosyal sorunlar, toplumsal değişimler, köy ve kasaba yaşamı, Batılılaşma, Tük tarihi, bireylerin psikolojik bunalımları konu edilmiştir.
Konular realist anlayışla işlenmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Hikayeciliği
*Cumhuriyetin ilk yıllarında genç sanatçılar memleketçilik adını verdikleri sanat anlayışında birleştirmislerdir.
*Edebiyatta gerçekliğe daha çok önem vermişlerdir.
*Milli edebiyatla başlayan halka inme, Anadolu’ya açılma ilkesi bu dönemde ana ilkelerden olmuştur.
*Anadolu kültürünün etkisiyle sevinç, umut, korku, nefret gibi duygular dile getirilmiştir.
*Sanatçılar Atatürk devrimlerini yorumlamış, açıklamış, savunmuş böylece devrimleri halka tanıtmaya çalışmışlardır.
*Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
*Edebiyat ayrıcalıklı bir kemsin ilgi alanı olmaktan çıkmış, İstanbul dışından da sanatçılar yetiştirilmiştir.
*Konular Türk tarihi, Atatürk ve Atatürk devrimleri ağırlıklıdır.
*Halk, millet, memleket, çağdaş uygarlık kavramlarına fazlasıyla yer verilmiştir.

Bir edebiyat terimi olarak roman tarifinin dilimizde Namık Kemal tarafından 1888'de Celâl mukaddimesinde yapılmasına rağmen 1891'de Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikâye adlı kitabında" romanı anlatırken "hikâye" demesi dikkati çeker. Roman, hikâye, büyük hikâye gibi çeşitli adlar birbirinin yerine kullanılmaktadır. Küçük hikâye romandan ayrı bir türdür ve hikâyeyi romana geçiş vasıtası olarak görmeyerek ömrü boyunca hikâye yazan çok değerli yazarlarımız vardır. F. Celâlettin, Haldun Taner, Tomris Uyar, Nursel Duruel. Bazıları ise roman yazmalarına rağmen hikâyeci kimliğiyle kalmıslardır:
Full transcript