Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Kasanayan sa Akademikong Pagsulat

No description
by

Hannah Mostacho

on 16 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Kasanayan sa Akademikong Pagsulat

Ulat ni: Hannah Lousanne G. Mostacho
Mga Kasanayang mahalagang malinang upang makabuo ng isang maayos na konseptong papel:
Pagbuo ng Konseptong Papel
3. Mahalagang matutunan ang kasanayan sa pagtatala, paggawa ng buod, sintesis at ang maingat na pagsasalin ng mga datos sa Filipino bilang pagtitiyak sa kawastuhan ng mga datos na makakalap.
4. Sa pag-oorganisa ng mga datos at obserbasyon, mahalagang malinang ang sanayan sa pagbuo ng isang mapanghikayat at maayos na sulatin upang matugunan ang simulaing naging tulak ng pagsisiyasat at pananaliksik sa napiling paksa.
MGA BAHAGI NG KONSEPTONG PAPEL
PANGKAT #4
FIL 102 MTH 10:30-12:00
Ito ay isang masinop at sistematikong pagsulat ukol sa isang karanasang panlipunan.
Ano ang akademikong pagsulat?
3. Metodolohiya o Pamamaraan ng Pananaliksik
Ito ang mga balak na hakbang sa pangangalap ng datos at pag-iimbestiga ukol sa napiling paksa. Nakabatay ito sa paglalatag ng suliranin at panimulang haka sa pagsisiyasat at pananaliksik.
Mga Kasanayan sa Akademikong Pagsulat
Pagsulat sa iba't-ibang disiplina
Ang isang akademikong papel sa antas kolehiyo ay karaniwang binubuo ng 2000 hanggang 3000 salita o 15 hanggang 20 pahina.

Ang pagsulat ng akademikong papel ay nangangailangan ng masusi atmaingat na pagsisiyasat at pangangalap ng mga datos upang mapagtibay, maipaliwanag, mapasubalian at mapahalagahan ang isang paksain.
1. Mahalagang matututunan ang pagbuo ng isang konseptong papel bilang gabay sa masinop na pagsisiyasat at pananaliksik.
2. Mahalagang maisaloob ang sistematikong paghahanay ng mga ideya at ang pag-uugnay sa mga ito bilang batayan ng mga obserbasyong bubuuin.
Dito nakasaad ang pangkalahatang balak sa isasagawang pananaliksik. Nakalahad din dito ang pangkalahatang larangan ng paksang nais talakayin, ang tulak o rasyunal ng papel na nais isagawa, ang layuning nais tugunan ng pagtalakay, ang pamamaraan o metodolohiya ng pagsisiyasat na nais isagawa, ang inaasahang maging resulta ng isasagawang pananaliksik at panimulang sarbey ng sanggunian at kaugnay na pag-aaral.
1.Tiyak na Paksa

Pinipili ng isang nagsasaliksik ang larangan ng kaalamang nais niyang siyasatin. Bukod pa rito, higit pang ginagawang partikular ang paksain upang higit na maging masinop ang isasagawang pagsisiyasat.
2. Rasyunal
Sa pagtiyak ng mga paksang nais talakayin at sa larangang kinabibilangan ng paksaing nais siyasatin, mangyayaring maihanay ang mga motibasyon at inspirasyong nagtulak sa pagtatangi ng napiling paksain.
3. Layunin
Sa pagtiyak ng paksa, halos kasunod na rin ang pagtiyak ng layunin ng pagsisiyasat at pananaliksik.

Nasasakop dapat ang mga pagsisiyasat na may kinalaman sa paghahantad ng depinisyon at pagbibigay-linaw ukol sa isang bagay o pangyayari.
Panimulang Haka
Ito ay pagbuo ng panimulang tugon sa suliraning nais tuntunin.

Isang paglalatag ng pangkalahatang inaasahang resulta ng pananaliksik kaya't mahalagang batay sa panimulang pagbabasa at pagsarbey ng mga kaugnay na babasahin at paksain.

Ito ang tantiyadong tugon sa inaasahang resulta ng pagsisiyasat kaya't kailangang bukas sa posibilidad na mabago ang mga hindi totoo o hindi aplikable.
Full transcript